Mülteci karşıtlığıyla oy devşirme

Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "Onlardan önce o yurda yerleşen ve imana sarılanlar kendilerine hicret edenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı gönüllerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları olsa bile (onları) kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir." (Haşr, 599) Çeşitli rivayetlerde bu ayeti kerimenin ensar hakkında indirildiği bildirilmiştir. Ensarın yanlarına hicret eden Müslüman kardeşleri için gösterdikleri fedakârlıklar hakkında pek çok rivayet nakledilmiştir. İbnu Münzirin Yezid el-Asamdan rivayet ettiğine göre, ensar Resulullah (a.s.)tan arazilerini muhacirlerle kendileri arasındapaylaştırmasınıistedi. Ama Resulullah (a.s.) bunu kabul etmeyerek sadece ürünlerinden ve meyvelerinden muhacirlere biraz vermelerini, arazilerinin mülkiyetlerinin yine kendilerinde kalmasını istedi. Ensar da bunu kabul etti. Bu ayeti kerime de onların bu tutumlarıyla ilgili olarak indirildi. Hicret hadisesi günümüzde "mülteciler sorunu" olarakkarşımıza çıkmıştır. Bu tanımlama genelde uluslararası prosedürle ilgilidir. Bu da siyasi statüye göre,