Ahmet Özdemir

Yeni Asya

İnsanların cevaplandırmak zorunda olduğu sorular

İnsan ve kâinat üzerinde yoğunlaşan her aklın, karşısına çıkan ilk soruları "insanın ne olduğu, nereden geldiği ve nereye gideceği"dir. İnsanlığın bu muammalı sırrını açıklayıp, ikna edici cevap veren yegâne kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Said Nursi'nin ifadesiyle:"İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, ka

Yaratılış sırları

Dünyaya gözünü açan her insanın, zihnine hücum eden sorular vardır: Ben kimim Bu dünyada ne arıyorum Niçin buraya geldim Bundan sonra nereye gideceğim Benimle bu dünyayı paylaşan bu kadar insan ve canlı-cansız varlık nereden gelip nereye gidiyorlar..Kâinatın neresine bakarsanız bakın, gereksiz yaratılmış hiçbir şeyi göremezsiniz. Her şey yerli yeri

Gökyüzünde bayram mı var

Bir gece yolculuğunda büyük bir şehrin uzaktan ışıl ışıl görüntülerini hatırlayınVeya bir bayram gecesi donanmaların geçişini gözünüzün önüne getirin... Yahut bir şehrayinde pırıl pırıl donatılmış büyük bir şehrin ışıklar, maytaplar, havai fişekler arasındaki rengârenk manzarasını tasavvur edin... Bütün bu manzaraları tüm canlılığıyla birden hayali

İnsan bir yolcudur

Hiç şüphesiz, peygamberler insanlık semasının yıldızlarıdır. Onlar gönderildikleri toplulukları imana davet edip dünya ve ahiret mutluluğunun yollarını sözleriyle ve yaşayışlarıyla göstermişlerdir. Onlar doğru ve sağlam rehberlerdir.İnsan bir yolcudur... Nev-i beşer (insanlık) Hz. Âdem'den (a.s.) bu yana kafile kafile arkasından gelmişler; bir süre

Gökyüzünde bayram mı var

Bir gece yolculuğunda büyük bir şehrin uzaktan ışıl ışıl görüntülerini hatırlayınVeya bir bayram gecesi donanmaların geçişini gözünüzün önüne getirin... Yahut bir şehrayinde pırıl pırıl donatılmış büyük bir şehrin ışıklar, maytaplar, havai fişekler arasındaki rengârenk manzarasını tasavvur edin... Bütün bu manzaraları tüm canlılığıyla birden hayali

İnsan bir yolcudur

Hiç şüphesiz, peygamberler insanlık semasının yıldızlarıdır. Onlar gönderildikleri toplulukları imana davet edip dünya ve ahiret mutluluğunun yollarını sözleriyle ve yaşayışlarıyla göstermişlerdir. Onlar doğru ve sağlam rehberlerdir.İnsan bir yolcudur... Nev-i beşer (insanlık) Hz. Âdem'den (a.s.) bu yana kafile kafile arkasından gelmişler; bir süre

Bediüzzaman için Barla, Barla için Bediüzzaman

Bediüzzaman'la Barla birbiriyle özdeşleşmiştir, adeta. Birini birisiz düşünmek mümkün değildir.Anadolu'muzda Barla gibi daha nice güzel köyler ve beldeler vardır. Ama Nur talebelerinin gözünde Barla bir mehtaptır. Said Nursi, sürgün şartlarında orada bir süre kalmasaydı, belki oradaki insanlar bile bir sebep olmadıkça oradan pek söz etmeyeceklerdi.

Barla'nın hatırlattıkları

Bir zamanlar kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdi, Barla. Ama şimdi kuşlar da uçuyor, kervanlar da geçiyor. Artık kalabilecek veya konaklayabilecek yerler de var.Gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından kadın-erkek, genç-ihtiyar, çoluk-çocuk pek çok insanın uğrak yeri oldu, bu şirin beldemiz. Yaşlar ayrı, başlar ayrı. Renkler ayrı, cinsler ayrı. Bel

Bahtiyarların buluşma noktası: Ulus-27

Aslında mekan ve zamanlara yüklenmiş bir kudsiyet yoktur. Yaratılış itibariyle hepsi aynıdır. Mekanlar ancak orada yapılan faaliyet ve hizmetlerle değer kazanır.Tarihimizde bazı yerler daha kolay hatırlanır. Bazı unsurlar sembol olmuştur. Meselâ, Ayasofya denince aklımıza İstanbul'un fethi gelir. Ulus-27 Risale-i Nur hizmetlerinde önemli bir geçmiş

Keramet ve ikram ne demektir

Mucize ve keramet, kâinatta devam eden kanunlardan birer şazdırlar. Doğrudan doğruya Allah'a ait fiillerdendir. Mucize, peygamberlere özeldir ve onların nübüvvetlerinin hak ve sadık olduğunu ispat için verilir. Onda peygamberlerin çalışması yoktur. Dolayısıyla kendi şahsına mal etmesi düşünülemez.Kerâmet sözlükte, kerem, lutuf, ihsan, bağış, Allah'