Ahmet Doğan İlbey

Yenisöz

Mehmed Âkif Müslüman millet, M. Kemâl laik ulus taraftarıydı

Mehmed Âkif, "Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin İstiklâl!" mısraı ile İslâm mânasına gelen millet kavramını kastediyor. Milletin istiklâline kavuşması ve dindevlet birlikteliğinin sağlanması "Hakk'a tapmanın" sonucunda gerçekleşecektir. Bu mânada millet, din, yâni İslâm üzere tutulan yol ve bu istikâmetinde giden topluluk demektir. Âkif'te "millet",

Ahlâkı yozlaştıran 'yasal' kumar, sözde 'millî' piyango

İnsanımızın ahlâkını yozlaştıran bir mihrak arıyorsanız "Millî Piyango İdaresi" ne gidin. "Millî Piyango Çekilişi" İslami kaideleri bilmeyen zümrenin parasını murdar eden "yasal" bir kumar odağı ve resmi kumar oynatmanın adıdır. Dînimizce haram sayılan piyango çekilişi kumarı mubah gören Kemalist Cumhuriyet eliyle resmîleştirilmiş bir kumar türüdür

Mehmed Âkif'in rüyasını gördüğü cumhuriyet

Soğuk Ankara ayazının teslim aldığı Tâcettin Dergâhı'nda rüya üstüne rüya görüyordu Mehmed Âkif. Gördüğü rüyalar "Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak" dediği Türkiye İslâm Cumhuriyeti üstüneydi. Cumhuriyet veya cumhuriyetçilik bir sistem olarak gaye değildi. Fakat dünya savaşları, İslâm dünyasının parçalanması ve ardından din-i İslâm şiarıy

'Türk kültür tarihi üzerine yazılar'

KSÜ İİBF'de görev yapan Öğretim Görevlisi İsmail Göktürk'ünakademik olarak hazırladığı ve milletlerarası hakemli akademik yayın yapan İksad'ın (İktisadî Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü) yayınladığı (Iksad Publications2022 ISBN: 978-625-6380-18-9 Cover Design December 2022 Ankara Türkiye) "Türk Kültür Tarihi Üzerine Yazılar" adlı yeni bi

"Türk, Müslüman olduğu için değerlidir"

Necip Fâzıl'a göre Türk, Müslüman olduğu için ümmet yanında değerlidir. Bunun içindir ki bu muhtevayı taşıyan Türk'e büyük kıymet biçer: "Ruhumuzla, îmanımızla mensubu olduğumuz aziz Türk milletinin hak ve haysiyet dâvacısı olarak Türk için orta yol, yarım oluş yoktur. Türk, olunca her şey olmağa, olmayınca hiçbir şey olmamağa mahkûmdur. İslâm'ın z

"Türk, Müslüman olduktan sonra Türk'tür"

Üstad Necip Fâzıl'ın başlık yaptığımız muhteşem sözünün Türk'ü târif eden en doğru târiflerden biri olduğu tartışılmaz bir hakikat. Türk mefhumunu İslâm kimliğinden kopararak Batılı "nationulus" kavramıyla yozlaştıran oryantalist kafalı Kemalist Cumhuriyetin seküler Türkçülerine ve Şamanizm'de Türklük arayanlara "Biz İslâm'ı kabul ettikten sonra Tü

Dil Kapısında insanı dil terazisinde tartarlar

Dil Kapısında insanı dil terazisinde tartarlar ve Bezm-i Elest'teki kelimelerle tanış olup olmadığına, ana dilindeki kelimelerin sûretini geçip geçmediğine bakarlar. Dil terazisinde tartılıp geçenler hazret-i insan vasfını kazanmış olanlardır. Dil Kapısı hakikatin kavranış biçimidir. Bu kapı tek başına ulvî hakikat yolu değil elbet. Yollardan bir y

Milletim Hakk'a tapan Türklerdir

Milletinin kim olduğunu bilmeyenler ve milletinin hüviyetini târif edemeyenler var. Milletini Atatürkçü Cumhuriyetin seküler ve bâtıl Türklüğünden ibaret görenler var. Milletini İslâmsız pozitivist ulus Türklükte arayanlar var. Milletimin kim olduğunu biliyorum. Milletim, Hazret-i Peygamberin ümmetinden olan, İslâm Şairi Mehme