Ali Ferşadoğlu Tüm Köşe Yazıları

1036 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"Sinematograf", halis niyetin inşası

Bediüzzaman'ın "Hatta, eğer bir dimağ büyütülse, maanî tecsîm edilir ise (manalar cisimleşir, şekillenirse), şu firak, (fırkalar, mezhepler) sinematografvarî o dimağda temessül ettiği görülecektir." (Beyanat ve Tenvirler, s. 36.) şeklindeki tesbitinde niyetle de bağlantılı sırlı hakikatler var.Şöyle ki: "Sinematografvarî", görüntüleri film üzerine

Bugün
6 0 0

Risale-i Nur, edebiyat şaheseri

Her medeniyet ve her ilmin bir dili olduğu gibi, İslam medeniyetinin de kendine has bir dili vardır. Risale-i Nur baştan sona bir edebiyat şaheseridir.'Dil devrimi' karşısında Türkçeyi yok olmaktan korumuş, ilim ve tefekkür dili haline getirmiştir. Bediüzzaman'a göre; toplumu faaliyete, sosyal hayatı harekete geçiren çok hayat düğümlerinden birisi

30.03.2023
11 0 0

Bediüzzaman her türlü istibdada karşıdır

Arapça kökenli olan istibdat, "başına buyrukluk, kural tanımazlık, bağımsızlık; tek bir yöneticinin toplumu baskı altında yönetmesine dayanan düzen, baskıcılık, hiçbir hakkın ve özgürlüğün bulunmadığı tek adam veya zümre yönetimidir."Bediüzzaman'ın tarifi ise çok daha kapsamlı, çok boyutlu ve vecizdir: "İstibdat tahakkümdür, muamele-i keyfiyedir, k

29.03.2023
16 0 0

Nur Talebeleri hürriyetçi ve demokrattır

Bediüzzaman, "Hürriyet îmanın hassasıdır (özelliğidir). Hürriyet, Rahman olan Allah'ın bir hediyesidir. Meşveret, Meşrutiyet-i şer'iyyedir." (Beyanat ve Tenvirler, s. 40, 21.)Meşveret, "Ve işlerde onlarla istişare et. (Al-i İmran Suresi, 159), 'Onların aralarındaki işleri istişare iledir." (Şura Suresi, 38) mealindeki ayetlerle Kur'ân'ın emridir."

28.03.2023
15 0 0

Bediüzzaman'ın görüşlerini aktaran kaynak göstermeli

En büyük müçtehid, müceddid olarak "Fetva vazifesiyle tavzif" (Mektûbât, s. 413) edilen Bediüzzaman, Kur'an ile Sünnet-i Seniyye'nin bu zamandaki içtimai, siyasi ölçü, prensip ve stratejilerini tesbit etmiştir.Şu ifadeler bunun kesin delilidir: "Risale-i Nur sadece iman dersi değil, içtimai ders de verir. (Hizmet Rehberi, s. 54.) Kendi tabiriyle, "

27.03.2023
19 0 0

Depremzedeler: Şimdi destek sırası Diyanet'te!

Diyanet İşleri Başkanlığı-TDV ile-Türkiye başta olmak üzere yurtdışında her camiden ve sair merkezlerden vatandaşlardan kurban, adak, zekat, sadaka ve özellikle para topluyor. Her hafta, hutbelerden ilan ediyor!Diyanet İşleri Başkanlığı ülkemizdeki toplam cami sayısını 89.817 olarak açıkladı. Yine resmi rakamlara göre 2021 itibariyle Kur'an kursu s

25.03.2023
24 0 0

Asr-ı Saadet eğitim sistemini her yere taşımıştır

Risale-i Nur sanılanın aksine sıradan, klasik değil; manevi, sosyal, fen ilimlerinin harmanlandığı bir tefsirdir.Hadis, kelâm, tasavvuf, fıkıh, ahlâk gibi İslâm ilimleri; psikoloji, sosyoloji, felsefe, vs., vs., sosyal ilimler ve fen ilimleriyle harmanlanmış bir tefsirdir. "Kur'ân'ın imanî olan hakikatlerini kuvvetli hüccetlerle beyan ve izah ve is

24.03.2023
24 0 0

Bediüzzaman, kesbî ve vehbî ilme sahiptir

Bediüzzaman, İslâm medeniyetini yeniden ihya ve inşa edecek dirayet, kudret, yani kesbî vehbî ilme sahiptir. Bilindiği gibi, insan aklının ilim denizinden aldığı bilgi iki türlüdür:1-Kesbi: Allah'ın tabiata koyduğu "kevnî kanunlar" çerçevesinde çalışarak elde edilebilecek "ilmel-yakîn" (ilim seviyesinde kesin bilgi), "aynel-yakîn" (müşahede-gözlem

23.03.2023
16 0 0

Akıl, ilim ve fikir ehline arzolunur ki

Karl Marx, Darwin, Eflatun, Aristo, İbn-i Sina, İmam-ı Gazâli gibi yüzlerce filozof, alim ve müceddidin herbiri hakkında yüzlerce eser yazılmıştır.Bediüzzaman Said Nursi hakkında da yazılmış, ama kâfi değildir. Zira o sıradan bir alim, bir müfessir; Risale-i Nur da sıradan bir tefsir değildir. Ahir zamanın en dehşetli zaman dilimi olan DeccalizmSüf

22.03.2023
21 0 0

İfsat komiteleri "tevbekâr" mı oldu

Hürriyetçi siyaset yapmak uzun soluklu bir yürüyüştür. Ne var ki, kimileri insani zaaflarla ma'lül ve yorulurlar! Otomobili iyi kullanan bir şoför gibi, siyasetin çetrefilli yollarında kaza yapabilir; toslayabilir veya ona toslarlar!İşleri namaz, niyaz, hizmet olan "Kur'ân-ı Hakimin tilmiz ve hâdimlerini" bile insi ve cinni şeytanlar aldatabilirken

21.03.2023
20 0 0