"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Abdurrahman Aydın Tüm Yazıları

7 yazı listeleniyor

Dört hatve ile daimi terakkî

Hakk'a götüren yollar muhteliftir.Bu yollarda gidebilmek için gereken güç, madenler suretinde fıtratımıza dercedilmiştir. Yol almak için bu madenlerin kullanılması gerekir. Her bir maden işletildiğinde bizi Cenab-ı Hakk'ın bir ismine iletir. BİRİNCİ MADEN (FAKR): İnsan kâinatla alâkadardır. İhtiyaçlarının dairesi, hayalinin dairesi kadar geniştir.

23.06.2021
27 0 0

İlâhî kanunların hayatdar ve şuurlu paketi: Ruh

Bir hane düşünelim.Çok küçük olsun. İçinde sadece biz varız. Her altı ayda bir, biz içinde olduğumuz halde hanenin duvarları yıkılıp yeniden yapılıyor. Hane sürekli değişiyor. Ama biz içinde durmaya devam ediyoruz. O hane beden, içindeki "ben" de ruhtur. Şimdi de, bulunduğumuz yaş kadar geriye gidelim. Tâ annemizin rahmindeki dört aylık halimize dö

16.06.2021
25 0 0

İstişare mi, yoksa meşveret ve şûrâ mı

İstişareyi, azıcık aklı olan herkes yapar. Hiç şüphe yok ki, Fir'avun da, Nemrut da istişare ederdi. Bunlar, başkalarını dinler belki, ama son kararı kendileri verirlerdi. Demek bu şekilde istişare etmek büyük bir meziyet sayılmaz.Meşveret ise istişarenin kurumsallaşmış şeklidir ki, işin sahipleri ve ehilleri tarafından, hakkı bulmak niyetiyle yapı

02.06.2021
23 0 0

Arş'ın küçük numunesi: Kalp

Cenab-ı Hakk'ın "kaplaması ve yerleşmesi" anlamına da gelen "istivâyı" sadece Arş-ı A'zam için kullandığını belirtmiş ve bu tahsisin hikmetine değinmiştik.Mü'min bir kalp için dahî aynı hakîkatin ifade edildiğini hayretle görüyoruz: "Ne yere, ne de göğe sığmadım. Ben bir mü'min kulumun kalbine sığdım" 1 buyrulmaktadır. Bunu teyiden Rasûl-ü Ekrem (a

29.05.2021
23 0 0

Kalp ve lâtifeleri

Evvelâ şunu belirtelim ki, tasavvufî anlamdaki kalp (gönül) ile bedenimize kan pompalayan kalp aynı değildir.Şayet ikisi aynı olsaydı veya "imanın ve takvanın mahalli olan" 1 manevî kalp, etten yapılan bu organın içinde bulunsaydı, sun'î kalp takılan biri imanını da, takvasını da kaybederdi. İkisine de aynı ismin verilmesinin sebebi, çam kozalağı ş

22.05.2021
20 0 0

Rahmeti celbeden haslet: Şefkat

Güneş ısıtıyor. Rüzgâr taşıyor ve aşılıyor. Bulut suluyor. Toprak besliyor... Hepsi ve her şey tam bir dayanışma halinde birbirinin imdadına koşturuluyor. Hayat böylece var oluyor.Varlıklar arasında nefret ve bencillik hakim olsaydı, hiçbir şey diğerine yardım etmez, belki her şey birbirine saldırırdı. Hayat asla var olamazdı. Demek hayata hizmet e

12.05.2021
28 0 0

Sıddıkların sadâkati

"Sıddık" sâdık'ın mübalâğalı ism-i fâilidir. Bütün kalbiyle güvenip bağlanan ve tam inanıp tasdik eden anlamına gelir. Sadâkat, bir hakikate hiçbir şüphe ve tereddüt duymaksızın bağlanmak, gassal elindeki meyyit gibi teslim olmaktır.Tasavvufta manevî terakkî için böyle bir sadâkat ve teslimiyet aranır. Ancak bu teslimiyet bir taraftan manevî terakk

05.05.2021
32 0 0