Ahmet B. Ercilasun Tüm Köşe Yazıları

136 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

NASIL BİR ADAY

Şu veya bu siyasi parti beni ilgilendirmez. Ben bir Türk vatandaşıyım ve ülkemi temsil edecek kişinin de Türk olmasını isterim. Bir takım kişi ve çevreler "ırkçı, faşist" diye hemen ayağa kalkmasın. Türk kelimesinin "ırk" ile bağlantılı olmadığı anayasamızda çok açıktır: "Madde 66 - Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür." M

25.09.2022
13 0 0

Taberî Tarihi'nde TÜRK

Muhammed bin Cerîr Taberî, 839-923 yılları arasında yaşamış büyük bir tarihçi ve din bilginidir. Arapça yazılmış Târîhü'l-Ümem ve'l-Mülûk adlı eseri, yaradılıştan 915 yılına kadar gelen olayları anlatır; İslam tarihçiliğinin en büyük eserlerinden biridir. Taberî tarihi, Zâkir Kadirî Ugan ve Ahmet Temir tarafından Milletler ve Hükümdarlar Tarihi adı

18.09.2022
32 0 0

Safa yatmanın âlemi yok!

PKK ve HDP'nin istediği açıktır. Türkiye Cumhuriyeti devletine bir etnik grubu ortak etmek istiyorlar. O olmazsa Türkiye'den bir parça koparıp üzerinde ayrı bir devlet kurmak istiyorlar. Nihai hedefleri Büyük Kürdistan'dır. HDP'nin açılımındaki, yani partinin adındaki "halkların" kelimesi de her şeyi açıkça göstermektedir. Bunları siz bilmiyor musu

11.09.2022
25 0 0

Süleyman Hüsnü Paşada Türk ve Türkçe

Süleyman Hüsnü Paşa 1838-1892 yılları arasında yaşamış büyük bir komutan; dil, edebiyat ve tarih konularında eserler vermiş önemli bir Türkçüdür. Süleyman Hüsnü Paşanın 1876'da yayımladığı İlm-i Sarf-ı Türkî (Türkçe morfoloji), Tanzimat döneminde, Ahmet Cevdet Paşanın Osmânî terimine karşı Türkî terimini tercih eden ilk dil bilgisi eserlerindendir.

04.09.2022
27 0 0

1330 yıl öteden gelen Türk sözü

Ağustos ayı Türkler için zaferler ayıdır. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü vaktiyle aylık olarak çıkardığı Türk Kültürü dergisinin Ağustos sayılarını zaferlere ayırırdı. 2022 yılının Ağustos'u da sevinç ayı oldu. Atalar yurdunda, Moğolistan'ın Arhangay aymağının (eyaletinin) Nomgon vadisinde çalışmalar yürüten Uluslar Arası Türk Akademisi ile Moğ

28.08.2022
28 0 0

Mısır'daki Türk Devletinde (Memlüklerde) Türk ve Türkçe

Başlıktaki "Türk Devleti" ifadesi okuyucuların dikkatini çekmiş olmalıdır. Öncelikle belirtmemiz gereken husus, 1250-1517 yılları arasında Mısır, Suriye ve Hicaz'da hüküm süren devletin adının, dönemin Arapça kaynaklarında "Türk Devleti" olarak geçtiğidir. Bunlardan birkaçını aşağıda gösteriyorum. Et-Tuhfetü'l-Mülûkiyye fi'd-Devleti't-Türkiyye: "Tü

21.08.2022
40 0 0

BUGUT YAZITI

26 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan "Soğdakça Kaynaklarda Türk" başlıklı yazımda Bugut yazıtından söz etmiştim. 580-581 yıllarında dikilmiş bulunan Bugut yazıtı, antik kaynakları bir yana bırakırsak, Türk sözünün geçtiği en eski kaynaktır. Türkler için özel bölümleri bulunan ve Türk sözünün Çince biçimini çok sık kullanan en eski Çin kaynakları, 6

14.08.2022
32 0 0

Eski Uygur kaynaklarında Türk ve Türkçe

Orhun bölgesindeki Uygur Kağanlığı 840 yılında yıkılınca Uygurlar güneye ve güneybatıya göç ettiler. Güneye göç edenler, Çin'in bugünkü Gansu eyaletinde Kansu Uygur Hanlığını, güneybatıya göç edenler, bugünkü Doğu Türkistan'ın orta ve doğu kısımlarında Hoço Uygur Hanlığını kurdular. Kansu ve Hoço hanlıklarındaki Uygur Türkleri yerleşik hayata geçti

07.08.2022
40 0 0

Son Şaman

"Şeyh Ahmet, Hacı Mahmut'a okunmuş üç taş verir. 'Bu üç taş sizde olduktan sonra Allah'ın hikmeti ortaya çıkacak, doksan-yüz yıl geçse de buraya sizlerden bir nefer gelecek.' der ve onları dualarla uğurlar." Azerbaycan'ın Şeki ilinin Göynük ve Şabalıt köyü sakinleri, Şeyh Ahmet'in ermiş olduğuna inanırlar. Çünkü Şeyh Ahmet "yan" derse ev yanar, "yü

31.07.2022
57 0 0

Soruyu yanlış soruyorsunuz

"15 Temmuz kontrollü darbe midir" Bence bu soru yanlış sorulmuştur. Soru, şöyle sorulmalıdır: "Binlerce hatta on binlerce subay, astsubay ve sivilin katıldığı bir darbe teşebbüsünden, bir ülkenin genelkurmay ve istihbarat başkanlıklarının haberdar olmaması mümkün müdür" Ardından bir soru daha gelmeli: "Eğer mümkün ise, o genelkurmay ve istihbaratın

24.07.2022
39 0 0