Edep asaletten, ilim maldan hayırlıdır...

Dinimizde hayânın yeri çok mühimdir. Allahü teâlâdan utanmak, imanın kuvvetli olduğuna, hayâsızlık da imanın zayıf olduğuna alamettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Hayânın azlığı küfürdendir.)(Hayâ ile iman bir aradadır. Biri giderse, öteki de durmaz.)Hayâsız kimse, zamanla küfre kadar gidebilir. Hayâ, imanın esasındandır. Hayâsı olan Allah'tan utandığı için günahtan çekinir. İnsanlardan utanmayan Allah'tan da utanmaz. İnsanlardan utanarak günahı gizlemek de hayâdandır. İnsanlardan utananın, Allahü teâlâdan da utandığı anlaşılır. Çünkü hadis-i şerifte, (Allah'tan sakınan, insanlardan da sakınır) buyuruluyor. Hayâsız olan mürüvvetsiz olur. Hazret-i Ebu Bekir, "Hayâsız insan, halk içinde çıplak oturan gibidir" buyurdu.Hazret-i Lokman Hakîm'e sordular:- Edep, asalet, mal ve ilimden hangisi daha üstündür - Edep asaletten, ilim maldan hayırlıdır. Oğlu, Hazret-i Lokman'a sorar: - En iyi haslet nedir - Dindar olmaktır. - Peki babacığım, bu haslet iki olursa - Dindarlık ve mal sahibi olmak. - Üç olursa - Dindarlık, mal ve hayâ. - Dört olursa - Dindarlık, mal, hayâ ve güzel ahlak. - Beş olursa - Dindarlık, mal, hayâ, güzel ahlak ve cömertliktir. - Altı olursa - Oğlum, bu beş haslet kimde olursa, o kimse takva ehli, temiz bir kimsedir, Allahü teâlânın dostudur, şeytandan uzaktır.Allahü teâlâ, insan neslini devam ettirmek için, erkek ve kadınları birbirlerine cazip kılmıştır. Aynı zamanda, bu duygu karşısında, insanları dünyada çetin bir imtihana tâbi tutmuştur. Bu imtihanı kazanan,