Toplum mühendisliği nasıl yapılır

Ne diyordu Cemil Meriç, "İzm'ler idrakimize geçirilmiş deli gömlekleri."

Demek ki idrakimizin elleri kolları arkadan bağlanmış, zihnimiz artık kontrol altında.

Peki, bu "izm" neyin nesidir

Kavramları siyasallaştıran yani ideolojileştiren ek.

Türkçe karşılığı "-cilik, cülük, cılık" vb.dir.

Kömünden komünizm.

Liberalden liberalizm gibi

Tek başına "komün", sözcüğü, ortaklaşma demektir. Komünizm ise, sınıf bilincine dayalı siyasal toplum ve onun iktidarı demektir. Aynı şekilde liberal sözcüğü tek başına özgürlük demektir. Sonuna "izm" gelince ideolojiye dönüşür ve bireysel özgürlüklere dayalı, piyasa ekonomisini savunan, devlet müdahalesine itiraz eden siyasi düşünce anlamına gelir.

Millet kavramına "-cilik" eklerseniz, milliyetçilik olur.

Millet, bir büyük toplumun adıdır. Milliyetçilik ise o büyük toplumu merkezine alan, siyasal ideolojidir.

Bütün bu açıklamalardan sonra nereye geleceğim

Şuraya: İdeolojiler, inanç sistemleri, dinler ve onların zihnimizde oluşturduğu kalıp yargılar olmazsa olmazlarımızdır. Lakin belirli bir noktadan sonra, eğer akılcı olarak onları kontrol edemezsek, birileri buradan zihnimize girerek düşünce sistemimizi hem ele geçirebilir ve hem de hepimizi sürüye dönüştürüp yönetir. Onların elinde oyuncak oluruz. Sadece bununla kalsa iyi, çok sevdiğimiz değerleri kendi ellerimizle yok edebiliriz.

Kısaca merhum Cemil Meriç'in yerinde tespitiyle, ideolojiler, zihnimizi kontrol etmek için giydirilen deli gömlekleri gibi, düşünce sistemlerimizin elini kolunu bağlar ve biz, etkisiz elemana döneriz.

Tıpkı bilinçsizce, iyi yaptığını sanarak, en kıymetlisine zarar veren kimseler gibi.

İnsanlığın düştüğü bu hâle, "düşünce kontrol sistemi" yahut "Beyin kontrol sistemi" denir.

Hani diyorlar ya, "Türkiye'de seçimi Amerikalıların istediği adamlar kazandı" diye.

İşte anlatmak istediğim tam da bu.

Peki, Amerikalılar kıtalar ötesinden bunu nasıl yapıyor

Beyin kontrol sistemleri vasıtasıyla.

İnanç yapıları üzerinden.

Din, ideoloji, kültürel tutum ve aidiyetler üzerinden.

Bunun adına "Sosyal psikoloji" yahut onun bir içeriği olan "Toplum Mühendisliği" deniliyor.

Size bir soru soracağım.

Herhangi bir dönemde herhangi bir peygamber, bugün doğru dediklerine, birkaç yıl sonra