Abdülbaki Çimiç Tüm Köşe Yazıları

251 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Bediüzzaman ve Tatar Mahallesi Camii

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler-240Bediüzzaman esâret günlerinde Tatar mahallesindeki Küçük Camii'de bir süre ikâmet eder. Bu vakıayı şöyle anlatıyor: "Harb-i Umûmî'de, esâretle, Rusya'nın şark-ı şimalîsinde, çok uzak olan Kosturma vilâyetinde bulunuyordum. Orada Tatarların küçük bir Camii, meşhur Volga Nehri'nin kenarında bulunuyordu. Oradaki

08.12.2022
11 0 0

Bediüzzaman esirlere dînî ve imânî ders veriyor

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler-239Bütün hayatını, fîsebilillâh Kur'ân'a, İslâmiyete, Sünnet-i Seniyenin ihyâsına hasr ve vakfeden Bediüzzaman, esâret hayatında da kat'iyen boş durmamıştır. İçerisinde bulunduğu muhiti tenvir ve irşad için çalışmıştır. En zor şartları dahi ihmal etmez; zamanını din, imân ve Kur'ân dersleri ile değerlendirmeye ç

05.12.2022
16 0 0

Esâret arkadaşları Bediüzzaman'ı anlatıyor

Bediüzzaman'ın esâret hayatı ile alakalı bilinenden çok bilinmeyenler var. Bediüzzaman, esâret günleri ile ilgili çok fazla malumat vermiyor.Esaretten firar ettiği güzergâh ve yaşanan yolculuk gizemliliğini koruyor. Esâret mahalleri bilinse de iki seneden fazla süren esâret hayatının teferruatı çok açık değil. Bediüzzaman, gerekli gördüğü kadar mal

01.12.2022
19 0 0

Yusuf Akçura'nın Kostroma karargâhını ziyâreti

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler-237Kızılay adına Rusya'daki esir kamplarını gezen Yusuf Akçura 1918 Mart sonlarında Kostroma esir kampına da gelir. (...) Akçura, 'Kürd ulemâsından ve milis-i zâbitândan bir zât da köyün câmiinde ik?met ediyordu.' diye yazmaktadır.1 Yusuf Akçura ziyaretini anlatıyor: "Esirlerimizin karargâhlardaki hayâtlarını bi

28.11.2022
27 0 0

Bediüzzaman'ın esir kaldığı şehir Kosturma mı, Kostroma mı

Bediüzzaman'ın yeğeni Abdurahman Nursi'nin hazırlamış olduğu Tarihçe-i Hayat'ta amcasının "Bilâhere Van, Celfa, Tiflis, Koloğrif, Kosturma'ya sevkederler."1 ifadesi yer alır.Buna istinaden Büyük Tarihçe-i Hayat'a da aynı ifadeler şöyle girmiş: "Ruslar esir edip, Van, Celfa, Tiflis, Kiloğrif, Kosturma'ya sevk ederler."2 Bediüzzaman da Risale-i Nur'u

24.11.2022
31 0 0

Bediüzzaman, Kostroma Esir Kampı'nda

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler-235Bediüzzaman, Moskova üzerinden ilk önce Kologrif kasabasına(burada yaklaşık dört ay kalır) buradan da kuzeydeki ıssız bir bölgede bulunan büyük bir esir kampında bir müddet(dört ay kadar) kaldıktan sonra, ardından Kostroma kasabasında Volga Nehri kıyısında bulunan esir kampına sevk edilir. Bediüzzaman'ın, Kos

21.11.2022
25 0 0

Bediüzzaman, Moskova'nın kuzey doğusundaki esir kampında

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler-233Bediüzzaman, "23 Temmuz 1916'da Moskova üzerinden ilkin Kuzey Doğu'daki Kostroma eyaletinin Kologriw'de bulunan esir kampına, daha sonrada 4 Aralık'ta Moskova'nın Kuzey Doğusundaki Yaroslavl eyaletine bağlı Poshekhonje'de bulunan esir kampına gönderilir."1 Yaroslavl, Rusya'nın Yaroslavl Oblastı'nın yönetim me

14.11.2022
26 0 0

Bediüzzaman'ın Rusya esareti

Bediüzzaman'ın Hayatından Tesbitler üst başlıklı çalışmamıza Bediüzzaman biyografileri gibi elde edilen kaynaklarla tespitlerimize devam ediyoruz.Bediüzzaman'ın esir düştükten sonra Rusya esaretine kadar devam eden sürede belge ve kaynaklara istinaden gelişen hadiseler şöyle devam eder. "Saîd Nursi'yle ilgili Moskova da bulunan Rusya İmparatorluğu

09.11.2022
27 0 0

Kologrif ve Bediüzzaman

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler-231Kologrif; bir köy değil, Moskova yakınlarında da değil, Bediüzzamân'ın esâretten kaçarken bir müddet kaldığı bir yer de değil. "Kologrif, Rusya'nın Kostroma Oblastı'na bağlı Kologrif rayonunun merkezi olan şehirdir. Şehir, Unja Nehri'nin sol kıyısında yer almaktadır."1 "Kologrif", 1958'de basılan Târihçe-i Ha

31.10.2022
17 0 0

Bediüzzaman'ın Tiflis'ten Kologrif'e sevk edilmesi

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler - 230Ali Çavuş (Aras)'un hâtıralarına göre, Bediüzzaman, esir düştükten sonra tedâvî için iki ay kadar Bitlis'de tutulur. 1 Muhammed Feyyaz İbrâhim Hakkıoğlu ise, hâtıra notlarında, esâret yolculuğu sırasında 5 Mart 1332 (18 Mart 1916) akşamı Bedîüzzamân'ı Başhan'da gördüğünü yazmaktadır.2 Muhammed Feyyaz'ın hat

27.10.2022
31 0 0