Alaattin Karaca

Karar

Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Taslak Programı'ndaki 'tematik yaklaşım' dağınıklığı

Geçen hafta "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne dair bir giriş yazısı yazmıştım. Bu yazıda "Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı"nı ele alacağım.Evvelâ şunu belirteyim: Önceki Türk Dili ve Edebiyatı programlarında genelde iki esasa dayanılıyordu. Birinci usulde ölçüt tarihsellikti ve kronolojiye uygun olarak Türk dili ve edebiyat

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bir felsefesi var mı

Dil, her şeyden önce insanın mevcudiyetini bildirdiği bir araçtır. Ama sadece mevcudiyetini değil. İnsan, başta kendini, sonra tüm varlığı, evreni ve nesneleri dille ifade eder ve tanımlar. Doğadaki olaylar, dille şifrelenip bir bilgi deposu oluşturur. Medeniyetin temelinde de yaratılıştan bugüne değin dille oluşturulan bilgi vardır.Başka bir şey d

Kemal Tahir'in romanlarının satır aralarına dikkat...

Tarih-iktidar ilişkisi hemen her dönemde sorunlu olmuştur. Çünkü tarihsel bilgi ve belgeler, toplumun seçimi, siyasi tavrı ve desteğini yönlendirebilme gücüne sahip en etkili araçlardan. Bundan dolayı iktidarların müdahalesine açık. Hannah Arendt'nin deyişiyle daima "tekil yalanlarla delinme, grup, ulus veya sınıfların örgütlü yalanlarıyla parampar

Mağduriyet edebiyatından mecburiyet edebiyatına...

Yahya Kemal'in "Siyasi Hikâyeler" (İstanbul Fetih Cemiyeti, 2014) kitabındaki "Dâmad Mehmed Paşa" başlıklı yazısı, bugünkü 'İslâmcı' kanadın kültür ve sanattaki etkisizliğini açıklaması bakımından önemli bence. Kimileri etkisizliği kabul etmeyebilir; aksine bu kesimin gerek yayınevleri gerek edebi dergiler bakımından çoğalmasını, devletin eğitim-öğ

İnsanı yoldan çıkaran palto!

Geçen hafta "Çağrılmayan Yakup"la ilgili yazmıştım. Bu hafta Nikolay Gogol'un "Palto"sunu (Bir Delinin Hatıra Defteri, Çev. Nisan Aygün, Kaldırım Yay., 2018) okuduktan sonra "İşte bir Yakup daha!" dedim. Kimi yönlerden birbirine benziyorlar. Toplum ikisine de değer vermiyor, varlıklarına karşı lakayt. Meselâ Yakup, adıyla çağrılmayan, biletçinin bi

Cansever'in "Çağrılmayan Yakup"u...

Ad, varlığın bizatihi kendisi değil elbet; ama işareti ve bilindiğinin kanıtı. Bilinmek ise varlığın başka bir özne tarafından tasdiki ve teyididir. İnsan, bir varlık olarak bilinmek, tasdik ve teyit edilmek ister. O hâlde bir insanı adıyla çağırmak, onun varlığını tasdik ve teyit etmektir.Edip Cansever'in "Çağrılmayan Yakup"unun en önemli sorunu b

Şu yorgun seçim sabahında...

Ben bu yazıyı seçime bir gün kala yazıyorum. Yarın seçim. Pazartesi günü siz bu yazıyı okurken artık her şey belli olacak. Her birimizin beklentisi farklı elbet. Kimi A olsun istiyordu, kimi B, kimi C Ama demokrasi bu! Birimiz sevineceğiz, diğerleri üzülecek, hatta sinirleneceğiz de! Lakin hayat devam edecek, umutlar tazelenecek, herkes yine bir Go

Edip Cansever'in sıkıntısı

Mektuplar, özellikle sanatçıların mektupları, onların müphem, çekingen mizaçlarına açılan bir kapı bence. Hele de içe kapanıklarsaİkinci Yeni'nin en içe kapanık şairleri Turgut Uyar'la Edip Cansever gibi gelir bana hep. Sıkıntı evet, varoluşsal bir bunaltı, kasvet bir arı oğulu gibi başlarının üstünde uğuldar durur. En çok da Edip Cansever'de.Mektu

Şule Gürbüz, babalar ve oğullar

Ruhu öte'ye doğru kanatlanabilen bir yazar Şule Gürbüz. Gözleri eşyanın ötesini görüyor, hayatın, sanki bir koku gibi geçiciliğinin farkında. "Coşkuyla Ölmek"teki (İletişim Yay., 2019) öyküleri okuyunca anladım bunu.Kitaptaki iki öykü; "Akılsız Adam" ile "Akılsız Adamın Oğlu Sadullah Efendi" birbirlerinin devamı. İlkinde bir baba, hayata, dünyaya b

İlâhi yaratma ile yeniden yaratma arasındaki fark

Bu hafta Northrop Frye'ın "Yaratma Yeniden Yaratma" (Çev. Kemal Atakay, 2022) adlı kitabından ve 'yaratma'dan bahsedeceğim.Yaratma deyince konu kaçınılmaz olarak 'İlahî yaratma'ya gelir. Nitekim Frye da buna uzun uzun değiniyor.Gerçekten de evreni, varlıkları kim yarattı, nasıl, ne zaman Bu şekillenmiş doğa, şehirler, araç-gereçler; dolayısıyla kur