Yekta Güngör Özden Tüm Yazıları

144 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

100'üncü yıl

Cumhuriyet tarihimizin en önemli adımlarından olan TBMM'nin açılarak, varlığımızı koruyup güçlendirerek, sonsuza değin ulusal yaşamımızın sürdürülmesini sağlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirip yönetme olgusunun 100. yılını yakında en coşkulu etkinliklerle kutlayacağız. Yetkili ve ilgililerin çalışmalarına başlayıp doyurucu ve onurlandırıc

20.02.2020
1 0 0

Öncü ve örnek kadınlar

Varlığımızın kaynağı kadınlar, ulusal yaşamımızda yadsınması ve küçümsenmesi olanaksız bir insanlık değeri olarak yer almaktadır. Analık, kardeşlik, eşlik ve öbür bağlarla başlayıp sürüp giden özgün ilişki, hepimizin dünyasında örneği ve benzeri olmayan bir sıcaklığın kaynağıdır. Kutsallığı tartışılmaz analık, yaşamımıza katkıları, tanımı güç özver

17.02.2020
5 0 0

Adalet özlemi

Yürek yakan, beyin kavuran acılar ve üzüntülerle kimi aykırılık, kötülük ve sorunlar insan yaşamını karartmada ağırlıklarıyla öne çıkarken, adalet özlemi hepsini bastıran bir düzeye gelmiş görülmektedir. Son günlerde siyasetçilerin dillerinden düşmeyen ama bir türlü ele alınamayan "Yargı reformu"nun ivedi gerçekleşmesini sağlayan durumlara ilişkin

13.02.2020
2 0 0

Ötelenen Meclis örselenen demokrasi

Ulusal yaşamın, toplumsal barışın güneşi sayılan demokrasi, siyasal aydınlığın kaynağıdır, dayanağıdır. Demokrasiyi biçimsel bir yönetim düzeni sayarak sınırlamak onun amacına ve işlevine uzaklık olduğu gibi değerini de yadsımaktır. Demokrasi, her şeyden önce çağdaş bir yaşam biçimidir. Anlayış, düşünce, davranış aydınlığı ve güvencesidir. En belir

10.02.2020
4 0 0

Neler oluyor neler...

Günlerimizi çözümlerle değil, sorunlarla karşılıyoruz. Ulusal ve uluslararası olumsuzluklar birbirine eklenerek endişeleri büyütüyor ve ağırlaştırıyor. Egemenlik ve savaş çığlıkları Amerika'dan Ortadoğu'ya büyüyerek sürüyor. Devletlerin çıkar güdüleriyle çelişen insanlık gerekleri gözardı ediliyor. Siyasal ortamdaki karışıklık ve kargaşa, yaşamı ol

06.02.2020
2 0 0

Gidiş

Siyasal iktidarın suyu ısınmış görünüyor. Umulmadık bir süre kaldıkları iktidarda hizmet yönünden başarılı sayılacak bir katkıları olmadığı gibi ayrıştırıcı ve karşıtlık içerikli tutum ve davranışlarıyla ulusal yapıya da zararları dokunduğu kanısındayız. Partizanlık ve özellikle Cumhuriyete, kuruluşundan başlayarak yadsıyan yaklaşımlarıyla derin dü

03.02.2020
3 0 0

Aykırılık, çelişki yanlışlık dizgesi

Ulusal dayanışmayı ve toplumsal barışı temelden etkileyen kimi aykırılık ve olumsuzlukları yönetimin sunumları, savunmaları ve abartılarıyla düzgün, olağan gösterme çabalarını üzüntüyle izliyoruz. Özellikle tüm yurttaşların hukuksal güvencesi olan anayasaya aykırılıklar hep birbirine ekleniyor. Anayasanın ve hukukun ana yapısıyla çelişen partizan d

30.01.2020
3 0 0

Yeni yayınlar

Ulusal ve toplumsal aydınlığımızı sağlayıp artırarak yaşam gücümüzü dokuyan etkenlerin içinde yayınların büyük payı vardır. Bilgi edinme, düşünme ve yaratma yeteneklerini kırbaçlayıp insan ilişkilerine yön veren yayınlar, yaşamımızın aydınlanma kaynaklarından biridir. Siyasal koşullara, ekonomik güçlüklere karşın özveri sayılacak direnişlerle yayın

27.01.2020
3 0 0

Atatürk aydınlığı

ATATÜRK'ün başlattığı çağdaşlık koşusunun siyasal sapmalar ve çalkantılarla engellenmesine karşın O'nun yetiştirdiği gençlerin gerçekleştirdiği ilerlemeler lâik cumhuriyete yürekten bağlılığı güçlendirmiştir. Günümüz siyasal iktidarının gerici uygulamalarına, anayasal güvenceye alınmış lâiklik ilkesine karşıtlığına, cumhurbaşkanı andındaki "tarafsı

23.01.2020
4 0 0

Bayrağımız-Atamız

-85 no.lu ilk Anayasamızın kabulünün 99. Yıl Dönümü nedeniyle-Gökyüzünün görkemi güneş, ay ve yıldızlar Bayrağımız hepsiyle sonsuza kanat açar.Türkiye şöleninin asla sönmez ateşi Kutsal bayrağımızın dünyada yoktur eşi.Alı, yurdumuz için akan kanın rengidir Ay-yıldız, özgürlüğün yaşamsal simgesidir.Sonsuz maviliklerde yüzer sonsuza kadar Savaşta ve

20.01.2020
4 0 0