"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Süleyman Seyfi Öğün Tüm Yazıları

205 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Siyâsetin hafızası

Siyâsetin hafızası(function(h,o,t,j,a,r){h.hjh.hj||function(){(h.hj.qh.hj.q||).push(arguments)};h._hjSettings{hjid:2167424,hjsv:6};ao.getElementsByTagName('head')0;ro.createElement('script');r.async1;r.srcth._hjSettings.hjidjh._hjSettings.hjsv;a.appendChild(r);})(window,document,'https:static.hotjar.comchotjar-','.jssv');(function(m,e,t,r,i,k,a){mi

25.01.2021
0 0 0

Batı merkezli dünya

Batı merkezli dünya(function(h,o,t,j,a,r){h.hjh.hj||function(){(h.hj.qh.hj.q||).push(arguments)};h._hjSettings{hjid:2167424,hjsv:6};ao.getElementsByTagName('head')0;ro.createElement('script');r.async1;r.srcth._hjSettings.hjidjh._hjSettings.hjsv;a.appendChild(r);})(window,document,'https:static.hotjar.comchotjar-','.jssv');(function(m,e,t,r,i,k,a){m

21.01.2021
0 0 0

İkilikler

Marx, marksistlere bırakılamayacak kadar mühim bir adamdır. Bu pozitif ve destekleyici cümle sâdece onun, başta kapitalizm olmak üzere "tespitleri" için geçerlidir. En başta naif , yer yer çok yüzeysel bulduğum târih değerlendirmelerini kapsamaz. Tespitleri üzerinden geliştirdiği devrimci siyâsal ideoloji ve eylem ise tamâmen bunun dışında kalır. B

18.01.2021
6 0 0

Tekno dünyânın cilveleri

Tekno dünyânın cilveleri(function(h,o,t,j,a,r){h.hjh.hj||function(){(h.hj.qh.hj.q||).push(arguments)};h._hjSettings{hjid:2167424,hjsv:6};ao.getElementsByTagName('head')0;ro.createElement('script');r.async1;r.srcth._hjSettings.hjidjh._hjSettings.hjsv;a.appendChild(r);})(window,document,'https:static.hotjar.comchotjar-','.jssv');(function(m,e,t,r,i,k

14.01.2021
4 0 0

İhsan Özgen'in ardından

İhsan Özgen'in ardından(function(h,o,t,j,a,r){h.hjh.hj||function(){(h.hj.qh.hj.q||).push(arguments)};h._hjSettings{hjid:2167424,hjsv:6};ao.getElementsByTagName('head')0;ro.createElement('script');r.async1;r.srcth._hjSettings.hjidjh._hjSettings.hjsv;a.appendChild(r);})(window,document,'https:static.hotjar.comchotjar-','.jssv');(function(m,e,t,r,i,k,

11.01.2021
3 0 0

Geliyorlar

Geliyorlar(function(h,o,t,j,a,r){h.hjh.hj||function(){(h.hj.qh.hj.q||).push(arguments)};h._hjSettings{hjid:2167424,hjsv:6};ao.getElementsByTagName('head')0;ro.createElement('script');r.async1;r.srcth._hjSettings.hjidjh._hjSettings.hjsv;a.appendChild(r);})(window,document,'https:static.hotjar.comchotjar-','.jssv');(function(m,e,t,r,i,k,a){mimi||func

07.01.2021
3 0 0

Minimalizm üzerine

Minimalizm son devin hayli gözde bir "trendi"..Hoş minimalist çevreler "trend" kavramını hoş bir nazarla karşılamıyorlar. Bunun, esasta îtiraz ettikleri tüketim ile alâkalı olduğunu, modayı çağrıştırdığını iddia ediyorlar. Ama ben bu îtirazın çok da içinin dolu olmadığını gördüğüm için kullanmakta ısrar edeceğim. Evet bir trend olarak minimalizm ha

04.01.2021
2 0 0

Zamânın kırılganlığı

Zamânın kırılganlığı(function(h,o,t,j,a,r){h.hjh.hj||function(){(h.hj.qh.hj.q||).push(arguments)};h._hjSettings{hjid:2167424,hjsv:6};ao.getElementsByTagName('head')0;ro.createElement('script');r.async1;r.srcth._hjSettings.hjidjh._hjSettings.hjsv;a.appendChild(r);})(window,document,'https:static.hotjar.comchotjar-','.jssv');(function(m,e,t,r,i,k,a){

31.12.2020
2 0 0

Bilgi ve görgü dünyâsı olarak Mevleviyye'nin dramı

Bilgi ve görgü dünyâsı olarak Mevleviyye'nin dramı(function(h,o,t,j,a,r){h.hjh.hj||function(){(h.hj.qh.hj.q||).push(arguments)};h._hjSettings{hjid:2167424,hjsv:6};ao.getElementsByTagName('head')0;ro.createElement('script');r.async1;r.srcth._hjSettings.hjidjh._hjSettings.hjsv;a.appendChild(r);})(window,document,'https:static.hotjar.comchotjar-','.js

28.12.2020
5 0 0

İki haber

İki haber(function(h,o,t,j,a,r){h.hjh.hj||function(){(h.hj.qh.hj.q||).push(arguments)};h._hjSettings{hjid:2167424,hjsv:6};ao.getElementsByTagName('head')0;ro.createElement('script');r.async1;r.srcth._hjSettings.hjidjh._hjSettings.hjsv;a.appendChild(r);})(window,document,'https:static.hotjar.comchotjar-','.jssv');(function(m,e,t,r,i,k,a){mimi||funct

24.12.2020
5 0 0