Warning: getimagesize(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Warning: getimagesize(http://www.koseyazarioku.com/images/resim_yazar/11/vehbi-tulek.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Vehbi Tülek Tüm Yazıları

554 yazı (11 - 20 arası) listeleniyor

''Dünyada ve âhirette saadete kavuşurlar...''

Nisâ sûresinde buyuruldu ki: ''Ey îman edenler! Allahü teâlâya ve Onun Resûlüne itaat ediniz!'' Ebû Hâmid Erbilî hazretleri Şafiî âlimlerinin meşhûrlarındandir. 535 (m. 1140)'da Erbil'de doğdu. 608 (m. 1211)'de Musul'da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki: Her gün beş kere namaz kılmak, Kur'ân-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde emredilmiştir. Ahzâb s

16.03.2019
3 0 0

"Azamet ve kibriyâ bana mahsustur!.."

Allahü teâlâ gönderdiği kitapların hepsinde, kibri kötülemiş ve yasak etmiştir. İmâdüddîn İsfehânî hazretleri İslâm âlimlerinin büyüklerindendir. 519 (m. 1125)'de İran'da İsfehan'da doğdu. 597 (m. 1201)'de Şam'da vefât etti. "Kibir" hakkında buyurdu ki: Allahü teâlâ, kullarına gönderdiği kitapların hepsinde, kibri ve gururlanmayı kötülemiş ve yasa

15.03.2019
1 0 0

Dört türlü zekât malı vardır

Zekât, bir Müslümanın malının belli bir kısmını, bildirilen kimselere vermesi demektir. Ebû İshâk İbrâhim hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 597 (m. 1200)'de Suriye'deki Ca'ber kalesinde doğdu. 687 (m. 1288)'de Kâhire'de vefât etti. Bir dersinde, zekât mevzuunda, şunları anlattı: Ehl-i sünnetin dört mezhebi, söz birliği ile bildiriyor ki: (Zekât) de

14.03.2019
5 0 0

"Fâsık kimsenin yüzüne gülme!.."

"Doğru söz, doğru ve samîmi amel, doğru ve samîmi sevgi ve emânete sadâkatten ayrılma." İbrâhim bin Usayfir hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Kâhire'de doğdu. 942 (m. 1535) senesinde aynı yerde vefât etti. Buyurdu ki: "Allahü teâlâ, Tahrîm sûresi 6. âyet-i kerîmesinde meâlen buyuruyor ki: (Ey îmân edenler! Kendilerinizi ve evlerinizde olanlar

13.03.2019
2 0 0

Allahü teâlâ ile kul arasındaki sır!..

Tevekkül, Allahü teâlâ ile kul arasında bir sırdır ki, başkalarına bildirmemek lâzımdır. Ebû İshâk bin Şeybân hazretleri evliyânın büyüklerindendir. İran'da, Kazvinlidir. 337 (m. 949)'de vefât etti. Hac için Mekke-i mükerremeye giderken, önce Medîne-i münevvereye uğrayıp, Peygamber efendimizin kabr-i şerîfini ziyâret ederek, "Esselâmü aleyke yâ Re

12.03.2019
3 0 0

Ebedî saadete kavuşmak için

"Cehennemden kurtulan fırka, benim ve Eshâbımın gittiği yolda gidenlerdir." Kâdı'l-kudât Sadeddîn Hârisî hazretleri Hanbelî mezhebi âlimlerindendir. 652 (m. 1254)'de Bağdad'ın Hârisiyye köyünde doğdu. 711 (m. 1311) senesinde Kâhire'de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki: Bir kimsenin itikâdı doğru olunca, büyük günah işlemekle kâfir olmaz. Eğer iş

11.03.2019
4 0 0

"Yâ Resûlallah! Ben şehîd değil miyim"

Bedir gazâsında, Hazreti Ubeyde'yi yaralı olarak Resûlullah efendimizin huzuruna getirdiler... Takıyyüddîn Makdisî hazretleri hadis ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 679 (m. 1280) yılında Filistin'de vefât etti. Genç yaşında, hadîs ve fıkıh ilimleri gibi, yüksek ilimleri ve yardımcı ilimleri öğrenen Takıyyüddîn Makdisî hazretleri zamanın meşhur â

10.03.2019
4 0 0

"Onlar işitirler, fakat cevap veremezler!.."

"Yaptığınız işler, kabirde olan yakınlarınıza ve tanıdıklarınıza bildirilir. İyi işlerinizi görünce sevinirler." Mer'î bin Yûsuf Makdîsî hazretleri hadîs, târih ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. Filistin'de Nablus'ta doğdu. H. 1033 (m. 1623)'de Kâhire'de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları: Ebû Zer (radıyallahü anh) bir gün Resûlu

09.03.2019
4 0 0

"Niçin bizden ibret almadın!"

"Kim Mülk sûresini her gece okursa, Allahü teâlâ o kimseyi kabir azâbından korur." Mekkî bin Ebî Tâlib hazretleri büyük kırâat ve tefsîr âlimidir. 355 (m. 966)'da Tunus'ta Kayrevan'da dünyâya geldi. 437 (m. 1045)'de Endülüs'te (İspanya) Kurtuba'da (Cordoba) vefât etti. Mülk sûresinin fazileti hakkında buyurdu ki: Meyyit kabre konduğu zaman, amelle

08.03.2019
5 0 0

Bu nizâmı yaratan Allahü teâlâdır

Bu kâinatı, bu düzen üzere yaratanda kusurlu sıfatların bulunması olacak şey değildir!.. Ebu Hâmid Muhammed Remlî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 819 (m. 1416)'da Filistin'de Remle'de doğdu. 888 (m. 1483)'de Kâhire'de vefât etti. Bir dersinde, Sünnet-i seniyyeye uygun itikâdı şöyle anlattı: "Resûlullah efendimizden (sallallahü aley

07.03.2019
7 0 0