Ahmet Doğan İlbey Tüm Köşe Yazıları

192 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Bilgeliğin ve umranın şehirlerinden modern fâsık şehirlere

Bir zamanlar okuduğum üç kitap medeniyet mânasını kendisinde toplayan şehirleri sevdirmişti. İlki, Ahmet Hamdi Tanpınar' ın "Beş Şehir" i, ikincisi, Yahya Kemâl'in "Aziz İstanbul", üçüncüsü Turgut Cansever'in "Osmanlı Şehri" idi. Bu kitapları defalarca okuyup künhüne vardıktan sonra şehirlerin millet ve medeniyet olmamızdaki önemini anlamıştım. Kit

02.12.2021
10 0 0

CHP helâlleşmek şartlarını taşımıyor, milletten özür dileyip siyasetten çekilsin

CHP'nin Genel Başkanı "Partimizin hatâları oldu; helâlleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" demiş. Helâlleşme asil bir düşünce, asil bir niyet... Fakat milletin bedduasını almış, bin yıllık dinî müesseselerine ve medeniyet değerlerine kastetmiş CHP doksan yıllık sabıkasıyla helâlleşmeyi hak edecek bir siyasî kuruluş değildir. CHP'LİLERİN HELÂLLEŞME

30.11.2021
12 0 0

'Çinliyim' diyen gâfil! Doğu Türkistanlılar senin neyin olur

Doğu Türkistanlı karındaşlarımıza Mado şubesinin salonunda toplantı yaptırmayan ve "Beyler ben Çinliyim. İnsanın iki tane vatanı olur; bir doyduğu yer, bir de doğduğu yer. Ben bugün Çin'de doyuyorsam ben Çinliyim" diyerek mensup olduğu Türk kimlik ve vatanını reddedercesine izzetsiz bir beyanat veren, kahramanlığın adı olan Şehr-i Maraş'ın nâmına l

26.11.2021
11 0 0

Doğu'nun yedinci oğlu olmak

"Masal" şiirinde "Batılılar! Altı oğlunu yuttuğunuz bir babanın yedinci oğluyum ben Gömülmek istiyorum buraya hiç değişmeden Babam öldü acılarından kardeşlerimin Ruhunu üzmek istemem babamın Gömün beni değiştirmeden Doğulu olarak ölmek istiyorum ben" diyen Sezai Karakoç, Müslüman Doğu'nun has oğullarındandır. Bundandır ki, Müslüman Doğu'nun oğ

22.11.2021
9 0 0

Sezai Karakoç: Medeniyeti medeniyet yapan dindir

Şair ve mütefekkir Sezai Karakoç'a (1933-2021) göre medeniyet kelimesi dinden neşet etmektedir. Din, Medine, medeniyet aynı kökten gelen kelimelerdir. İslâm'ın devlet, nizam, hukuk ve îman üzere inşa ettiği toplumun hayat tarzı medeniyetin kendisidir. Bir inancın, bir dünya görüşünün varlığını sürdürebilmesi için medeniyet olmak zorundadır. Çünkü u

18.11.2021
10 0 0

Modernizmin yalnızlaştırmasına karşı dostluğa sarılmak

Modernlerin dostu olmaz, "partner" leri, yâni mânasız ve menfaatçi hayatlarının ortakları var. Homoekonomikus, yâni ekonomik insan anlayışıyla bir aradadırlar. Hazret-i insan vasfından uzaklaştıkları için modernler birbirlerine dost olamıyorlar. "Tanrılarından" koptuklarından bu yana dostluğu ve dost olmayı unuttular. Modernizmin kıskacına düşen in

16.11.2021
11 0 0

Anıtkabir'de îman tazelenir mi

Anıtkabir'i ziyaret eden birisine "Niçin buradasınız" sorulduğunda "Îmanımı tazelemek için buradayım, îmanımı tazeledim... Bozuk kantarınızla îmanımızı tartmaya kalkmayın" diye cevap verirse ne düşünürsünüz Böylesine "patolojik" bir vak'a karşısında "Anıtkabir'de îman tazelenir mi Anıtkabir îman tartan bir kantar mıdır Allah'tan başka ilâha mı îman

11.11.2021
16 0 0

Türkü söyleye söyleye büyüdü ceddimiz

Ceddimizin yüreği gülbanglar ve salâlar gibi türkülerden de kâm alıyordu. Bu ulvî sebeptendir ki Türkü söyleye söyleye büyüdü ecdadımız. Türkü söyleye söyleye inceldi gönülleri. Konduğu ve iskân olduğu her yere önce türkülerini götürdü. Bir göçten bir göçe yürürken türküler yakarak sürdürdü göçünü. "Yüreğinde ne var" dediklerinde "türkülerim var" d

09.11.2021
14 0 0

Türkü dinlemeyenin Türk milletine mensubiyeti noksandır

Önce türküler vardı milletimizin dil evinde. Sonra diğer mûsiki formları yer almaya başladı: Şarkı, ilahî, tasavvuf mûsikîsi... İnsanımız gönlünü ve kalpgâhındaki hislerini türkülerle dile getirir. Türkü, bir anlatma ve hissetme vasıtasıdır. Türkçemizin dildârı, taşıyıcısı olarak milletleşmemizin coşkun ırmak gibi akan kaynaklarından biridir. EVVE

08.11.2021
17 0 0

Türk şiirinin beyaz kartalı Bahaettin Karakoç

Şiiri bir sorumluluk sayan usta şair Bahaettin Karakoç'un(5 Mart 1930-17 Ekim 2018) şiirin unsurlarıyla ilgili pek çok târif ve yorumu vardır. Onun şiir târifleri tıpkı birer şiir havasındadır: "Şiir, şairin zikir aracı, kanatlı kelimeler armonisi, iç yangını. Şiir her zaman tan aklığında iyilik ve güzellik için yüreklerde çarpan kuş. Yağmur önces

05.11.2021
9 0 0