"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Ahmet Doğan İlbey Tüm Yazıları

156 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"Turnalar Ali'yi görmediniz mi"

Turna kuşu tasavvuf edebiyatında haberci, fedakâr zarif yürekli, akıllı, iyilik sembolü bir kuştur. "Yeşilbaşlı turnam şimdi buradan uçtu gitti", "Turnalar sevdiğim ol", "Allı turnam bizim ele varırsan Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle" gibi türkülerde, şiir ve hikâyelerde iyilik sembolü olarak gurbet ve sıla arasında bâzan müjde, kimi zaman h

Bugün
4 0 0

'Ben tellâlım pazarbaşım Ali'dir'

Fakîre sorarlar: Bu dükkânda ne alıp satarsın, ne iş işlersin, kimi beklersin yıllardır Eşikliğinde yıllardır beklediğim fikir ve gönül tâlimi yapılan bu dükkânda tellâlım ben, pazarbaşım (bâzârbaşım) Ali'dir... Bütün işim Ali isminde bir âlimin, bir irfân sahibinin gönül ve dimağıma ektiklerini hakiki müşterisine satmak... Bu abd-i âcizin ilmi

02.08.2021
5 0 0

Maddî lezzetin mi peşindeyiz, mânevî lezzetin mi

Hangi lezzetin peşindeyiz Dünyevî ve maddî lezzetin mi Kalpleri mâveraya kanatlandıran ulvî lezzetin mi Müptelâ olduğumuz lezzetin ne olduğu kişiliğimizi ele verir. Nasıl bir hayattan zevk aldığımız ve derûnumuzun ne olduğu peşinde olduğumuz lezzetin ulvî mi, yoksa dünyevî mi olmasıyla anlaşılabilir. Fânî ve maddî lezzetlerin peşindeysek mideye ve

30.07.2021
6 0 0

Müslüman hayâsız seküler mekânlarda tâtil yapmaz

Tâtil, sürdürülen bir işi, bir faaliyeti belli bir süre durdurmak veya ara vermek mânasına gelir. Müslüman kültüründe ve Osmanlı asırlarında hastalık dışında, iştigal edilen işlerden geri kalmak ve tehir etmek mânasına gelen "tâtil" diye bir mefhum yok. Hastalık ve yaşlılık gibi sebeplerden dolayı istirahat vardır. Avrupa'nın sanayi toplumunda başl

27.07.2021
14 0 0

Kurban günündeyiz, Hz. İbrahim ve İsmail'in teslimiyetine çağrılıyoruz

Kurban günündeyiz, Hz. İbrahim'in sadâkatine ve İsmail'in teslimiyetine çağrılıyoruz. Kurban olmaya rıza gösteren İsmail, İsmail'in boynuna bıçağı süren Hz. İbrahim gibi olmalıyız. İsmail'e bedel olarak gelen kurbanların kanlarıyla yıkansın yeryüzü ve nefsimiz bugün. HER YER İSMAİL, HER YER KURBAN BUGÜN! İsmail'den kurbanlar geçiyor yüreğimizin üs

17.07.2021
12 0 0

Darbeye karşı selâ, ezan, millet

15 Temmuz darbecilerinin hesap edemedikleri üç şey vardı: Selâ, ezan ve millet. Üçü de din-i İslâm'dan neşet eden mefhum ve vecibe... Darbeciler bu üç ulvî değerin kendilerini akamete uğratacağını bilemediler. Çünkü 1932'den bu yana ezân-ı Muhammedîye'ye, selâya ve millete karşıydılar. "Allahü Ekber Allahü Ekber... Eşhedû en lâ ilâhe illallah ...

15.07.2021
10 0 0

15 Temmuz darbeci generallerle milletin savaşıdır

15 Temmuz 2016, îman dolu göğüsleriyle bombalara ve tanklara karşı duran, bayraklarla sokaklarda nöbet tutan Müslüman Türk milletinin gözü dönmüş darbeci generalleri mağlûp ediş tarihidir. Tarih bu şanlı müdafaayı böyle yazacak. 15 Temmuz 2016, Türk Ülkesini içeriden ve dışarıdan ele geçirmeye kalkışan darbeci hain generallere karşı, milletçe "Öz y

13.07.2021
10 0 0

Medeniyet dâvamızın mistik mütefekkiri: Nurettin Topçu

Mütefekkir Nurettin Topçu, Batı'nın pozitivist ve maddeci medeniyet anlayışına karşı ruhçu ve mâneviyatçı toplum ve medeniyeti savunan Bergsoncu felsefeden hareket ederek İslâmî zeminde yeni bir ruhçu medeniyet ve cemiyet tasavvuruna sahiptir. Bu fikirlerinden dolayı Topçu hem seküler Türkçü, hem İslâmcı kesimden ayrı bir yerdedir. Zaman zaman çeli

12.07.2021
10 0 0

İstikametimiz "muasır medeniyet" mi, İslâm medeniyeti mi

İslâm medeniyetine kasdeden "muasır medeniyet" bu ülkeye bin yıllık medeniyet kimliğini yok sayan lâ-dinî Cumhuriyet döneminde girdi. Cumhuriyetin önderi, "Yapmakta olduğumuz inkılâpların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen asri (çağdaş), bütün mâna ve eşkâli ile uygar bir toplum hâline getirmektir. Memleketler çeşitlidir fakat uygarlık bir

09.07.2021
10 0 0

Cumhuriyet Türkiye'sinin medeniyet kimliği var mı

Avrupa Birliği'ne girmek isteyen, sosyal ve eğitim sahasında Avrupa ve Amerika mevzuatlarını uygulayan Türkiye'nin medeniyet gayesi veya iddiası ortadan kalkmış demektir. İslâm medeniyet dâvamızdan vazgeçtiğimiz Tanzimat'tan Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'ten bugüne geçen yıllar utanç verici yıllardır. Hususen Cumhuriyet Batılılaşmasının hedef tayin et

06.07.2021
18 0 0