Ahmet B. Ercilasun

Yeniçağ

Sadece soruyoruz İyyâke

"Oyun, tiyatro, danışıklı döğüş" demiyoruz; sadece soruyoruz:"Binlerce subayın katıldığı bir darbe teşebbüsünden istihbarat teşkilatının ve Genelkurmay karargâhının habersiz olması mümkün müdür"15 Temmuz'un 8. yıldönümü dolayısıyla yine çok şeyler söylendi ve yazıldı. Yine "oyun, tiyatro, danışıklı döğüş, önceden biliniyordu" iddiaları ve bu iddial

Bozkurt

Türklerin kurt ile ülfeti MÖ 10. yüzyıla kadar gider yani günümüzden üç bin yıl öncesine kadar.En eski Çin tarihi Şi Ci, Hunlarla ilgili 110. bölümde MÖ 10. yüzyılda Çin hükümdarının Hunlara saldırarak dört ak kurt ile dört ak geyik ele geçirdiğini yazar. Buradaki ak kurt, bozkurt teriminin kaynaklardaki ilk ifadesidir ve Hunların boy beyleri için

Millî egemenlik

Millî egemenlik "Türk egemenliği" demektir. Hiç kimse oraya buraya çekmesin, Türk'ün ne demek olduğu Türkçe Sözlük'te yazılıdır. TDK'nın Türkçe Sözlük'ünde Türk maddesi aynen şöyledir:"1. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse. 2. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve

MHP, yandaş medya ve iktidar

Son yirmi yılda Türkiye dört büyük tehlike ile karşı karşıya kalmıştır. Bunlar birçok siyasetçi ve yazarın "beka meselesi" dediği ölçüde ciddi tehlikelerdir. Beka meselesi, ölüm kalım meselesi demektir. (Beka kelimesinin ikinci hecesi uzun söylenir. Fakat kâtip kelimesindeki gibi değil "öldüren" anlamındaki katil kelimesinin ilk hecesi gibi telaffu

Ruhumun sınırları siyasi sınırları aşıyor

Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum;Her lahza bir alev gibi hasretti duyduğum.Balkan şehirlerine Kocacık'tan başlanmalıdır. Biz de öyle yaptık. Yahya Kemal'in de Mustafa Kemal'in de çocukluğu Balkan şehirlerinde geçmiştir. Cetleri de Balkanlar'da yaşamıştır.Aldım Rakofça kırlarının hür havasını, Duydum akıncı cetlerimin ihtirasını.Türk'ün akınc

Her yol Turan'a çıkar

TURAN, kutlu bir yurttur; gölgesine sığınanları korur. TURAN'ın gölgesi her uruğa, her ulusa yeter.İç siyasetteki tatsız olayları bu haftalık bir yana bırakıp ülkümüzle baş başa kalalım.Hayaller geleceğin yaratıcısıdır. Asla olmaz denilen nice hayaller gerçek olmuştur. 1990'ların başında Sovyetler Birliği yıkılmış, yıkıntının içinden beş bağımsız T

19. yüzyılda İstanbul çocukları ve şiir

1881 yılının Şubat- Mart aylarında yayımlanan Mecmûa-i Ebuzziyâ'da Ziya Paşa'nın çocukluğuyla ilgili hatıraları var. Bu hatıralardan o zamanki İstanbul çocukları hakkında ilgi çekici şeyler öğreniyoruz.Ziya Paşa'nın babası Galata gümrüğünde kâtip ve muhasip imiş. Süleymaniye Camii civarında yeni açılmış bir okul varmış: Mekteb-i Edebiyye. Lalasının

Bu ülke yeni bir açılım kaldıramaz

Herkes kendine gelmelidir. Açılım veya çözüm dedikleri politikanın nelere mal olduğunu hep birlikte gördük. Türkiye bunları bir daha yaşamamalıdır.Kim kime göz kırpıyor Niçin göz kırpıyor Birilerinde açılımın sabıkası var. Birileri sabıkalılara ortak olmuş. Birileri de yeni sabıkalar peşinde mi koşuyorMesele Kürt meselesi değildir. Mesele terör mes

Türkiye'de Türklük tehlikededir

Üç büyük tehlike ile karşı karşıyayız. Üçü de ciddi, âcil ve önceliklidir.1.Tehlikelerden biri Türkiye'ye doldurulan Suriyeli Araplar ve Afganlardır. Adları ve statüleri ne olursa olsun, sığınmacı, mülteci, geçici koruma, kaçak Hatta isterse vatandaş yapılmış olsun. Bunların hepsi Türkiye Türklüğü için aynı derecede tehlikelidir. Sayıları çok fazla

Madde madde

1.AKP ve Recep Tayyip Erdoğan iktidarı, daha önceki hiçbir iktidarla mukayese edilemez.2. AKP'nin laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu Anayasa Mahkemesi kararıyla tescil edilmiştir. Bizatihi Erdoğan, Fethullah Gülen örgütüyle menzillerin aynı olduğunu ifade etmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı, tarikat bağlantılı birçok dernek ve vakıfla protokoller