Ali Rıza aydın

Yeni Asya

Bu memleket göz konacak yer değil

Her hâlinden belli ki, dünya bize yâr değil. Bir üzüm tanesi yedirip, fiyatı olarak, on tokat vururcasına bir hayat, dünya hayatı!Yolu var, yokuşu var; düz gitmeyen yaşamaklar gönle cefâ, ruha bâr. Tul-i emel, renkleri hep tozpembemsi gösteriyor. Nefsimize, "Daha daha" dedirtiyorr, doymak bilmez, kanmak bilmez duygular. Dünya hayatının sinemaskop m

Mevhibe-i İlâhiye

Âlemlerin Rabbi nasip ederse, yarının gecesi, Kadir Gecesi; bir cihette, "kader" gecesi! Yani, "Bin aydan hayırlı"1 gece.Bu geceyi ihyâ için zihnen, fikren ve fiilen hazırlanmak gerekir. Cenab-ı Hak mağfiret deryası olan bu geceyi, yani seksen üç senelik ömre denk bu geceyi bir mevhibe-i İlâhiye olarak ihsan etmiş, lütfetmiş. Bu ve bunun gibi mübar

Son mesaj

ŞİİRBir kitap ki; yaş kuru, bütün âlem içinde.. İnsanlığın rehberi, mücessem bir biçimde.. Vahy edildi, Nebî'ye; suhuflarla, o Furkan.. İns ve cinne Şârî'den, bir kelâm-ı Hak, Kur'an.. Kim ki muti', hükmüne; dünya ukbâ, şâd olur.. Muterizler, sakarın, nâr'ı ile kahrolur.. Bir kitap ki mushaf'ı, var olalı, ellerde.. O mushaf'ın âyâtı, gece gün

Yaşanabilir bir dünya için

Kapsamı ve manası oldukça geniş bir arınma, yönelme, derlenme fiilinin; hatta bir yaşama biçiminin adıdır, temizlik.İnsanın her türlü düşünce kirliliğinden arınması, bir temizlik ameliyesidir. İnanç ve itikat konusundaki yanlış bilgilerden; dinine, dünyasına hiçbir fayda sağlamayan ilimden; günlük hayatta kullanılma imkânı bulunmayan siyasî ve içti

"Dosthane"nin anatomisi

İslâm'da ilk adım, "Oku!" emri olduğuna göre; okumak her şey için, herkes için son derece elzemdir! Yavuz Bahadıroğlu'nun, yazarlıkta, okumanın yazmaktan önce geldiğini ifade eden "Okudum, okudum, okudum, yazdım" sözü, hâlâ hafızalarımızda1972'de, Yeni Asya'nın Serbest Kürsü köşesinde "Anarşinin kaynağı" başlıklı bir yazı; 1981'de, "Gençliğin figan

Günahları yakıp eriten zaman, Ramazan

Bekliyorduk geldi şükür, rahmet ayı Ramazan. Yaradan'a hamdüsenâ, kavuşturdu siyama Bu siyamla geceleri durulacak, kıyama.Yani, gündüzünde oruçlu olunduğu gibi; müstesna bir hasenât mevsimi olan Ramazanın gecelerini de fırsat bilip, mümkün olduğunca uyanık kalmalı; ibadete ve okumalara ağırlık vermeli. Ramazan ayında oruç tutmak, İslâm'ın beş şartı

Çiçeklerin dünyası

Tebessümü, çiçeklerin, inşirahtır ruhlara Fark edenler, hayret ile nazar eder onlara.. Yeryüzünü envaıyla, elvanıyla bezerler Hafızada, suretleri, her mekânı gezerler.. Zarafetli menekşeler, ayaz demez, dayanır Renklerinin cümbüşüyle cümle âlem boyanır.. Kar çiçeği bayram eder, arz-ı endam edince Yüreğine bir kor düşer; kar yorganı gidince..

Dara düşmüş gönüllerin en müessir ilâcı

Ümitlerin harman olduğu an, dua anıdır.İhtiyaç sahibi bir insan, evvela kimin kapısını çalar, matlubunu çekincesiz bir şekilde kime iletir, kimden ister Elbette ki bizi, daha iyi bilen, bize merhamet eden; bizim en ince hatırat-ı kalbimizdekinden haberdar olan Rabbimize arz-ı hâcet edilir. Dua, Rabbimizin kapısına varmak; Sevgili'nin sinesine yasla

"Kim"lik meselesi

Şu toplumda ünvanın var, sanın var; en azından bir sıfatın, adın var.Anasın, babasın; yârsın veya yâransın; kardeşsin, arkadaşsın; amirsin, memursun vesaire... Neticede bir şeysin. İyi de, neye göre bir şeysin Bana göre, ona göre, ötekine göre; yani başkasına göre. Ama, sen, sana göre kimsin Allah teâlâ, dünyaya gönderdiği insana birçok özellik, g

Haydi salâha, haydi felâha

Bir evin damından seslendi Bilâl, bütün cihanaAllah'ın büyüklüğünü, O'ndan başka ilâh, O'ndan başka ibadete lâyık Rab olamayacağını; Hz. Muhammed'in, Allah'ın Resûlü olduğunu ilân etti kâinata Medine semalarından. Ezanla, insanları İslâm'a ve namaza çağırdı Bilâl. Dalga dalga yayıldı bu ses semâvâta, zemine... Daveti duyan Muhammed sevdalısı gön