"Toplumda siyasî görüşlerinin karşılığı yok!.."

Bir kardeşlerimiz bugünkü tabloya bakarak, "Üstadımızın toplumda içtimai, siyasi görüşlerine talep yok. Öyle ise, mevcut iktidar partisini desteklememiz lazım gelmez mi" şeklinde bir soru sordu. Şuradan başlayarak cevabını vermeye çalışalım:Peygambermizden (asm) "Gelen rivayetlerden (hadis-i şeriflerden), onlara (deccala, süfyana) yetiştiğiniz zaman, siyaset canibiyle onlara galebe edilmez; ancak manevî kılınç hükmünde i'caz-ı Kur'an'ın nurlarıyla mukabele edilebilir."1 Beşinci Şua'nın toplumdaki karşılığı nedir Bir kesimin desteklediği dindar iktidar kimin eğitim, yönetim, ekonomik politikalarını uyguluyor "Asıl mesele bu zamanın cihad-ı mânevîsidir. Mânevî tahribatına karşı sed çekmektir. Dahilî âsâyişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Cihad-ı mâneviyenin en büyük şartı da vazife-i İlâhiyeye karışmamaktır ki, "Bizim vazifemiz hizmettir; netice Cenab-ı Hakka âittir. Biz vazifemizi yapmakla mecbur ve mükellefiz."2 İlim, fikir, tebliğ ve irşad hareketi olan cihad-ı manevinin toplumdaki karşılığı hangi seviyelerdedir "Beşerin hayat-ı içtimaîsinde bütün ahlâksızlığın ve bütün ihtilâlâtın menşei iki kelimedir: Birisi: 'Ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne' İkincisi: 'Sen çalış, ben yiyeyim.' Bu iki kelimeyi de idame eden, cereyan-ı ribâ ve terk-i zekâttır. Bu iki müthiş maraz-ı içtima-îyi tedavi edecek tek çare, zekâtın bir düstur-u umumî suretinde icrasıyla, vücub-u zekât ve hurmet-i ribâdır (faizin haramlığı ve yasaklanmasıdır)."3 Bediüzzaman, zekatın ferd, toplum ve ekonomik meyvelerini; faizin dehşetli zararlarını ispat ve izah ediyor. Bunların toplumdaki karşılığı nedir Kur'an-ı