Abdülbaki Çimiç Tüm Köşe Yazıları

213 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Harb-i Umûmî evâilinde görülen rüyâ-i sâdıka

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler (209)Harb-i Umûmî, aynı zamanda harb-i ahirzamandır. Bu ahirzaman mukaddemesi olan Harb-i Umûmî öncesi Bediüzzaman İşârâtü'l-İ'câz tefsirine başlar. "Ben de o noksan fehmimle eski Harb-i Umûmî'de fariza-i cihadda avcı hattında ne kadar fırsat buldumsa kalbime tulû eden nükteleri yazıyordum. Derelerde, dağlarda h

Bugün
2 0 0

Birinci Harb-i Umûmî başlıyor

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler-208Bediüzzaman, zelzele-i kübrâ mahiyetinde olan maddî Birinci Harb-i Umûmî için, beşer dehşetli tokat yiyip o günahkâr medeniyeti zîr-ü zeber edip öyle bir kustu ki, yeryüzünü kanla bulaştırdı tespitini aktarır. Harb-i Umûmî'yi nev'-i beşere gelen en büyük bir musibet olarak addeder. Ayrıca Harb-i Umûmî'nin deh

23.06.2022
11 0 0

Şeyh Selim'e Rusların yardımı

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler (207)Burada yine Van Valisi Tahsin Bey'in Şeyh Selim ile ilgili bir yazısını nazarlara sunalım: "Bâb-ı Âli-Dâhiliye Nezâreti-Şifre Kalemi-10410 Vân Vilâyeti'nden alınan şifre-Mahremdir. Bitlis'de ve bi'l-hâssa Bitlis'in merkez ve Hizan kazâlarında her mânâsıyla mühim irticâ' vardır. Halife Selim'in bir sene evve

20.06.2022
13 0 0

Van Valisi Tahsin Bey'in Şeyh Selim ile ilgili yazısı

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler-206Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti'nin ek vergi talebi halkta geniş bir hoşnutsuzluk meydana getirmiş, yer yer bölge halkı ile memurlar arasında sürtüşmeler görünmeye başlamıştır. Bitlis Vâlisi erken davranarak isyanla ilgili görülen Molla Selim'i Hizan'da tutuklatmış, Bitlis'e sevk ederken Molla Selim'

16.06.2022
17 0 0

Bediüzzaman'dan Şeyh Selim'in destek talebine red

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler (205)1913 senesi içinde, Bitlis hadisesi diye bilinen ve Hizan'lı Şeyh Selim öncülüğünde Bitlisli Şeyh Şehabettin ve Seyyid Ali'nin kumandasındaki birliklerin isyan hareketi vukua gelir. Bediüzzaman, bu hareketin yayılmaması, umûmîleşmemesi ve küçülüp mahallî kalması için azami gayret sarf eder. 1913 yıllarında

13.06.2022
13 0 0

Medresetü'z Zehrâ'nın mânevî şubeleri

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler-104Maddî Medresetüz-Zehrâ'sını gerçekleştiremeyen Bediüzzaman, Medresetü'z-Zehrâ'nın mânevî hüviyetini Isparta Vilâyeti'nde ve farklı mahallerde tesis edildiğini, tecessüm ettiğini eserlerinde açıkça söylüyor. Risâle-i Nur'u ve yayıldığı hizmet merkezlerini "Medresetü'z-Zehrâ" diye adlandıran Bediüzzaman, Risâle

09.06.2022
19 0 0

Medresetü'z-Zehrâ ve Horhor Merdesesi

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler (203)Bediüzzaman, Medresetü'z-Zehrâ'yı Erek Dağı yakınlarında yer alan Çoravanis Köyü civarında kurmayı planlamıştı. Ancak Bediüzzaman'ın bu tercihine Van Valisi razı olmamıştı. Bunun üzerine, Van'ın güneyinde yer alan Edremit sınırları dâhilinde yer alan ve Van Gölü kıyısında bulunan bir arazi tespit edildi. "M

06.06.2022
14 0 0

Medresetü'z Zehrâ için tahsisat gönderiliyor

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler (202)Uzun gayret ve teşebbüsler neticesinde resmî erkânın da artık Medresetü'z Zehrâ için bigâne kalmadığı, yapılan resmî müracaatlara istinaden harekete geçildiği görülüyor. Van'da Dâr'ül-Fünûn şeklinde tesis olunacak Medrese-i Âliye'nin bedel-i inşasının Evkâf Hazinesi tarafından tesviyesi ve padişahın ismine

02.06.2022
19 0 0

Medresetü'z Zehrâ'nın gecikmesine tepki

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler (201)Medresetü'z Zehrâ projesinin gecikmesini Vali Tahsin Bey'in telgraf ve mektuplarından anlıyoruz. Bu önemli iki belgeyi paylaşıyoruz. Van Vâlisi Tahsin Bey'den gelen son telgraf daha da önemlidir ve bu Medrese projesinin gerçekleştirilmemesinden dolayı Kürd halkının hayal kırıklığı içinde olduğu belirtilmekt

30.05.2022
19 0 0

Medresetü'z-Zehrâ'nın Padişah adına yapılması

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler-200Arşivlerde bulunan resmî belgelere ulaşıldıkça Medresetü'z-Zehrâ ile ilgili çok detaylı bilgilere ulaşılmaktadır. Belki de bu zamana kadar bilinmeyenler vuzuha kavuşuyor. Medresetü'z-Zehrâ'nın Padişah adına yapılmasıyla ilgili Van Vilâyeti'ne yazılmış olan bir belgenin mevcut olduğu görülmektedir. İşte o belg

26.05.2022
17 0 0