Ali Sandıkçıoğlu

Yeni Akit

Onlar benim özel işlerimi yapamazlar...

DEĞERLİ KARDEŞLERİM: 31 Mart'ta inşallah ülkemiz mahalli seçimlere gidiyor. Bir hayli parti mahalli seçimlere katılacaktır. Temenni ederiz ki, bu seçim medeni ölçüler içinde, partiler ve adaylar arasında centilmence geçsin. Hepimiz biliyoruz ki, dışardaki düşmanlarımız, içerideki hainler Türkiye'nin huzurunu kaçırmak istiyorlar Kardeşi kardeşe düşü

Kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid.

Değerli kardeşlerim. Son günlerde "Şehitlerimize rahmet, Filistine destek ve İsraile lanet" maksadı ile İstanbulda yüksek katılımlı bir toplantı-yürüyüş tertiplenmişti. Bazı müslümanlar ellerine yeşil kelime-i tevhidin yazılı olduğu bez parçaları (Bayrak) ile toplantıya katıldılar. Bu yüzden Kalpleri, beyinleri satılmış, dış güçlerin içerdeki, piy

Gelmiş geçmiş en büyük zalimler

Değerli kardeşlerim: Üzülerek görüp izlediğimiz gibi günümüzün dünyasında Filistin'de tam anlamı ile bir soykırım ve vahşet uygulanıyor. Bir kısım dünya liderlerini istisna edersek sözde Müslüman liderler de dahil dünyanın birçok lideri bu vahşete ve soykırıma seyirci kalıyor, bir türlü adaletten, hukuktan yana tavır koyup, zalimlere karşı seslerin

Partiler yerel seçimler için birlikler kurmaya çalışırlarken

Son günler de bir kısım partiler de önümüzdeki mart ayında yapılacak yerel seçimler için ittifak görüşmeler yaptı. Bazı siyasi partilerimiz ittifak edecekleri partileri açıkladılar. Hatta peyderpey adaylarını kamuoyuna açıkladılar Açıklamalar devam ediyor. Bazı partilerin de ittifak için dirsek temasında oldukları gözlenmekte (İttifaklar olur ya da

Neden korkuyoruz..

DEĞERLİ KARDEŞLERİM: Yaşı müsait olan kardeşlerimizin hatırlayacakları gibi; S. Arabistan kralı Faysal MESCİD-İ AKSA'nın Avustralyalı Hristiyan bir misyoner tarafından ateşe verilip yakılmak istemesi üzerine aşağıda mesajı yayınlamıştı. Kral Faysal, 1973 Arap-İsrail savaşında Mısır ve Suriye'ye mali destek sağlamıştı. Savaş sonrası Arap ülkelerinin

"Şehid"

DEĞERLİ KARDEŞLERİM: Aralık ayında bir gün ara ile ülkemizde 12 vatan evladımız, PKK'lı teröristler tarafından, kendilerine stratejik ortak ve dost(!) dediğimiz ABD'lilerin ve birçok Avrupa ülkelerinin desteklenmesi sonucu şehit edilmişlerdir. Ülkemizin insanları sağcısı, solcusu, doğulusu batılısı, siyasi partilerimizin bir kısmı hep birlikte terö

Batılılar ve İsrail'in biraz olsun yüzleri kızarır mı...

DEĞERLİ KARDEŞLERİM: İkiyüzlü tüm Batılılar Türk milletini barbar olarak tanıtmaya çalışırlar. Batılılara göre Türkler çok kaba, acıma hissi olmayan barbar insanlar.. Bunun yanında dünyadaki Müslümanları da kendi menfaatleri için, hakikatle hiç ilgisi olmamasına rağmen terörist diye tanıtmaya çalışırlar. Batılılara göre, Müslümanlar teröristtir. Bu

Portekiz'den kovulan Yahudilere Türkler sahip çıkmıştı

DEĞERLİ KARDEŞLERİM: Elimde çok eski baskı merhum Cevat Rıfat Atılhan beyin "İslam'ı saran tehlike ve Siyonizm" isimli bir kitabı vardır. Kitabın: 38 ve 39 uncu sayfalarından istifade ederek bu yazıyı hazırlıyorum. Bilindiği gibi 1492 senesinde İspanya'da Kral Fendinand ve karısı: İzabella her ikisi de çok koyu ve muteassıb Katolik oldukları için,

İsrail gerçekte demokratik bir devlet midir...

Bugün İsrail'de kurulan sözde devlet; bir demokratik, hukuk devleti olmayıp bir terör devletidir. Birçok batılı devletlerin teşvikleri ile hileleri ile destekleri ile kan dökerek, zulümler yaparak, insan haklarını çiğneyerek Filistinlilerin topraklarını zulümle ellerinden alarak, daha doğrusu çalarak, Filistinlilerin toprakları üzerine kurulan bir

Gazze'de soykırım yapılırken

DEĞERLİ MÜSLÜMAN KARDEŞLERİM: Aylardan beri Filistin ve Gazze'de en acımasız bir şekilde zulümler, soykırımlar yapılırken, sekiz bine yakın çocuk, altı bin civarında kadın toplam yirmi binin üzerinde din kardeşimiz günahsız yere öldürülürken, elli bine yakın din kardeşimiz yaralı, yedi-sekiz bin kadar kardeşimiz de enkaz altında iken, Gazze'nin sok