Ahmet Varol

Yeni Akit

Siyonist işgalci savaşa değil vahşete devam ediyor

İşgal rejimi ateşkesin kalıcı hale getirilmesi konusunda yapılan teklifleri kabul etmediğinden Gazze'de vahşi katliamlarına ve insanlık dışı saldırılarına kaldığı yerden devam etmeye karar verdi. İşgal hükümeti yetkilileri her ne kadar Hamas'a karşı bir savaş verdiklerini ileri sürseler de onların hedefinde Filistin halkının bütün kesimleri yer al

İşgalci Batı Yaka ve Kudüs'te savaşı sürdürüyor

Siyonist işgal rejimi Gazze'de şartlarına gereği gibi riayet etmemekle birlikte, askeri kayıplarının açığa çıkması sebebiyle kendi içinde yaşadığı sıkıntı, toplumsal sorunlar ve siyasi kriz sebebiyle bir ateşkesi kabul etmek zorunda kalmış olsa da Filistin'in işgal altındaki Batı Yaka bölgesinde ve Kudüs'te savaşını bir şekilde sürdürüyor. Filisti

Siyonist işgalci dürüst olabilir mi

Siyonist işgalcinin dürüst olması elbette mümkün değildir ve zaten şimdiye kadar yaşanan tecrübeler hiçbir zaman dürüst olmadığını, sözünde durmadığını, kabul ettiği ahitlere ve anlaşmalara gereği gibi riayet etmediğini ortaya koymuştur. "O durumda böyle biriyle ateşkes anlaşması yapılmasının ne anlamı var" diye bir soru akla gelebilir. Ateşkes an

Neden insani ateşkes

Ateşkes tek başına yaygın olarak kullanılsa da "insani ateşkes" kavramı sanıyoruz sadece bizim coğrafyamızda değil dünya genelinde de çok yaygın kullanılmayan, insanların pek aşina olmadığı bir kavram. Gazze'deki savaşla irtibatlı olarak bu kavram iki üç haftadan beri gündemde. Bunun için girişimler başlamıştı ve çalışmalar yapılıyordu. Daha öncek

Direniş vahşete, işgalci insanlığa karşı savaşıyor

Siyonist işgal rejimi hükümeti, ABD'nin aracılıklarından sonra kabul ettiği ateşkesi uygulama aşamasında yine sorun çıkardı ve bu yüzden ateşkesin başlaması ertelendi. Aslında böyle bir ateşkese razı olmak işgalci katillerin epey zoruna gitmişti. Gerçi ateşkes anlaşmasında her ne kadar, karşı tarafın şartlarını kabul etmek zorunda kalan siyonist i

Ateşkes geçici, direniş sürüyor

Gazze'de insani amaçlı geçici ateşkes konusunda anlaşma sağlandığı gerek İslami Direniş Hareketi (Hamas) gerekse işgal rejimi tarafından resmen duyuruldu. Ancak bu konuda da kamuoyunun yanıltıldığına dikkat çekmek ve bazı hususlara açıklık kazandırmak istiyoruz. Haberlerde, bazı aracı ülkelerin çabaları ve iki tarafın uzlaşmasıyla sağlanmış bir ge

Batı Yaka'daki direniş

Türkiye'de medya organlarında genellikle Batı Şeria olarak isimlendirilen, benim Arapçadaki orijinal ismine uygun olarak Batı Yaka olarak isimlendirmeyi tercih ettiğim bölge Filistin'in doğu kısmında yer alır. Ancak Ürdün Nehri'nin batısında yer aldığından Batı Yaka ve bazı eski kaynaklarda bu nehrin adı Şeria Nehri olarak geçtiğinden de Batı Şeri

Filistin direnişi bütün zulüm güçlerine karşı

Filistin topraklarında çağdaş emperyalizmin bir karakolu görevi gören dolayısıyla çağımızın tüm emperyalist zulüm güçlerinin itinayla sahip çıktığı, o yüzden de zulümde sınır tanımayan, savaşla ilgili hiçbir kurala riayet etmeyen bir gayrimeşru işgal var ve Filistin direnişi de işte bu işgale karşı savaşıyor. Ortada bir gerçek var. Her ne kadar bü

Hastanelere karşı savaş insanlığa karşı savaştır

Siyonist işgal ordusu, Gazze'ye yönelik soykırım savaşını başlattığı tarihten bu yana hastaneleri özellikle ve kasten hedef alıyor. 10 günden fazla süredir de hastaneler öncelikli hedefi. Aileleri toptan yok etmek amacıyla evlere, insanları toplu halde katletmek amacıyla okullara ve sosyal kurumların binalarına yönelik saldırılarına da devam ediyo

Siyonist vahşet insanlığın ayıbıdır

Siyonist işgal güçleri çarşamba gece yarısından itibaren, Gazze bölgesine yönelik saldırılarında özellikle hastaneleri hedef aldılar. İşgal güçleri bundan önceki saldırılarında da hastaneleri özellikle hedef almıştı. Bunların en başında da büyük bir katliam gerçekleştirdiği ve Anglikan Kilisesi'nin Kudüs Başpiskoposluğu'na bağlı olarak çalışan Bap