Gizli Maddeler

Nihayet, o an geldi... Dile kolay, tam 100 yıl beklendi madenleri çıkarabilmek için. Güldür Güldür programındaki betimlemeci Mustafa tiplemesinin üslubuyla söyleyecek olursak, "Vatandaş nasıl bekledi biliyor musun, Ahmet Arif'in hasretinden prangaları eskitmesi gibi bekledi...Neşet Ertaş'ın türküsündeki gibi 'gel gizli gizli' diyerek çağırdı gizli maddeleri..." Gizli maddelerin süresi bitti. Artık vakit, kutlama ve meşhur şair Nef'i gibi şiir okuma vaktidir: "Esdi nesim-i asr-ı Türkî, açıldı gizli maddeler subh-u Temmuz Çıkarılsın bizim de madenlerimiz, Abdurrahman meded, sun doğal gazumuz Verdi yine müjde-i behişt, oldu hava amber sirişt Ülke behişt ender behişt, her gûşe bir bağ-ı İrem Gaz devri ayş eyyamıdır, zevk ü sefa hengâmıdır Trollerin bayramıdır, bu mevsim-i ferhunde dem Dönsün yine troller, coşsun yine âhaberler Reis versin mehterler, mutripler ettikçe negam Ya n'eylesün pelikanlar, âlüfteler, ebabiller! Gabar suna petroller, nûş etmemek olur sitem Lûtf eyle BOTAŞ, nazı ko petrolü sun ki kalmaz böyle bu Dolsun depolar ü kombiler, boş kalsın fatura hem Biz âşık-ı azadeyiz amma Reis'e âmâdeyiz Âlüfteyiz, dildadeyiz, bizden diriğ etme kerem" Hızımızı alamayıp, Nabî mısralarıyla yedi düvele şöyle seslenelim: "Bağ-ı dehrin hem baharın hem Lozan'ın görmüşüz Biz Gabar'ın da, Karadeniz'in de gazını görmüşüz Top-ı âh-ı inkisâra pâyidâr olmaz yine Kişver-i câhın nice zengin dış güçlerin gömmüşüz" Muhtemelen şimdi İngilizler de gizli maddelerin süresinin bitimi üzerine, üzüntülerinden şöyle bir şarkı söylüyordur: "Gizli madde bu, söyleyemem ben onu hiç kimseye Sevr'e veda, Mondros'a da, veda artık her şeye Oyunlarım bir bir hayal oldu, emperyal arzularım hep soldu Gönlüm hicran, hasret, gamla doldu" Gizli maddeler hakkındaki gizlilik süresi bittiğine göre artık açıklamanın zamanı geldi. Öncelikle gizli madde konusunun kendisi bir maden. Bu