TürkiyeVehbi Tülek19 Kasım 2020
Okunma: 3  
Oylama:  
 0
 0
 Oy Verebilirsiniz
Vehbi Tülek
Vehbi Tülek
Vehbi Tülek
19 Kasım 2020
"Temiz erkekler temiz kadınlara yakışır..."
Allahü teâlâ temiz kadınları, temiz erkeklere, temiz erkekleri de temiz kadınlara tahsis eyledi. Sadrüddîn Muhammed İbnü'l-Vekil hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 665 (m. 1267)'de Mısır'da Dimyat'ta doğdu. Ailesi, onun doğumundan sonra Şam'a göç etti. İbnü'l-Vekîl burada büyük âlimlerden fıkıh ilmi tahsil ettikten sonra çeşitli medreselerde, sonra Kahire'ye giderek Nâsıriyye Medresesi'nde fıkıh dersleri verdi. 716 (m. 1317)'de Kahire'de vefat etti. Buyurdu ki: Sevgili Peygamberimizin mübârek soylarının temiz olduğuna delâlet eden âyet-i kerîmeler çoktur. Bunlardan birkaçının meali şöyledir: Tevbe sûresi 28. âyetinde meâlen; "Ey îmân edenler! Müşrikler ancak necistirler. Artık bu yıllardan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar" buyurup, müşriklerin manevî pislik ile pis oldukları için, Mescid-i Haram'a yaklaşmalarını menetti. Oraya girmelerini ayak basmalarını yasakladı. Yine Hac sûresi 30. âyet-i kerîmesinde meâlen; "O hâlde pis putlardan kaçının, yalan sözden sakının" buyurdu. Evsânı (putları), ricsin (pisliğin) aynısı saydı. Evsâna (putlara) yaklaşmaktan menetti. Nûr sûresi 26. âyet-i kerîmesinde meâlen; "Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara, temiz kadınlar ise temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yakışır" buyuruldu. İşte, Allahü teâlâ müşriklerin necis olduklarını bildirdi. Mescid-i Haram'a yaklaşmalarını menetti. Evsânın (putların), ricsin (pisliğin) aynısı olup, necis olduklarını bildirdi Onlara yaklaşmayı menetti. Hâl böyle olunca, alîm