Ahmet Özdemir

Yeni Asya

Bediüzzaman için Barla, Barla için Bediüzzaman

Bediüzzaman'la Barla birbiriyle özdeşleşmiştir, adeta. Birini birisiz düşünmek mümkün değildir.Anadolu'muzda Barla gibi daha nice güzel köyler ve beldeler vardır. Ama Nur talebelerinin gözünde Barla bir mehtaptır. Said Nursi, sürgün şartlarında orada bir süre kalmasaydı, belki oradaki insanlar bile bir sebep olmadıkça oradan pek söz etmeyeceklerdi.

Barla'nın hatırlattıkları

Bir zamanlar kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdi, Barla. Ama şimdi kuşlar da uçuyor, kervanlar da geçiyor. Artık kalabilecek veya konaklayabilecek yerler de var.Gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından kadın-erkek, genç-ihtiyar, çoluk-çocuk pek çok insanın uğrak yeri oldu, bu şirin beldemiz. Yaşlar ayrı, başlar ayrı. Renkler ayrı, cinsler ayrı. Bel

Bahtiyarların buluşma noktası: Ulus-27

Aslında mekan ve zamanlara yüklenmiş bir kudsiyet yoktur. Yaratılış itibariyle hepsi aynıdır. Mekanlar ancak orada yapılan faaliyet ve hizmetlerle değer kazanır.Tarihimizde bazı yerler daha kolay hatırlanır. Bazı unsurlar sembol olmuştur. Meselâ, Ayasofya denince aklımıza İstanbul'un fethi gelir. Ulus-27 Risale-i Nur hizmetlerinde önemli bir geçmiş

Keramet ve ikram ne demektir

Mucize ve keramet, kâinatta devam eden kanunlardan birer şazdırlar. Doğrudan doğruya Allah'a ait fiillerdendir. Mucize, peygamberlere özeldir ve onların nübüvvetlerinin hak ve sadık olduğunu ispat için verilir. Onda peygamberlerin çalışması yoktur. Dolayısıyla kendi şahsına mal etmesi düşünülemez.Kerâmet sözlükte, kerem, lutuf, ihsan, bağış, Allah'

İstidraç ne demektir

İstidraç sözlükte, Cenab-ı Hakk'ın küfürde ve dinsizlikte ileri gidenleri derece derece alçaltmak, azgın kişilerin tuttukları yoldan dönmemekte direnmelerini arttırmak için, dünyada kendilerine birbiri üstüne nimetler vermesi ve bu yolda olan talih demektir.Tasavvufta istidraç, hakkı ve kabiliyeti olmadığı halde, derece derece Allah'ın rahmetinden

Ezan-ı Muhammedî

Mekke'de iken az sayıda Müslümanlar ibâdetlerini gizlice yapıyorlar, namazlarını kimsenin göremeyeceği yerlerde kılıyorlardı.Dolayısıyla, orada namaza açıktan davet etmek gibi bir mesele söz konusu değildi. Ancak, Medine'de manzara tamamıyla değişti. Artık dinî serbestiyet vardı. Mescid-i Nebevî yapılmış fakat Müslümanları namaz vakitlerinde bir ar

'Barla sıddıkları'

Bediüzzaman Said Nursî, iman ve Kur'ân hizmetinde orijinal kelime ve kavramlarla pek çok şeyleri ifade etmiştir. İşte onların birisi de "Barla Sıddıkları"dır.Bugün Risale-i Nur hizmetlerinin temelinde Barla Sıddıklarının fedakârlıklarını ve sadâkatini görürüz. "Sıddık" kelimesi sözlükte, çok doğru, dürüst, hakkı ve hakikati tereddütsüz kabullenen a

Musafaha kaynaşma vasıtasıdır

Günümüzde insanlar fıtratları bozulmamışsa, birbirlerine daha yakın, daha candan olmak isterler. Bir başka ifadeyle aralarındaki dostlukları geliştirmek veya buzları eritmek arzusu vardır. Bunun için çeşitli yollara başvururlar.Ziyaretler yapılırken yerine ve konumuna göre tatlılar, çiçekler tercih edilmektedir. Burada dostlukları pekiştirmek veya

Kaç çeşit uyku vardır

Günlük hayatımızın uzamasına veya kısalmasına sebep olan uykularımız acaba kaç çeşittir Günlük hayatımızı 24 saatle ifade ederiz. Ancak bunun ne kadarını değerlendirebiliyoruzResul-i Ekrem (asm) Efendimiz yatmadan önce "Allah'ım! Sen'in adını anarak ölürüm ve dirilirim (uyurum, uyanırım)" der idi. Uykudan kalkınca da "O Allah'a hamd ederim ki beni

Günah psikolojisi

İnsan, varlıklar içinde en güzel şekilde yaratılmıştır. İmanı karşılığında en yüksek makamlara çıkabilirken, küfürle en aşağı çukurlara da düşebilir.İmanın insan hayatına kattığı değerler ve küfrün o insandan alıp götürdüğü şeyler şu sözde ne güzel özetlenmiştir: "İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliye