"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Abdülbaki Çimiç Tüm Yazıları

111 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Bediüzzaman'ın basılan ilk eseri: Nutuk

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler (107)Evvelâ şunu ifade edelim ki, 13261910 Bediüzzaman için önemli ve kargaşalı bir yıldır. Ancak bu fırtınalı günlerde dahi onun Kur'ân'a hizmet edeceği Kur'ânî işaretlerle teyid edilmiştir. (Yegûlûne Rabbenâ etmimlena nûrenâ) "Derler ki; Ey Rabbimiz, "Nurumuzu tamamla." 1 hem mânâca kuvvetli münasebeti var, he

21.06.2021
1 0 0

Bediüzzaman'ın gazete çıkartma teşebbüsü

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler (106)Gazetenin çıkarılmak istenmesinin sebebini Bediüzzaman dilekçesinde dile getirir. Çıkartılmak istenen gazetenin dilinin Türkçe ve Kürdçe olması, adının da Marifet ve İttihâd-ı Ekrâd yani bugünkü dilde Kürtlerin Birliği ve Bilgilenmeleri olması olumsuz düşünce sahibi olanların ırkçılık damarları ile atağa ge

17.06.2021
4 0 0

Bediüzzaman'ın makâle yazdığı gazeteler

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler (105)Öncelikle Bediüzzaman Hazretleri'nin gazeteler ile ilgili tesbitlerine bakalım. Çünkü bu konuda çok önemli tesbitler ve prensipler ortaya koyuyor. Meselâ "Volkan gibi cerâid-i diniye ile nesâyih-i diniyeyi, o mütehassis ve müteheyyiç vicdanlara yağdırmak istiyoruz." 1 der. Böylece "dinî gazete"lere, "dinî n

14.06.2021
3 0 0

Bediüzzaman ve Mahmud Şevket Paşa

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler (104)Bediüzzaman'ın dört büyük kumandanlara1 karşı tavrını Risale-i Nur okuyanlar bilir. Bu kumandanlardan birisi de 31 Mart Vak'ası'nda Hareket Ordusu Başkumandanı Mahmut Şevket Paşa'dır. Mahmut Şevket Paşa 31 Mart'ta Hareket Ordusu'nun acımasız ve gaddar bir komutanı olarak tanındı ve bilindi. Yaptığı zulüm ve

10.06.2021
9 0 0

Cay-ı ibret bir nokta-i siyah!

31 Mart Vak'asıyla ilgili olarak Bediüzzaman Hazretleri o hâdiseden bir sene sonra kaleme almış olduğu Münâzarât isimli eserinde, onun başka bir yönünü ele alarak bir ders-i ibret olsun diye şöyle izah eder ve der ki: "Faraza bazılarının altında büyük bir fenalıkları varsa da, hücum edilmemek gerektir. Zira çok fenalık vardır ki, iyilik perdesi alt

07.06.2021
7 0 0

Bediüzzaman'ın Divan-ı Harp'ten tahliye ve beraatı basında

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler (102)İçinde Bediüzzaman Hazretleri'nin de bulunduğu 23 Mayıs 1909 10 Mayıs 1325 3 Cemâziyelevvel 1327 târihli Şanlı Ordu Gazetesi'nde 31 Mart sonrası tahliye ve beraat edenler haber yapılır. Haber şöyledir: "(...) Dahâ birçok kişi isticvâb edilmiştir. Piyâde Binbaşılarından Refîk, dâmâdı İhsan, mahdûmu Şahâbeddi

03.06.2021
8 0 0

Bediüzzaman Divan-ı Harb-i Örfi Mahkemesi'nde

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler (101)Bediüzzaman, Bekir Ağa Bölüğü'nde 24 gün hapishanede tutulur. Çünkü tevkif ve tahliye haberlerini veren gazetelerin târihleri dikkate alınırsa; 31 Mart Hâdisesi dolayısıyla Üstâd'ın nezârethapishâne ve muhâkeme süresinin tamâmı 24 gün olduğu açıkça tesbit edilebilir. Bediüzzaman Hazretleri 30 Nisan 1909'da

31.05.2021
8 0 0

Bekir Ağa Bölüğü'nde yapılan zulümler

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler-10031 Mart Vak'ası sonrası yapılan tutuklamalarda cezaevi şartları gerçekten korkunçtu. Tutuklular büyük bir korku içinde beklemekteydiler. Görevliler ve bazı askerler ara sıra koğuşların önünden geçerek tutukluları korkutmaya çalışıyorlardı. Herkes endişeli bir bekleyiş içindeydi. Mahkûmlara söylenen sözler ve

27.05.2021
12 0 0

Bediüzzaman Bekir Ağa Bölüğü'nde

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler-99Askerî cezaevi olarak kullanılan Bekir Ağa Bölüğü, Beyazıt'taki Harbiye Nezareti'nin yanındaydı. Bu cezaevi, kötü şartlar ve muameleler ile biliniyordu. 31 Mart Vak'ası'ndan sonra buraya üç binden fazla insan tutuklanarak getirilmişti. Koğuşlar kalabalık ve tıklım tıklımdı. Muhtelif rütbeden askerler, yazarlar

24.05.2021
14 0 0

Bediüzzaman'ın İzmit'ten İstanbul'a sevki

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler-98Bediüzzaman, 31 Mart olaylarının o karışık günlerinde, Gebze eski Belediye Başkanı'nın da önceki davetine icabet etmek, hem de İstanbul'un karışık ortamından kurtulmak üzere, İzmit'e geçer. İzmit'ten daha da uzaklara gitmeyişini bilakis İstanbul'a dönüş vesilesini beklediğine dair aldığı mânevî ihtarı Yirmi Se

20.05.2021
11 0 0