"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Ahmet Sevgi Tüm Yazıları

59 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Kısa bir ara

Bizim Toroslarda halk yazın yaylalara göçer, Koronalı günlerde imkân bulan erken kaçar. (Li-müellifihî) Görüşmek üzere...

30.06.2021
35 0 0

Karınca ile Süleyman

Malum, Kur'ân-ı Kerim 114 sûredir ve muhtevasına göre her sûre "Mâide", "Nisâ" "Şuarâ" gibi adlarla anılır. İçinde, Hz. Süleyman'ın ordusuyla karıncaların bir vadide karşılaşmalarına dair ifadelerin yer alması dolayısıyla Kur'ân'ın 27. sûresine de "Neml (karınca) sûresi" denilmiştir. Bu sûreye "neml" adı verilmesine sebep olan âyetlerin meali şöyle

23.06.2021
39 0 0

Sünbülzade Vehbî'den ilim ve ahlâka dair bazı öğütler

Önceki hafta yazdığımız makalede Nâbî'nin "Hayriyye" adlı eserinden ilim ve ahlâka dair bazı öğütler sunmuştuk. Bugünkü yazımızda da Sünbülzade Vehbî'nin (ö. 1809), Nâbî'ye nazire olarak yazdığı "Lütfiyye"den (Matbaa-i Cemâl Efendi, İst. 13031887) yine ilim ve ahlâka dair bazı öğütler paylaşmak istiyoruz sizinle. İLİM Sünbülzade Vehbî, ilmin fazile

16.06.2021
43 0 0

Vâcid Ahmed Efendi'nin"Durûb-ı Emsâl" risâlesi

Vâcid Ahmed Efendi 19. yüzyıl Divan şairlerindendir. 1825'te İstanbul'da doğmuştur. Hacı Mehmet Efendi'nin oğludur. Devlette çeşitli görevler ifa ettikten sonra 1882 yılında Limni'de vefat eden Vâcid'in kaynaklarda herhangi bir eseri olduğuna dair bilgi yoktur. "Hâtimetü'l-eş'âr"da bir miktar şiiri ve tarihi olduğu ifade edilmektedir:"Mûmâ ileyh mü

09.06.2021
24 0 0

Nâbî'den ilim ve ahlâka dair bazı öğütler

Klâsik Türk Edebiyatı döneminde Nasihatnâme, Pendnâme, Siyasetnâme gibi halkın geneline hitap eden birçok eser yazılmış olmasına rağmen "Hayriyye-i Nâbî" (Şeyh Yahya Efendi Matbaası, İst. 12921876) ve "Lütfiyye-i Vehbî" (Matbaa-i Cemal Efendi, İst. 13031887) dışında, doğrudan gençliği ele alan, onlara yol gösteren başka eser telif edilmemiştir. Nâb

02.06.2021
29 0 0

Dünden bugüne başımıza gelenler...

Yarın 27 Mayıs 1960 ihtilâlinin yıldönümü Bundan 61 yıl öne bir sabah Türk milleti şu bildiriye uyanmıştı: "Muhterem vatandaşlar! Bugün demokrasimizin içine düştüğü buhran ve son müessif hadiseler dolayısıyla ve kardeş kavgasına meydan vermemek maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri memleketin idaresini eline almıştır. Bu harekete Silahlı Kuvvetlerimiz

26.05.2021
32 0 0

İstişare

Dilimizde yer alan ve zaman zaman kullandığımız "istişare, meşveret, şûrâ" gibi kelimeler sosyal hayatta özellikle de devlet yönetiminde "danışma"nın, "görüş alış-verişinde bulunma"nın önemini hatırlatan kavramlardır ki temeli âyet ve hadislere dayanır. "İşlerde onlarla istişare edin" mealindeki âyet ve "Müşavere eden bir toplum her halde işlerinin

19.05.2021
22 0 0

HURÂFE, MENKIBE VE HIRSIZ ABBAS

Geçen haftaki yazımızı şu ifadelerle tamamlamıştık: "Demem o ki bize dinin özü anlatılmıyor. Özellikle televizyonlarda din adına anlatılanların çoğu hurâfe, menkıbe ve İsrâiliyat" Bugün size 13291911'de İstanbul'da basılan "Şerhi ile Beraber Uğrı Abbas" adlı kitaptan (günümüzde yeni yazıya çevrilip basılmış) bir bölümü sadeleştirerek (özetle) aktar

21.04.2021
54 0 0

Mesnevî'de ramazan ve oruç

Toplum olarak ramazan ve oruç konusunda daha hassas davrandığımız malum. Ramazana 11 ayın sultanı deyişimiz, hayır hasenatı bu ayda artırmamız hatta "zekât"ın ancak ramazan ayında verilmesi gerekir gibi yanlış bir anlayışa sahip olmamız Bütün bunlar ramazan ayına verdiğimiz değerin tezahürleridir. Ancak diğer birçok ibadet ve taatlerimizde olduğu g

14.04.2021
33 0 0

Desinler...

Bugün dinî, sosyal ve siyasî hayatımıza maalesef hep "desinler" kavramı yön vermektedir. Oysa ki: Dindar desinler diye ibadet ederseniz riyakâr olursunuz ve Allah korusun dinden bile çıkarsınız. İmkânınız olmadığı halde zengin desinler diye lüks mağazalardan alışveriş yaparsanız yani ayağınızı yorganınıza göre uzatmazsanız bir gün ekonomik sıkıntıy

07.04.2021
43 0 0