Abdurrahman Aydın

Yeni Asya

Çocuklarımızın sessiz çığlıkları

Çocuklara karşı yaptığımız ilk hata onlara peygamberlerini yeterince tanıtamamak ve sevdirememektir. Bu yüzden maalesef bizim "sevgili çocuklarımız" artık kalplerinde "Peygamber sevgisini" tadamıyorlar ve bu sevginin huzurundan mahrum kalıyorlar.Kâinatın Efendisi (sas), sadece Cahiliye Döneminin mağdur edilen çocuklarının peygamberi değil, bugünkü

Bediüzzaman'ın siyasî tercihi neydi ve bunu nasıl ifade etti

Üstad daima "Ahrarları (Demokratları)" desteklemiş, gerekçelerini şer'î delillerle izah etmiştir. Talebelerinin, bunu ehl-i imana izah ederken nasıl hareket etmeleri gerektiğini de bizzat göstermiştir.Eskişehir Müftüsü ve âlim bir zat olan Hafız Abdullah Efendi, Üstad için der ki: "Oğlum! Bir velînin manevî derecesi ne kadar yüksek ise siyasetteki

Panislamizm ve Bediüzzaman'da ittihad-ı İslam mefkûresi

Pakistanlı Prof. Dr. Muhammed Sabir (1935-2009) 23 yaşında doktora için Türkiye'ye geldikten bir yıl sonra 1959'da Emirdağ'da Bediüzzaman Hazretlerini ziyaret eder.Ziyaretçi kabul etmeyen Hz. Üstad, onu ayakta karşılar, bağrına basar ve "Pakistanlı Oğlum! Hoşgeldiniz!" der. Talebelerine onun için yemek hazırlamalarını söyler ve bu görüşmede Sabir'i