Ali Ferşadoğlu

Yeni Asya

Hata eder, kusur işlersek ne yapmalıyız

Beşeriz, şaşarız; Ahirzamanın son dilimi deccalizmsüfyanizmin dehşetli fırtınaları içinde fena halde savrulur, günah işleriz! Nefis, heva, insi ve cinni şeytanların tahrikiyle yanlışlar yaparız.Tevbe bir silgidir; günahlarımızı sileriz. Zaten tevbe farzdır: "O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir."1 "Tevvab, Gaffar, Settar" gibi

"Dinsiz bir Müslüman, gayr-i mü'min bir müslim!" nasıl oluyor!

Bir tarafta "dinsiz bir müslüman", diğer tarafta "gayr-ı müslim bir mü'min!" Kafa karıştırıcı gibi, ama, aslı şu:"İslâmiyet iltizamdır (taraf olmak, uymaktır); iman iz'andır. Tabir-i diğerle, İslâmiyet, hakka tarafgirlik ve teslim ve inkıyaddır; iman ise, hakkı kabul ve tasdiktir. Eskide bazı dinsizleri gördüm ki, ahkâm-ı Kur'âniyeye şiddetli taraf

AB, İslâmiyete nasıl dehalet edecek!

İslamilik Endeksi, ülkelerin İslam'a uygun yönetilmesini puanlayıp sıralar.Dünyada İslâm'a en uygun 10 ülkeden 9'u Avrupa'da! 2022 İslâmilik Endeksi sırasıyla birinci İsveç, Hollanda, İzlanda, İsviçre, İrlanda, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Norveç... Müslüman ülkeler arasında en yüksek sıralamada Malezya 43. sırada. Türkiye ise 100! İslâmi en

Bizi perişan eden körü körüne hüsn-ü zan değil mi

Müslümanları "hak, hürriyet, adalet" kültüründen mahrum edip ilim, fen-teknolojik gelişmeyi durduran altı hastalık ve körü körüne hüsn-ü zandır. Özetle, "ümitsizlik; doğruluğun yok olması, yani, dürüstsüzlük; düşmanlık, sadistlik; biribirine bağlayan nurani bağları bilmemek; bulaşıcı hastalıklar gibi yayılan istibdatlar ve tüm çalışmayı kendine has

Bana da "yuf!" olsun!

"İnsanın kıymet ve mahiyeti, himmeti nispetindedir. Himmetin derecesi ise, maksat ve iştigal ettiği şeyin nispetindedir Yuf onların akıllarına ki, şöyle bir vehm-i bâtılın hükmüne esir oldular."1Himmet; akıl, kalb, irade, duygu ve düşünceyi güzel şeylere yöneltmektir. İnsanın değeri de buna göredir. Bu pencereden ülkeye bakarsak: "Adil yargılanma

Şengör'ün kitaplarını da tesadüfler mi yazmış!

Yer bilimci ve yazar Prof. Dr. Ali Mehmet Celâl Şengör, (d. 24 Mart 1955), yer bilimleriyle ilgili 17 kitap, 395 bilimsel makale; tarih ve felsefe ile ilgili popüler 13 kitap yayımlamıştır. Kimmer Kıtası adını verdiği bir şerit kıta da keşfetmiştir.Ben de imza attığı kitap ve makaleleri kendisinin yazmadığını iddia ediyorum! "Bu ne demek, intihal m

Malınızı çalıp gasp edenlere ne yaparsınız

Sahi, birileri paranızı, malınızı, kıymetli takılarınızı çalsa veya gasp etse beyninizden vurulmuşa döner; hakkınızı arar; hırsız ve gasıpları şikayet eder, mahkemeye mi verirsiniz.Yoksa, "Çok güzel çalıyorsunuz, devam edin!" der misiniz Enflasyon, zam ve gücümüz üstünde haksız, dolaylı, dolaysız vergilerle cebimizdeki ceplerimizi boşaltıyorlar; ma

Adalette de örnek olmalı değil miyiz

Müslüman; doğru, dürüst, emingüvenilir olur.Ancak, bunlar "şahit tutma, evlilik akti, iş, alacak-vereceklerde senet yapmaya, hakem ve mahkemeye müracaata, tahkike, vs." mâni değil; bilâkis emirdirler. Ayrıca, mümin, "hürriyetçi ve şeffaf" olmalı. Peygamberimiz (asm), "Ya ma'rufu emreder, münkeri yasaklamaya çalışırsınız veya Allah size, bir azap gö

İstibdat yalnızca siyasî bir belâ değil!

İslâm âlemi ve geri kalmış sair ülkelerin en büyük problemi başta fikirdüşünce olmak üzere her türlü hürriyetlerin yokluğu ve istibdatın varlığıdır.İstibdat, tek adam veya zümre yönetimidir. Kendine tâbi olanlara hâkim olarak ve keyfi hareket, zorbalığa dayanan yönetim biçimi, despotizmdir. Yalnızca siyasî, idarî ve askerî bir belâ olarak düşünülem

"Dikkat ediniz!"

Bediüzzaman; "Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır."1 diyerek hepimizi aile, tuzaklara karşı uyanık olmaya davet eder. İnsan, imtihan, hizmet olan yerde, sıkıntılar çıkar.Unutmayalım, problemsiz bir dünya yok! "Muzır maniler" ve problemlerin nedir, kimler çıkarıyor Hücumat-ı S