Ahmet Doğan İlbey Tüm Köşe Yazıları

315 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Milletim Hakk'a tapan Türklerdir

Milletinin kim olduğunu bilmeyenler ve milletinin hüviyetini târif edemeyenler var. Milletini Atatürkçü Cumhuriyetin seküler ve bâtıl Türklüğünden ibaret görenler var. Milletini İslâmsız pozitivist ulus Türklükte arayanlar var. Milletimin kim olduğunu biliyorum. Milletim, Hazret-i Peygamberin ümmetinden olan, İslâm Şairi Mehme

Bugün
5 0 0

Dut yaprağından atlasa, hamlıktan kemalâta

Ben adam olamam, çiğ ve hamım; hangi terbiye usulü beni kemâlata yükseltir, diye tereddütlerimiz hafakanlara dönüşmüşse sızlanmaya gerek yok; "Dut yaprağının bile atlas olacağına" işaret eden tasavvuf terbiyesi hamlıktan kemalâta erişebileceğimize gösteriyor. Olgunlaşmak için "çile" gerek. Hz. Mevlânâ; "Hamdım, piştim, yandım" diyerek, dut yaprağı

07.12.2022
18 0 0

Müslüman Türk'ün fetihçi vasfı: Alperen

Müslüman, Türk ve alperen. Bu üç güzide kelime birbirinden ayrılmaz. Mahiyet farkı yoktur ve birbirini tamamlayan cüz gibidir. Müslüman Türk'ün fetihçi vasfı olan alperen "alp" ile "eren" in bütünleşmiş hâlidir. Fetihçi, İslâm üzere fetih yapan, yâni karanlığı gideren, açan, nurlandıran mânasına gelir. "Alp" bahadır, yiğit, cesaret, şecaat, kuvvet

03.12.2022
17 0 0

Dil Kapısında tâlim etmek

Kelimelerle inşa edilmiş Dil Kapısı. Dînine, irfanına bağlı lisanî hayat yaşamak isteyenlerin dergâhıdır bu kapı... Dilini, yâni kelimelerini îmanına ve gönlüne teslim edenlerin mekânıdır... Dil Kapısının ilk kurucuları Peygamberlerdir. Hz. Âdem dünyâya gönderilirken eline önce "Kelimeler Kitabı" verilmiş. Kendini kelimelerle sınamak isteyen velîle

30.11.2022
13 0 0

Gayrıdır her milletten bu bizim Türk milleti

Müslüman hüviyetini kaybetmediği müddetçe Türkler ümmet içinde çiçeklerin en güzeli gül gibidir. Bu asla sûret üstünlüğü değil, Kur'ân-ı Kerim'e en çok hizmet eden ve Hazret-i Peygamber Efendimiz'i en çok seven millet oluşundandır. İ'lâ-yi Kelimetullah'ı yayan Türkler, Kur'ân-ı Kerim'in yasakladığı ırkta üstünlük iddia etmemiş, takvada, cihatta, yâ

25.11.2022
25 0 0

S. Ahmet Arvasi: 'Yeryüzünde son Türk kalsa o ben olurdum'

"Türk İslâm Ülküsü" kitaplarının müellifi mütefekkir Seyit Ahmet Arvasi'ye sorarlar: "Türk kimdir" Cevabı, Türkiye'de yaşayıp da "Türk'üm" diyemeyenlerin, Türk milletini sıradan bir topluluk olarak görenlerin şuurunu açacak, dimağlarını çatlatacak derecede sarsıcıdır: "Belgelerle sabittir ki, evlâd-ı Resûlüm, yâni Resûlullah'ın soyundanım. Ben Seyy

23.11.2022
16 0 0

Evlâd-ı Fâtihan için "Türklüğün şartları otuz üçtür"

Türklüğün Müslümanlıkla aynı mânâya geldiğine inananlar, "Ali Yakup Cenkçiler Hâtıra Kitabı" nı okuduklarında fikirleri daha da güçlenecektir. Arnavut asıllı Ali Yakup Cenkçiler Hoca (1913-1988) Kosova'nın Gilan Kasabası'da doğan saf bir Müslüman. 1936'da Yüksel tahsil için gittiği Kahire'de Yozgatlı İhsan Efendi gibi âlimlerden özel dersler almış,

19.11.2022
24 0 0

A'râf'da bir aydın: Ahmet Hamdi Tanpınar

"Beş Şehir" kitabında Anadolu'daki Türk şehir örneklerinin en güzel Türkçeyle anlatıldığı inkâr edilemez. Ahmet Hamdi Tanpınar bu eserinde Cumhuriyet Dönemi şehir edebiyatımızı yazanlara yol açmıştır. D. Mehmet Doğan'ın ifadesiyle "Beş Şehir bizde yaygın bir şehir edebiyatını doğuran ana kitaptır. 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, ilim ve edebiyat tâ

16.11.2022
19 0 0

Her 10 Kasım'da Osman Yüksel Serdengeçti düşer yüreğime

Fakir için 10 Kasım demek, tâvizsiz bir dâva adamı Osman Yüksel Serdengeçti'nin bu dünyadan göçünü toplayıp ahrete uçtuğu gün demektir. 1O Kasım'ın iki yüzü vardır; biri karanlık, diğeri aydınlık... Aydınlık yüzünü Türk fikir hayatının yiğit adamı Osman Yüksel Serdengeçti temsil eder. Herkesin gönlünde yer alan kahramanları vardır. Fakîrin yakın dö

11.11.2022
33 0 0

Kâşgarlı aksakaldan anıtmezar risâlesi

19. Asrın başında yaşayan Kâşgar Türklerinden Nasrullah Ali Kâşgarî (milâdî:1830-1895) adlı aksakalın öğütlerinden derlenip "Kâşgarlı Aksakaldan Öğütler" adıyla neşredilen kitaptan okuduğum "Anıtmezar risâlesi" ni Türk-İslâm âlemi istifade eylesin diye Türkiye Türkçesiyle sadeleştirerek hülâsa ettim. Kâşgarlı Aksakal anlatıyor: Kâşgar ülkesinde zul

08.11.2022
28 0 0