KararYusuf Ziya Cömert24 Şubat 2021
Okunma: 10  
Oylama:  
 0
 0
 Oy Verebilirsiniz
Yusuf Ziya Cömert
Yusuf Ziya Cömert
Yusuf Ziya Cömert
24 Şubat 2021
Sağcı ve mutlu

İlk gençliklerini 1970'li yıllarda idrak edenler aşinadırlar.

"Sağcı mısın, solcu musun"

Solcular ya da sağcılar kontrol ettikleri mahallelerde yolunuzu keserler.

Sonra bu soruyu sorarlar.

Doğru cevabı bulabilmek için adamların tiplerinden sağcı mı solcu mu olduklarını anlayabilmen gerekiyor. Yoksa temiz bir dayak yersin.

Memleketimizin sağcı ya da solcu evlatları seni bir güzel benzetirler.

Bazı mahalleler solcudur. Duvarlarında "Tek yol devrim" sloganları yazılıdır. Ya da "Mahir Hüseyin Ulaş, kurtuluşa kadar savaş..."

Bazı mahalleler sağcıdır. "Vur bozkurdum vur tilkiye vur kurtulsun Türkiye."

İyi de, biz solcu değiliz. Sağcı da değiliz.

"Müslümanız" diyesimiz var ama, abi herkes Müslüman.

'İslamcı' kelimesindeki 'cı' eki de hoşumuza gitmiyor.

Artık bir yolunu bulacaksın.

Ben yolunu bulacağım ama yolu kesenler anlayacak mı

Bu anlattığım, herkesin iyi kötü bir ideolojisinin olduğu 1970'lerin sorunu.

Tabii bu durumda Müslümanlık da ideolojileşiyor.

Ve ideolojik Müslümanlık toplumun geri kalanından ayrışıyor.

70'ten önce ideolojik bir Müslümanlık var mıydı

Tam seçemiyorum.

Sanki henüz ideolojileşmemiş, ama ideolojileşmeye meyyal bir Müslümanlık vardı.

Büyük Doğu'lar, Yeni İstiklal, Bugün gibi gazeteler, "Hilal," "Oku" gibi bazı 'mecmua'lar hatırlıyorum.

Belki 'ideoloji'den ziyade 'mefkure' diye adlandırılmaya müsait oluşumlar.

Sonradan daha iyi fark ediyorum.

Bu oluşumların bir aşama öncesinde iyi motive edilmiş bir anti-komünizm.

Kim motive etmiş olabilir

Çok aşikar olmasa da biraz devlet. Biraz da Sovyet tehdidine karşı Amerika.

Komünizmle mücadele dernekleri Anadolu sathına yayılmıştı o yıllarda.

Mütedeyyin kitleleri komünizme karşı bilinçlendirmeyi amaçlayan 'Kızıl Pençe" isimli bir piyes seyrettiğimi hatırlıyorum.

İşadamlarını komünizme karşı uyaran mukaddesatçı gençler. Sonra, komünizm gelince iş adamlarının iş adamlığı da kalmıyor. Hepsine komünistler el koyuyor.

Antikomünist olduğunuzda, doğal olarak sağcı da olmuş oluyorsunuz.

Ayrıca, 'sağcı' olmanın 'kitap'taki yerini bulmak da çok zor değil.

Ashab-ı Meymene" ve "Ashab-ı Meş'eme" diye iki kavram var.

İster 'sağcılar' ve 'solcular' diye çevirin ister kitabı sağdan ve soldan verilecekler diye.

Kitapta yeri olduğuna göre sağcı olmamız lazım.

Kitaptaki sağcılıkla siyasetteki sağcılık arasında bir alaka var mı

Yok. Siyasetteki sağcı Ruz-i Ceza'da Ashab-ı Meş'eme olabilir.

Ama kime anlatacaksın, anlatsan bile kim dinleyecek o kadar dolambaçlı hikayeyi Yuvarlak hesap, sağcıyız işte.

70 öncesinde, böyle bir sağcılık anlayışı mütedeyyin, yani dindar çevrelerde yerleşmişti.

Mesela, solcu olduğu varsayılan Filistin Kurtuluş Örgütü'nü pek sevmezdi bizimkiler.

Gerçi İsrail'i de sevmezdiler. Konuyu bir Arap-İsrail sorunu olarak algılamaya daha yatkındılar.

70'lerde görülür hale gelen 'ideolojik' kuşak pek girmedi bu 'sağcılık' işine.

Ama bir önceki kuşak, yani anti-komünist abiler devam etti sağcılıklarına.

Mesela Lübnan iç savaşındaki "Solcu Müslümanlar" ve "Sağcı Hristiyanlar&