"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Abdullah Yıldız Tüm Yazıları

112 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Eğitim-Öğretim'den Terbiye'ye

Geçen haftaki yazımızda "seküler" eğitimden "millî-manevî" eğitime geçmeyi teklif etmiş ve bunun milletin geleceği açısından bir "var olma" sorunu haline geldiğini vurgulamıştık. Bugün ise eğitim-öğretim olgusuna daha temel bir açıdan; "terbiye" kavramı çerçevesinde bir bakış açısı sunmaya çalışacağız. Millet olarak kadim medeniyetimizi belirleyen

14.09.2021
1 0 0

"Seküler" Eğitimden "Millî" Eğitime

Müslüman dünyadaki ağır ahlâkî yozlaşmaya, davranış bozukluğuna, tembellik, ikiyüzlülük ve rüşvete, batıl inançların hakimiyetine, gayri İslâmî âdet ve alışkanlıkların baş tacı edilmesine, köklü maddeciliğe ve düşündürücü biçimde umut ve heyecanın olmayışına dikkat çeken bilge lider Aliya İzzetbegoviç, bu durumda sosyal ve siyasal bir değişimin nas

07.09.2021
6 0 0

Hadislerle namaz

Enes İbnu Mâlik (r.a) anlatıyor: Biz mescidde Hz. Peygamber'le (s.a) birlikte otururken, devesine binmiş olarak bir adam girdi ve mescidin avlusuna devesini ıhıp bağladıktan sonra: "-Muhammed hanginizdir" diye sordu. Biz: "-Yaslanmakta olan şu beyaz kimse" diye gösterdik. Adam: "-Ey Abdulmuttalib'in oğlu!" diye seslendi. Resûlullah (s.a): "-Buyur s

31.08.2021
6 0 0

Kur'ân ve Sünnetin Bütünlüğü

Bir süre önceydi Çok değer verdiğim bir hocamızdan ilginç bir mesaj aldım: 'Hocam, Youtube kanalınızdaki on beş dakikalık bir videonuzu izledim; sohbetinizde birçok ayet mealine yer verdiğiniz halde bir tek hadis-i şeriften söz etmemişsiniz.' Sevgili hocama, konunun "Kur'ân'ı okumak-anlamakve yaşamak" olduğunu, dolayısıyla bir kasıt olmadığını, sad

24.08.2021
11 0 0

Namaz Merkezli Hayat

Müslümanlar olarak "önceliklerimiz" üzerine yazdıklarımız, bizi imandan sonra ibadette "ilk önceliğimiz" olan "Namaz" konusuna getirmişti. Yüce Rabbimizin bütün peygamberlere (a.s) ve son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a) önce Tevhid inancını, ardından da Tevhid'in eyleme dönüşmüş ibadet biçimi olan namazı emrettiğini ayet-i kerimeler ve hadis-i şerif

17.08.2021
11 0 0

Önceliğimiz Namaz

Geçen hafta İslâm'da tedric (hükümlerin ilâhî irade tarafından bir defada ve bütün olarak değil tebliğ ve değişim süreci boyunca beşerî ve sosyal olgular dikkate alınıp peyderpey konulması) yöntemine değinmiş ve buna örnek olarak bir olaya yer vermiştik: "Müslüman olmak için cihada çağrılmamayı, kendilerinden öşür (zekat) alınmamasını, namazla yükü

10.08.2021
18 0 0

Tebliğ ve Değişimde Tedrîc Yöntemi

'Öncelikler ve dengeler fıkhı' bağlamında dikkate alması gereken hassas ölçüleri göz ardı eden kimi Müslümanın önemli ile önemsizin, öncelikli olanla olmayanın, farz ile nafilenin vb. yerini değiştirebildiğini belirtmiştik. Şimdi ise İslâm'da "tedrîc" yöntemini görmeliyiz. TDV İslam Ansiklopedisi'nden özetleyelim: Tedrîc; teşrî' yöntemi olarak hükü

03.08.2021
34 0 0

"Öncelikler Fıkhı"ndan "Dengeler Fıkhı"na

İki haftadır Yusuf el-Karadavî'nin "Öncelikler Fıkhı" kitabından yaptığımız paylaşımlar şu noktaya geldi: 'Öncelikler kıstasını belirlemedeki bozulma sonucu ümmetimiz, büyük şeyleri küçültmeye, küçükleri büyültmeye, önemsizi önemli görmeye, önemliyi basite almaya, ilkin yapılması gerekeni sona, sonda yapılması gerekeni başa almaya, farzları ihmal e

27.07.2021
15 0 0

Öncelikler terazisi bozulursa

Bugün bayram. Kurban Bayramı'nızı tebrik eder, kurbanın takvayı kuşanmaya vesile olmasını dilerim: "Kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat O'na sizin takvanız ulaşır" (Hacc 2237) Öyleyse namaz ve kurban dahil tüm ibadetlerimiz sadece Allah için olmalıdır: "De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanımibadetlerim, hayatım ve ölümüm Alem

20.07.2021
20 0 0

"Öncelikler fıkhı" bağlamında iyiliği emredip kötülüğü önleme görevimiz

Birkaç haftadır Müslümanların birbirleriyle dostlukvelayet ilişkilerinin önemini ısrarla vurguluyoruz. Son olarak Enfal, 73. ayette buyurulan, 'eğer müminler, kafirlerin birbirlerine yardım ettikleri gibi birbirlerine yardım etmezlerse, yeryüzünde büyük bir fitne ve bozgunculuk çıkacağı' ihtarını paylaşmıştık. Zira, Tevbe suresinin 67. ayetinde açı

13.07.2021
21 0 0