Yeni AsyaSüleyman Kösmene20 Kasım 2020
Okunma: 5  
Oylama:  
 0
 0
 Oy Verebilirsiniz
Süleyman Kösmene
Süleyman Kösmene
Süleyman Kösmene
20 Kasım 2020
Nikâhtaki keramet
Erdoğan Bey: "Nikâhta keramet vardır" derler. Nikâhın başlıca güzellikleri nelerdir"

Temeli Vahye Dayanır

Evlilik kurumu, temeli vahye dayanan kurumlardandır. Bu kurumu, Allah'ın emriyle Hazret-i Âdem (as) ile Hazret-i Havva validemiz meşrûlaştırdı ve kurumlaştırdı. İnsanlık bu kurumu peygamberlerden gördü ve hangi din ve inanca sapmış olursa olsun, bu kurumu doğru şekilde devam ettirdi. Çünkü insanlık bu kurumda önemli değerler buldu.

Bu değerlerden bazıları şunlardır:

1- Ahenk, 2- Bütünlük, 3- Sevgi, 4- Kimlik, 5- Güç ve kudret, 6- Sığınak, 7- İçtenlik, 8- Paylaşım, 9- Hayat.

Evliliğin zıddı zinadır ve evlilik dışı ilişkilerdir. Bu tür ilişkileri sefihler benimsese bile, hiçbir toplum benimsememiştir.

Günahlardan Korur

1- Demek evliliğin ilk kerameti, herkesi bir ilk atada toplama niteliği taşımasıdır.

2- Sevgi kadın ve erkekte fıtrîdir, yani doğuştandır. İnsanın sevgi duygusunu hem disipline etmesi, hem meşrû şekilde kullanması, hem bunu meyveye dönüştürmesi ancak evlilikle mümkündür. Evlilik dışı yöneliş ve arayışlarla mümkün değildir. Bedîüzzaman Hazretleri'nin de bildirdiği gibi, kadın ve erkeğin, birbirlerine karşı kalplerinin sevgilerine ve gönüllerinin aşklarına meşrûiyet kazandıran kurum nikâhtır. 1

3- Evlilik, insanı günahlardan, haramlardan, vesveselerden ve kuruntulardan kurtarır ve arındırır. Gözü ve gönlü haramdan alı koyar.

Nitekim Peygamber Efendimiz (asm): "Ey Gençler topluluğu! Evlenmeye bakın! Çünkü evlenmek gözü haramdan daha iyi çekip alır ve iffeti korur." 2 buyurmuştur. Esas olan sevgi duygusunu harama bulaştırmadan kullanmaktır. Bu da evlilikle mümkündür.

4- Evlilik Kurumu bizzat Allah'ın teşvik ettiği bir kurumdur. Nitekim Cenab-ı Hak, "Mü'minlerden ve kendilerine sizden önce kitap verilmiş olanlardan hür ve iffetli kadınları nikâhlamak, mehirlerini verdiğiniz, iffet üzere olup zinadan kaçındığınız ve gizlice gayr-ı meşrû şekilde dostlar edinmediğiniz takdirde, size helâl kılındı." 3 buyurmaktadır.

Rahmete Mazhar Kılar

5- Nikâhın bir diğer kerâmeti de, Allah'ın hususî lütfuna, inayetine ve rahmetine mazhar olmak ve Allah'tan yardım almaktır.

Cenab-ı Hak buyurur ki: "İçinizden bekâr olanları ve köle ve cariyelerinizden dindar olanları evlendirin. Onlar fakir iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir." 4

6- Evlenmekle Peygamberlere ait önemli bir sünnet idrak ve ihya edilmiş olur. Böylece Peygamberlere ait bir feyiz ve bereket kaynağı elde edilmiş olur.

Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: "Dört şey Peygamberlerin sünnetlerindendir: Hayâ, Güzel koku sürünmek, Misvak kullanmak, Evlenmek." 5

7- Evlilik kurumu toplumda fitnelerin ve ahlâksızlıkların önünü alır. Aksi takdirde insanlık sevgi ve aşk anarşisine uğrayacak, çok büyük fitneler ve fesatlıklar insanlığı perişan edecektir.

Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: "Dinini ve ahlâkını beğendiğiniz bir kişi sizin ailenizden bir kadına talip olursa onu evlendirin. Şayet yapmazsanız, yeryüzünde büyük fitne, fesat ve bozgunculuk olur."

Dediler ki: "Yâ Resûlallah! Malı yoksa"

Peygamber Efendimiz (asm) yeniden: "Dinini ve ahlâkını beğendiğiniz bir kimse sizden bir kadına talip olursa, kadını ona nikâhlayın." buyurdu ve bunu üç defa tekrarladı. 6