Ahmet Özdemir Tüm Köşe Yazıları

19 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Keramet ve ikram ne demektir

Mucize ve keramet, kâinatta devam eden kanunlardan birer şazdırlar. Doğrudan doğruya Allah'a ait fiillerdendir. Mucize, peygamberlere özeldir ve onların nübüvvetlerinin hak ve sadık olduğunu ispat için verilir. Onda peygamberlerin çalışması yoktur. Dolayısıyla kendi şahsına mal etmesi düşünülemez.Kerâmet sözlükte, kerem, lutuf, ihsan, bağış, Allah'

10.04.2022
83 0 0

İstidraç ne demektir

İstidraç sözlükte, Cenab-ı Hakk'ın küfürde ve dinsizlikte ileri gidenleri derece derece alçaltmak, azgın kişilerin tuttukları yoldan dönmemekte direnmelerini arttırmak için, dünyada kendilerine birbiri üstüne nimetler vermesi ve bu yolda olan talih demektir.Tasavvufta istidraç, hakkı ve kabiliyeti olmadığı halde, derece derece Allah'ın rahmetinden

03.04.2022
70 0 0

Ezan-ı Muhammedî

Mekke'de iken az sayıda Müslümanlar ibâdetlerini gizlice yapıyorlar, namazlarını kimsenin göremeyeceği yerlerde kılıyorlardı.Dolayısıyla, orada namaza açıktan davet etmek gibi bir mesele söz konusu değildi. Ancak, Medine'de manzara tamamıyla değişti. Artık dinî serbestiyet vardı. Mescid-i Nebevî yapılmış fakat Müslümanları namaz vakitlerinde bir ar

24.03.2022
80 0 0

'Barla sıddıkları'

Bediüzzaman Said Nursî, iman ve Kur'ân hizmetinde orijinal kelime ve kavramlarla pek çok şeyleri ifade etmiştir. İşte onların birisi de "Barla Sıddıkları"dır.Bugün Risale-i Nur hizmetlerinin temelinde Barla Sıddıklarının fedakârlıklarını ve sadâkatini görürüz. "Sıddık" kelimesi sözlükte, çok doğru, dürüst, hakkı ve hakikati tereddütsüz kabullenen a

12.03.2022
81 0 0

Musafaha kaynaşma vasıtasıdır

Günümüzde insanlar fıtratları bozulmamışsa, birbirlerine daha yakın, daha candan olmak isterler. Bir başka ifadeyle aralarındaki dostlukları geliştirmek veya buzları eritmek arzusu vardır. Bunun için çeşitli yollara başvururlar.Ziyaretler yapılırken yerine ve konumuna göre tatlılar, çiçekler tercih edilmektedir. Burada dostlukları pekiştirmek veya

14.02.2022
93 0 0

Kaç çeşit uyku vardır

Günlük hayatımızın uzamasına veya kısalmasına sebep olan uykularımız acaba kaç çeşittir Günlük hayatımızı 24 saatle ifade ederiz. Ancak bunun ne kadarını değerlendirebiliyoruzResul-i Ekrem (asm) Efendimiz yatmadan önce "Allah'ım! Sen'in adını anarak ölürüm ve dirilirim (uyurum, uyanırım)" der idi. Uykudan kalkınca da "O Allah'a hamd ederim ki beni

06.02.2022
115 0 0

Günah psikolojisi

İnsan, varlıklar içinde en güzel şekilde yaratılmıştır. İmanı karşılığında en yüksek makamlara çıkabilirken, küfürle en aşağı çukurlara da düşebilir.İmanın insan hayatına kattığı değerler ve küfrün o insandan alıp götürdüğü şeyler şu sözde ne güzel özetlenmiştir: "İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliye

30.01.2022
126 0 0

Şeair-i İslâmiyede ubudiyet saklıdır

Günümüzde özel ve kamu hukuklarından bahsedilir.Bediüzzaman da bu tasnifi kabul etmekle birlikte kamu hukukunu "hukukullah" sayar. Şer'î meselelerden bir kısmının şahıslara, bir kısmının da umuma taalluk ettiğine işaret eder. Said Nursî, şeair meselelerini iki gruba ayırır: 1- Taabbüdî: Bu tür meseleler aklın muhakemesine bağlı değildir, Allah emr

23.01.2022
87 0 0

Selâmlaşmak da Şeair-i İslâmiyedendir

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz Medine'ye yerleşince evi ziyaretçilerle dolup taşıyordu. Putlarını kırıp Hak dine giren bu insanlar Resulullah'dan (asm) güzel tavsiyeler almak istiyorlardı. Bu tavsiyelerin başında şüphesiz ki "selâm" gelmektedir.Müslümanlar arasında alınıp verilen "Selâmün aleyküm" sözü selâmetle duâ etmek manasındadır. Allah'ın bir

06.01.2022
94 0 0

Dünyaya gönderilen insanlar

Dünyaya geldiğimiz veya gönderildiğimiz ilk günleri biraz hayal edelim. Gözümüzü dünyaya açtığımızda karşımızda pek çok şeyi bir arada gördük.Daha önceki dünyamızda görmediğimiz, bilmediğimiz şeylerdi bunlar. Bir anda anlaşılmaz sesler duymaya başladık. Anlar gibi gözlerimizi açarak dinledik. Sonra gözlerimizi kapatıp kulaklarımızı açtık. Etrafımız

29.12.2021
98 0 0