"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Ahmet B. Ercilasun Tüm Yazıları

89 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Türk Keneşi

Keneş sözüne artık alışmalıyız. Türkiye dışındaki hemen hemen bütün Türk Dünyası'nda keneş sözü kullanılmaktadır. Kelimenin anlamı "şûra"dır; Batı dillerindeki "konsey" kelimesinin tam karşılığıdır. Keneş sözüne, Türk devletlerinin ortak bir teşkilatının adında kullanıldığı için de artık alışmalıyız. Emekli Büyükelçi Halil Akıncı'nın ifadesiyle "Tü

24.10.2021
10 0 0

Atatürk bir Türk milliyetçisidir

Hiç kimse Atatürk'ü sağa sola çekiştirmesin; o bir Türk milliyetçisidir. Bütün konuşmaları baştan sona tarandığında açıkça görülür ki en çok kullandığı kelimeler Türk, Türklük, Türk milleti, millet ulus, millî kelimeleridir. Atatürk'ün en yakınındakilerden biri olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1975'te İstanbul Üniversitesi tarafından yayımlanan "At

03.10.2021
18 0 0

Muhatap

Bu kelime bugünlerde önem kazandı. Ama önce kelimeyi düzgün söylemek gerekir. t sesi çift değil tek söylenecek. Orta hecedeki a sesi de uzatılarak telaffuz edilecek yani muhâtap denilecek. Şimdi asıl konuya gelebiliriz: "Kürt sorunu"nda HDP muhatap kabul edilebilirmiş. Siyasetçi hanımlar, siyasetçi beyler, politikacı efendiler! Yazarlar, çizerler,

26.09.2021
16 0 0

Türk subayları önünde saygı duruşu

Orgeneral Çevik Bir, Orgeneral Çetin Doğan, Orgeneral Fevzi Türkeri, Orgeneral Ahmet Çörekçi, Orgeneral İlhan Kılıç, Korgeneral Çetin Saner, Korgeneral Yıldırım Türker, Korgeneral Vural Avar, Koramiral Aydan Erol, Tümgeneral Erol Özkasnak, Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak, Tümgeneral Kenan Deniz, Tuğgeneral İdris Koralp! Önünüzde hazırol durumuna ge

19.09.2021
23 0 0

Eğitim siyaseti

İlk seçimde iktidarın değişeceği anlaşılmıştır. O hâlde yeni iktidar için bazı tavsiyelerde bulunmanın zamanıdır. Benim işim eğitim olduğuna göre tavsiyelerim de bu alanda olacaktır. İlk bilinmesi gereken, "eğitim"in "maarif" demek olmadığıdır. Maarif, "marifet" kelimesinin çokluk biçimidir. Şemsettin Sami'nin sözlüğünde "marifet" kelimesine verile

12.09.2021
17 0 0

13. Yüzyılda Köktürk yazısını bilen ''Kam''lar

Journal of Old Turkic Studies dergisinin 2021 yılında çıkan 52 (yaz) sayısında Yusuf Azmun'un bir incelemesi yayımlandı: "Cüveynî'nin Târîh-i Cihân-Güşâ Adlı Yazmasına Eklenen Sözlük". Cüveynî, 1226-1283 yılları arasında yaşamış İlhanlı tarihçisi ve devlet adamıdır. 1252-1260 yılları arasında yazdığı Farsça Târîh-i Cihân-güşâ, Moğol ve İlhanlı tari

05.09.2021
20 0 0

Türkiye'nin rotası

Dil denen mucizenin ortaya çıkışından beri düşünceler insandan insana ulaşıp durmaktadır. Yazının icadıyla kil tabletler, papirüsler; kâğıdın icadıyla yazma eserler yalnız mekânları değil zamanları da aştı. Önce matbaa, şimdi de genel ağ (internet) sınırları ortadan kaldırdı. Dilin, düşüncenin, kitabın önünde hiçbir engel duramıyor. Ne virüs, ne sa

29.08.2021
22 0 0

Afganistan Türk tarihinin parçasıdır

Öyle anlaşılıyor ki Afganistan uzun süre gündemde kalacaktır. Ülkenin son yıllarını ve bugünkü durumunu uzmanlar yazıp çiziyor, anlatıp duruyor. Basın yayın organları ve sosyal medya, Tâliban ve ABD yorumlarıyla dolu. Fakat bu topraklar bizim için ne ifade ediyor Bu soru üzerinde hiç kimse durmuyor. Öyleyse ben de bu konudan söz edeyim. Afganistan

22.08.2021
32 0 0

Kırmızı kitap

Kamuoyunda "kırmızı kitap" olarak bilinen belgenin adı "Millî Güvenlik Siyaset Belgesi"dir. Millî Güvenlik Kurulu tarafından hazırlanan ve "devletin gizli anayasası" kabul edilen belge âdeta anayasanın üstünde bir özelliğe sahiptir; kanunlar ve kararnameler bu belgeye aykırı olamaz; hükümetlerin politikaları bu belgeye uymak zorundadır. 09.08.2001

15.08.2021
33 0 0

ABD yanlış yapıyor

ABD, Afganistan'dan çekiliyor. Son derece stratejik bir bölgede bulunan tarihî ülkeyi Taliban'a bıraktı ve çekiliyor. Taliban'a mağlup oldu ve çekiliyor. Daha önce de Irak'ta aynı şey olmuştu. Bir milyondan fazla insanın ölümüne yol açtı, ülkeyi parçaladı ve çekildi. Suriye'de de benzer bir faaliyetin içinde. Bütün bu olanları ABD kendi çıkarlarına

08.08.2021
22 0 0