Elazığ'ın Şekerleri

26 Şubat 1937'de Harput'un o dönemki adıyla Hüseynik köyünde dünyaya geldi. Annesi Bedriye hanım, babası ise bölgede sesiyle tanınan Ali Feyzi Efendi'dir.

Çocukluğu, ailesinin Elazığ' daki üzüm bağlarında geçti.

İlkokulu Hüseynik' te, ortaokulu Elazığ'da ve bir dönemde Ankara Atatürk Lisesi'nin ortaokul kısmında okumuştur. Ortaokul eğitiminin ardından Elazığ' da lise döneminde birçok tiyatro oyunu sahneledi, aynı zamanda sinema, edebiyat ve resimle de ilgilendi.

Lise eğitiminin ardından İstanbul'a geldi, burada o dönemki adıyla İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi' nin açtığı sınavı kazanarak, "Yüksek Resim Bölümü" ne kaydoldu. Burada Bedri Rahmi Eyüboğlu, Ahmet Kutsi Tecer ve Ali Avni Çelebi gibi isimlerden dersler aldı.

Üniversite eğitimi sırasında Fazıl Hüsnü Dağlarca, Abdi İpekçi gibi isimlerle tanışarak Yön Dergisi' nde yazılar yazmaya başladı. Bu dönemde birçok konferanslar ve şiir matineleri düzenledi. Atilla İlhan ile şiir karnelerinde bulundu.

Kurucusu olduğu, "Türk Film Arşivi" ni 1969' da tüm mal varlığıyla karşılıksız olarak akademiye devrederek "Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Film Arşivi" nin de kurucusu oldu.

1967' de Uluslararası Film Arşivleri Federasyonu' na (FIAF) üye olan kurum, 1973'te yetkili ve asil üye olarak kabul edildi.

1974'te ilk sinema eğitimini başlattı. Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV Merkezi bünyesinde ilk Sinema Müzesi' ni kurdu.

1985' te Neşet Günal' ın resimlerinden ilham alarak hazırladığı, "Toprak Adamları" adlı deneysel kısa filmiyle Kültür Bakanlığı Sinema Ödülü' nü aldı.

2023 yılında sinema alanında, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görüldü.

Kim bu adam

Türk sinemasının abide şahsiyetlerinden Prof. Dr. Sami Şekeroğlu...