Ahmet Doğan İlbey Tüm Köşe Yazıları

258 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"Gök ekin gibi biçilen" şehitlerimiz

Savaş ve terör, Mehmed Âkif'in dediği gibi "Ölüm indirmede gökler, ölüm püskürmede yer." İslâmlaşmış topraklar mânasına gelen vatan bu için asırlardır şehit veren başka kaç ülke kaç millet vardır İslâm âleminin hâmisi olan Türk milleti yüzyıllarca vatanımıza kasteden bölücü ve düşmanlarla her savaşta şehit vererek imtihan oluyor ve dirilişe geçiyor

Bugün
1 0 0

Fuzûlî'nin dil şehrinde "Leylâ'dan Mevlâ'ya ulaşılır"

Şairlerin sultanı ve büyük atası Fuzûlî, Allah aşkından, Peygamber Efendimiz'e olan hasretinden hüzünle kavrulmuş gönlünü âbâd etmek ve inşirah buldurmak için, nâsutî, yâni beşerî âlemden ilâhî âleme ulaşılacak ilk durak olan dil şehrini kurmaya karar verir. BEDEN ŞEHRİNDEN DİL ŞEHRİNE Çileli bir mânevî hayattan sonra "Aşk imiş her ne var âlemde

24.05.2022
2 0 0

M. Kemal'in 19 Mayıs yolculuğunun gerçek yüzü-2

ŞAKİR PAŞA, M. KEMAL'E "ÇOCUĞUM BENİ UTANDIRMA, SENİ DAMAT FERİT PAŞA'YA GÖTÜRECEĞİM" 19 Mayıs 1919'da kendi başına aldığı kararla tek kişilik bir M. Kemal efsanesi oluşturanlar kaynak gösterdiğimiz kitabın 55. sayfasını ayık ve dinç bir kafayla okumalıdırlar: "Şakir Paşa, (...) Mustafa Kemal Paşa'yı Sadrazam Damad Ferid Paşa'ya takdim etmiştir. H

21.05.2022
1 0 0

M. Kemal'in 19 Mayıs yolculuğunun gerçek yüzü-1

19 Mayıs 1919 tarihinin bir resmî, yâni kurgulanmış yüzü var, bir de gayr-ı resmî, yâni gerçek yüzü var. İdrakleri resmî tarihin zincirleriyle zincirlenmiş olanlar ve Kemalist tarihin naslarına inananlar 19 Mayıs 1919'da M. Kemal'i tek başına yola çıkan bir kahraman olarak takdim ederler. Türk milletinin hâfızasına 19 Mayıs 1919 hareketinin gerçek

20.05.2022
1 0 0

Kemalist kılıflı tek parti diktasını "kutsama" töreni, millî mücadele'yi başlatma tarihi mi

19 Mayıs Kemalist kılıflı tek parti diktasını "kutsama" töreni mi, millî mücadele'yi başlatma tarihi mi 19 Mayıs 1919'u Millî Mücadele'yi başlatma niyetiyle yola çıkışın tarihi olarak kabul ediyorsak, "Vatan-ı İslâmiyye'nin" istiklâli için başlatılan Millî Mücadele'nin rûhuna aykırı "devrimler" yapan Kema

19.05.2022
3 0 0

"Diriliş" şehrine yolculuk

Kalpsiz ve ruhsuz modern dünyanın şehirlerinden kaçışımız devam ediyor. Bu kez yolculuğumuz Sezai Karakoç'un "Diriliş" şehrinedir. Kalben yolculuğa çıkmaya niyet ettiğimiz bu şehir İslâm medeniyetinin yeniden doğduğu, İslâm milletinin, bezm-i elest'teki ruhlar buluşmasının mânasınca buluştuğu ve kavuştuğu bir şehirdir. Karakoç'a göre "Diriliş İslâm

17.05.2022
5 0 0

İsyanınızı ve ıstırabınızı dindirmek için şiir okuyun

Çarşıda pazarda iktisadî yangın mı var Pahalılıktan gına mı geldiniz Birilerinin hep zengin, birilerinin hep fakir olduğuna öfkelenip nârâ mı atacaksınız Hiç birini yapmayın. Vakarlı insana yakışmaz isyan etmek. Öfkenizin geçmesi için şiir okuyun. Şiir en dokunaklı isyanı ve öfkeyi rezil olmadan, vakarı kaybetmeden ifade eden bir tarzdır ve sizi te

12.05.2022
8 0 0

Irkçı kavmiyetçi olmayan Türklük sevgisi

-Türklüğü ırkçı ve şoven olarak gösterenlere duyurulur- "Türk İslâm Ülküsü" kitaplarının müellifi fikir adamı Seyit Ahmet Arvasi'ye sorarlar: "Türk kimdir" "Ben Seyyidim. Yâni bu demektir ki biyolojik olarak Türk değilim. Ama yeryüzünde bütün Türkler silinse, üç Türk kalsa, biri ben olurdum. İki Türk kalsa, gene biri ben olurdum. Son Türk kalsa da

10.05.2022
11 0 0

Kim 'Gezi Parkı' eyleminden yanaysa düşmana hizmet etmektedir

Peşinen belirtelim; "Gezi Parkı" eylemcilerinin ve destekçilerinin kötü niyetli olduklarına dikkat çeken bu yazı iktidar da dâhil, hiçbir siyasî parti ve hükümeti himaye fikriyle yazılmadı. Kim "Gezi Parkı

06.05.2022
14 0 0

"Bayramlar Bayram olsun kurtulsun"

Bayram, Müslüman milletlerde sevgi ve kardeşliğin, sulh ve huzurun kuvveden fiile dönüştüğü ulvî bir gün... Kaç zamandır bu mânada bir bayram yaşamadık. Dînimizde şikâyet yok. Âmenna! Fakat bu kadar içler acısı bir vaziyet karşısında Türkülerimizde söylendiği üzere "Bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime" demekten kim kendini tutabilir VELÎLERİN

30.04.2022
20 0 0