"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Ali Rıza aydın Tüm Yazıları

89 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Komşuluk, sorumluluk demektir

Kul hakkının azı çoğu, küçüğü büyüğü, astı üstü; gecesi gündüzü olmaz.Bir kimse, bir kimsenin ayağına bassa ve parmaklarını acıtsa, telâfiye, "pardon" demek yeter mi Büyüklerini bir tarafa bırakalım; çarşıda pazarda, otobüste tramvayda ya da sıranın olduğu her yerde, senden önceki insanı omuzlamak ve maksada ondan önce dalmak, bu bir kul hakkı deği

02.09.2021
11 0 0

Tecessüs: Bir kimsenin özeline uzanmak

Tecessüs, sözlükte "araştırmak, dikkatle bakmak"; ahlâkî terim olarak ise, "bir kimsenin özel durumunu merak edip öğrenmek için onun bilgisi ve rızası dışında gizlice araştırma yapmak" 1 manasını ifade eder.Bir insanın dününü bugününü, saklısını gizlisini; hasbe'l-beşer içine düştüğü hâlleri araştırmak; -şayet varsa- çirkinliği görmek ve ona vâkıf

26.08.2021
5 0 0

Ben O'nu görüyorum ya

Bahşedilen her nimetin varlığını bilir, istifade ederiz; ama kadrini, kıymetini bilmez ve bu yüzden de, lâyıkı vechile şükrünü edâ edemeyiz.Her nimet, kıymetli; göz ise, her hepsinden değerli! Özellikle şu mevsimlerde, her şeyin açılıp saçılışı; Yaradan'ın bahşettiği güzelliklerin birbiri peşine arz-ı endam edişi göz ile, gönül ile fark edilir. Ne

19.08.2021
15 0 0

GÜNAHLARI DÖKEN ŞEYLER

Müslüman'ı titreten; dünyasını zehreden en birinci gaile, günah!Günahsızlık, her kişinin harcı değil; er kişinin derecesi, elbette. Yani, peygamberlerden başka herkes, günahların korkusuyla, ondan kaçınma çabası içinde. İnsan zayıf, aciz ve nefsi ile baş başa olduğu, şeytanın da iğvâsına muhatap bulunduğu içindir ki Allah'ın kitabında doğru ile yan

22.07.2021
14 0 0

Tat bırakan acılar!

Dün, her ne kadar dünde kalsa da, bu günlere rayihası sızıyor. Yaşananlar hoş şeylerse insan hoşnut oluyor, efkârı da alelekser diniyor; yok değilse, kasavet, dünyasına doluyor.Televizyonda programını izlediğim bir psikolog, "Dünü, unutun! Düne dair olayları, olanları zihninizde taşıyarak, kafanızın içini çöp konteyneri yapmayın" tavsiyesinde bulun

15.07.2021
15 0 0

Reçete

Ah şu "ben" meselesi var ya, "ben" meselesiİnsanı, hâlden hâle sokan; sıkıntının birçoğuna duçar eden bir illet! İşe yarar olmak, elbette ki güzel şey; hatta az bulunur meziyet. Ne var ki insan, farkını fark edip, "benden sonra tufan" dediği; birçok şeye, kendisinden ibaret bildiği zamana kadar... Allah, ne kabiliyetler yaratmış; analar, ne yiğitle

08.07.2021
13 0 0

Su gibi aziz olmak

Suya atfedilen "aziz" sözü, suyun vasfını en güzel ifade eden kıymetli, çok değerli, mübrem, mübarek, mukaddes manalarına gelmektedir."Hava kadar lâzım Ekmek kadar mübarek, Su gibi aziz bir şeysin"1 mısralarında da görüldüğü gibi, su, her şeyin lüzumu, hayatın en lâzımı; diğer bir tabirle, ab-ı hayat bir madde. İşte bunun içindir ki, yıllar boyu,

01.07.2021
23 0 0

Bekir Kara Ağabeyce bir nükte

Kimler geldi, kimler gitti buradan.Hani, "Dünya iki kapılı bir han" deyimi var ya, işte öyle... Yani doğmak, hayata göz açmak suretiyle bir kapıdan girilir; emr-i hak vâkî olup ecel geldiği zaman da, diğer kapıdan çıkılır. Bu arada iz bırakan kimselere ne mutlu. Keçiören'imizin medar-ı iftiharı; sevgilimiz, saygılımız; Bekir Kara Ağabeyimiz vardı,

24.06.2021
32 0 0

Görebilme hasreti

Yine bir ilkbahar mevsimiydi12 Mayıs 2011'de Yeni Asya'da yayınlanan ve ilk satırları, "Karşı yönden iki insan belirdi, sağı solu kolaçan ederek. Çehreleri aydınlık, dudaklarında tebessüm... Bastonlarla çevreye tıklatarak yanımızdan geçtiler. "Mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. "Kol kola, gönül gönüle verince, kadın erkek iki kişi; problem adına

17.06.2021
24 0 0

Temâşâ

Dikkatle, hayretle ve ibretle bakmak; durup, hoşlanarak seyretmek, manasına gelen temâşânın, bir cihette, duâ gibi kuşatıcı yönü var.Her göze, her gönle girer çıkar; varlığından, bir zerresi eksilmez. Bilâkis hayranının nazarında, müştakına her lâhzada tükenmeyen bir âlem! Renkler, şekiller, kokular tefekküre, tezekküre; Yaradan'ın kudretini idrak

10.06.2021
29 0 0