TürkiyeVehbi Tülek17 Ekim 2020
Okunma: 5  
Oylama:  
 0
 0
 Oy Verebilirsiniz
Vehbi Tülek
Vehbi Tülek
Vehbi Tülek
17 Ekim 2020
"Allahü teâlâya tam tevekkül etseydiniz..."

Tevekkül, çalışmayıp her şeyi Allahü teâlâdan beklemek değildir.

Şerefüddîn İbnü'l-Müstevfi hazretleri hadis âlimidir. 564'te (m. 1169) Kuzey Irak'ta Erbil'de doğdu. Burada ilim tahsilini tamamladıktan sonra Erbil Atabeyi Muzafferüddin Kökbörü'ye vezir oldu. Moğollar 634'te (m. 1236) Erbil'e hücum edince Musul'a göç etti. 637'de (m. 1239) Musul'da vefat etti. Buyurdu ki: İslâmiyette tevekkül, çalışmayıp her şeyi Allahü teâlâdan beklemek değildir. Allahü teâlânın âdeti şöyledir ki, her şeyi bir sebep ile yaratmaktadır. Sebepleri O yarattığı gibi, onların tesîr ederek, işin meydana gelmesini de O yaratmaktadır. İslâmiyet, her şeyin sebebini araştırmamızı ve bu sebebe yapışmamızı emretmektedir. Her şeyin malum olan, meşhur olan, sebebine yapışmamız ve bu sebebin tesîrini halk etmesi için, Allahü teâlâya duâ etmemiz, yalvarmamız lâzımdır. Sebebe yapışmadan işin yapılmasını Allahtan beklemek, Allahü teâlâya karşı gelmek, Onun âdetini bozmaya kalkışmak olur. Mâide sûresinin yirmiüçüncü âyetinde meâlen (Eğer îmanınız varsa, Allahü teâlâya tevekkül ediniz) buyurulmuştur. Âl-i imrân sûresinin yüzellidokuzuncu âyetinde meâlen (Allahü teâlâ, tevekkül edenleri sever) buyurulmuştur. İbrâhîm sûresinin onbirinci âyetinde meâlen (Tevekkül ediciler yalnız Allahü teâlâya tevekkül etmelidir) buyurulmuştur. Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyuruyor ki: (Ümmetim