"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Abdülbaki Çimiç Tüm Yazıları

146 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Bediüzzaman Trabzon, Of ve Rize'ye uğruyor

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler-142Bediüzzaman Trabzon'da... Bediüzzaman'ın 31 Mart Vak'ası sonrası Divan-ı Harp'ten beraat alması sonrası İstanbul'a veda edip vapur yolcuğu ile İnebolu'dan sonra Trabzon'a da uğradığı biliniyor. Bu seyahat sırasında Karadeniz kıyı limanlarına kısa süreliğine uğrayan vapurun mola aralarında Bediüzzaman şehri zi

Bugün
0 0 0

Bediüzzaman İstanbul'dan ayrılıyor

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler (141)Bediüzzaman, 24 Mayıs 1909 yılında Divan-ı Harp askerî mahkemesinden beraat etmesine vesile olan savunmasında, İstanbul'a veda edeceğini ve doğup büyüdüğü beldelere döneceğini söylemiş olmasına rağmen, Van'a geri dönüş yolculuğuna ancak dokuz veya on ay sonra çıkabilmiştir. Bu süre zarfında İstanbul'da kalm

25.10.2021
3 0 0

Bediüzzaman'ın İstanbul'a Vedânâmesi

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler (140)Bediüzzaman, 1907'nin son aylarında (18 Aralık 1907'den sonra) gelmiş olduğu İstanbul'dan ayrılma zamanı geldiğine kanaat ederek 1910 yılı Mart ayı başlarında İstanbul'dan ayrılır. Çünkü İstanbul'da yaşadığı hadiseler sebebiyle istediği hürriyet zeminini bir türlü bulamamıştır. Bediüzzaman'ın iki buçuk sene

21.10.2021
12 0 0

Bediüzzaman İstanbul'da ne kadar kaldı

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler (139)Bediüzzaman'ın İstanbul'dan Şark'a dönüş için ayrıldığı târîhin, hangi ayda olduğu ve Bediüzzaman'ın Divan-ı Harp Mahkemesi'nde beraatinden sonra İstanbul'da ne kadar zaman kaldığı kesin belli olmamakla beraber, onun hayatıyla ilgili yazılan bütün tarihçeler, 31 Mart Hâdisesi sebebiyle Divân-ı Harb'den bera

18.10.2021
9 0 0

Bediüzzaman Hazretleri Abdülhamid Han ile görüştü mü

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler-138İzmitli gazeteci ve o zamanın İzmit'teki İttihad ve Terakkî Cemiyeti'nin ileri gelenlerinden olan Rıfat Yüce, 'Kocaeli Tarih ve Rehberi' isimli kitabında Bediüzzaman'ın İzmit'e geldiği zaman kendisiyle yaptığı görüşmeyi anlatıyor. Rıfat Yüce'nin Padişah ile görüşüp görüşmediği sorusuna Bediüzzaman'ın 'Önceden

14.10.2021
13 0 0

Bediüzzaman ve Kürd Neşr-i Maârif Cemiyeti

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler (136)Bediüzzaman Said Nursî'yi 27 Ocak 1910'daki Kürd Neşr-i Maarif Cemiyeti'nin veya Şark vilayetlerinde çağdaş eğitimi ve bilimleri neşr etmek gayesiyle kurulan önemli bir eğitim kurumunun kurucuları arasında görüyoruz. Bediüzzaman, Kürd Neşr-i Maârif Cemiyeti'nde kurucu olarak görev alıyor ve Osmanlı Devleti'

07.10.2021
10 0 0

Bediüzzaman Jön Türklere niçin hüsn-ü zan ediyor

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler (135)"Neden meşrutî hükûmete ve dinsiz olmayan Jön Türklere mümkün olduğu kadar hüsn-ü zan ediyorsun"şeklinde sorulan soruya Bediüzzaman; "Mümkün olduğu derecede sû-i zan ettiğiniz için, ben hüsn-ü zan ederim. Eğer öyle ise zaten iyi. Yoksa, tâ öyle olsunlar; yol gösteriyorum." 1 diye cevap veriyor. Anlaşıldığı

04.10.2021
12 0 0

Bediüzzaman ve Jön Türkler

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler (134)Her konuda olduğu gibi Bediüzzaman'ın Risale-i Nur Külliyatı'nda Jön Türkler ile ilgili de tesbitler vardır. Bediüzzaman Hazretleri, 1893'de on beş-on altı yaştaki çağında, her halde Osmanlılardaki Cumhuriyetçi Jön-Türk ve hareketleri hakkında fazla bir bilgisi olmadığı, lâkin iki sene sonra, yani 1894-95'd

30.09.2021
10 0 0

Bediüzzaman'ın Jön Türklere teklif ettiği fikir

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler (133)1907-1908, Bediüzzaman bu tarihlerde İstanbul'da. Tam II. Meşrûtiyet ve hürriyet yılları ki, Bediüzzaman Hazretleri de bu tarihlerde canla-başla tam bir hürriyet ve meşrûtiyet sevdalısı olarak görülüyor. Makaleleri, toplantıları ve şifahî olarak her yerde hürriyeti ve meşrûtiyeti ders veriyor, savunuyor ve

27.09.2021
13 0 0

Genç Osmanlılar hareketi olan Jön Türkler

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler (132)Jön Türkler (Genç Türkler); Batı tarzı yenileşme taraftarı olan Genç Osmanlılardır. Çok yönlü ve çok fikirli olan bu yapının ilk başlarda kendi değerlerini yitirme pahasına Avrupalılaşmaya çalıştıkları biliniyor. Özellikle bu yapının içinde bulunan farmasonların dine karşı lâubâli vaziyetleri biliniyor. Dah

23.09.2021
14 0 0