"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Süleyman Seyfi Öğün Tüm Yazıları

171 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Darbe çağrısı

ABD'de seçimler yaklaşıyor. 3 Kasım'a yaklaşık 6 hafta kaldı. Tekmil dünyâ mevzilerinde, Kasım'a kadar çok keskin eylemlerden kaçınıyor. Herkes ABD seçiminin neticesini bekliyor. ABD'deki siyâsal çevreler ise elbette izâfî olarak kendi içlerine kapandı. Dünyâ siyâsetinde ABD, kendisinden beklenen yüksek profil ve performansı göstermiyor. ABD ekonom

24.09.2020
3 0 0

Üst kimliksiz yaşamak

Gözü dönmüşlük cesâret değildir. Cesâret ile karıştırılmasının sebebi korkulardan ve kaygılardan arınmayı sağlamasıdır. Evet, gözü dönmüşlük hâli korkulardan , kaygılardan arınmayı sağlar. Daha doğrusu, bu arınmanın en düz ve kestirme yollarından birisidir gözü dönmüşlük. Ama en kötü yollarından birisi.. Onun için aklı başında olanlar tarafından pe

21.09.2020
0 0 0

Anlaşma

Trump Başkanlık süresinin son demlerinde İsrâil ile Arap dünyâsı arasındaki anlaşmaya ağırlık veriyor. Zâten Obama ve Trump arasındaki temel farklılıklardan birisi de İsrâil'e karşı izlenen siyâsetlerde düğümleniyordu. Hatırlayalım; Obama döneminde ABD-İsrâil ilişkileri bir hayli gevşemişti Obama ve kadrolarından gelen açıklamalar, İsrâil'in ABD iç

17.09.2020
2 0 0

12 Eylül

12 Eylül darbesinin üzerinden tam tamına kırk sene geçti. Bugün darbeyi birebir hatırlayan o zamanın gençleri artık yaşlılık evresindeler. Birer birer hayattan çekiliyorlar. Nüfûsumuzun kâhir genç ekseriyeti için 12 Eylül sanki târih öncesi yaşanmış bir hâdise gibidir.Kahredici olan artık 12 Eylül ile hesaplaşmanın nerdeyse imkânsız bir hâle gelmiş

14.09.2020
4 0 0

Târihin diyalektik cilveleri

Marxist öğreti, târihin diyalektik yasalarının tesiri altında olduğunu vaz' eder. Buraya kadar şahsen îtirâzım olmaz. Ama diyalektiğin işleyişi husûsunda teori veyâ öğretinin ileri sürdükleri bana birer basitleme gibi görünür. Kadim bir akıl yürütme olan diyalektikte esâmesi olmayan bir yorumdur bu. Buna diyalektiğin, o devirlerin hâkim paradigması

10.09.2020
3 0 0

Feyruz ve Macron

1 Eylül; yâni Lübnan'ın Bağımsızlık Günü'nde Beyrut'da dikkât çeken bir gelişme yaşandı. Fransız lider Macron, uzun zamandır ekonomik ve siyâsal istikrarsızlıklar içinde kıvranan ve Beyrut limanında yaşanan son patlamanın sarsıcı tesirleri tazeyken, bu "mânâlı günde" Lübnan'a ikinci defâ çıkarma yaptı. Mutantan bir ziyâretti bu. Çarpıcı olan, Macro

07.09.2020
4 0 0

Fransa, Doğu Akdeniz'in yeni sahibi mi

Fransa hayli zamandır Akdeniz'de yırtıcı bir siyâsetle sahneye çıkmış vaziyette. Hedefinde de ağırlıklı olarak Türkiye var. Sürecin iki ana ekseni olduğunu görebiliyoruz. Bir taraftan Libya'da Türkiye'nin açılımını kırmaya çalışıyor; diğer taraftan Lübnan ve Güney Kıbrıs'ı merkeze alarak Verimli Hilâl'de tesirli olmaya gayret ediyor. Türkiye-Yunani

03.09.2020
7 0 0

Türkiye "büyürken" yaşanan küçüklükler..

Târih kesin ve düzenliliklere sahip olgular toplamı değil. 19.Asırda Engels Anti-Dühring'inde, târihin de tıpkı tabiat gibi kanunları olduğunu; hattâ bunların tabiat kanunlarının bir yansıması olduğunu iddia ediyordu. Hâlbuki yaşanan süreçler bunun böyle olmadığını; tabiatın kanunları gibi târihin kanunlarından bahsedemeyeceğimizi bize öğretti. Târ

31.08.2020
6 0 0

Kararlılık

Güncel gelişmeler Akdeniz'de yeni bir paylaşım ve işbölümünün sancılarını yaşadığımıza işâret ediyor. Bu da yaşanan süreçleri sâdece güncel olmaktan çıkarıyor ve târihsel bir kıvama taşıyor.Akılda tutulması gereken husus, bir evvelki paylaşımda Türkiye'nin neredeyse tamamıyla dışlanmış olmasıydı. Türkiye sâdece dışlanmış olmakla kalmıyor; alabildiğ

27.08.2020
10 0 0

Müjde ve sonrası

Çocukluğumda, hele hele 1973 Petrol Krizi sonrasında, büyüklerin meclislerinde Türkiye ve petrol meselesinin başat gündem maddelerinden birisi olduğunu hatırlarım. Doğal gaz pek bilinmezdi. Varsa yoksa petrol.. Türkiye'nin tabiî zenginliklerinin mükemmel olduğu, lâkin "maalesef" petrolümüzün olmadığı yana yakıla konuşulurdu. Bir de petrolümüz olsay

24.08.2020
7 0 0