SözcüSoner Yalçın07 Ocak 2021
Okunma: 3  
Oylama:  
 0
 0
 Oy Verebilirsiniz
Önceki Yazısı
Sonraki Yazısı
Soner Yalçın
Soner Yalçın
Soner Yalçın
07 Ocak 2021
Kaos günleri kapıda

Dün:

Dünyada tarımsal üretimde kendine yetenyedi ülkeden biriydiTürkiye.

Bugün:

Su kaynaklarının azalması sonucunda kuraklık ve çölleşmeden en fazla etkilenenyedi ülkeden biriTürkiye.

Bir bakıyorsunuzsellervar gündemde...

Bir bakıyorsunuzkuraklıkvar gündemde...

Hemdoğayı tahrip ediyoruzhem deacı sonuçlarını yaşayınca şaşırıp kalıyoruz!

Bitki örtüsünü tahribata uğratma, bilinçsiz tarla açma, plansız arazi kullanımı, aşırı ilaçlamavs.erozyonlara, yangınlara, sellere yol açıyor.

Doğal dengelerin bozulmasıylatopraktan elde edilen faydaazalıyor. Bu da kuraklık gibi çevre-iklim felaketlerine yol açıyor. Kısır döngü aşılamıyor.

Bizim dönemimizde1970'lerdeokul müfredatındatarım dersivardı. Öğrencilere, toprak ve su kullanımı konusunda eğitim verilirdi. Ya şimdi"Yediğimiz su"nedir, kaç kişi bilir

Her gün yiyeceklere harcanan"yediğimiz suyun",içtiğimiz sudançok daha fazlaolduğunu kaç kişi bilirBir kişi tarafından tüketilen besini üretmek için,2 bin ile 5 bin litre suyaihtiyaç olduğunu kaç kişi bilir

Sanılıyor ki, çeşmeden aralıklarla su verilmesiyle sınırlı kuraklık sorunu...

PAHALILIK ARTACAK

Dünyada her yıl yaklaşık4 bin 600 milyar metreküpsu kullanıyor:

Bunun yüzde 70'itarımda... (Türkiye'de yüzde 77)

Yüzde 20'sisanayide... (Türkiye'de yüzde 13)

Ve yüzde 10'ukonutlardatüketiliyor.

Bakınız:

Birkaç gün yağacak yağmur sizi kandırmasın; Türkiye, su zengini ülke değil.

Bugün:

Kişi başına düşen yıllık 1.400 m3 kullanılabilir su miktarı ile su sıkıntısı bulunanülkeler arasında yer alıyor.

Yarın:

Kişi başına düşen yıllık 1.120 m3yıl kullanılabilir su miktarıyla, su sıkıntısı çekenülke durumuna gelecek.

Bu sadece çeşmeden akan suya yansımayacak,yenilecek suyatarıma dabüyük darbe vuracak! İtibarıyla hayat daha pahalılaşacak...

Bazı örnekler vermeliyim:

Bir litrepet şişesu üretmek için,12 litresu harcanıyor.

Bir bardakçayüretmek için,28 litresu harcanıyor.

Bir fincankahveüretmek için,40 litresu harcanıyor.

Birbeyaz kağıdıüretmek için,100 litresu harcanıyor.

Bir kilodomatesüretmek için,180 litresu harcanıyor.

Bir kilopatatesüretmek için,900 litresu harcanıyor.

Bir kilomercimeküretmek için,1250 litresu harcanıyor.

Bir kiloekmeküretmek için,1300litresu harcanıyor.

Bir külahdondurma üretmek için,1500 litresu harcanıyor.

Bir kilopirinçüretmek için,3400 litresu harcanıyor.

Bir kilopeynirüretmek için,5000 litresu harcanıyor.

Bir kilokoyun etiüretmek için,6100 litresu harcanıyor.

Bir kotpantolonüretmek için (1 kg pamuk),10800 litresu harcanıyor.

Birayakkabıüretmek için (1 kilo deri),16600 litresu harcanıyor.

Endüstriyel ürünlerde daha çok su harcandığını tahmin edersiniz...

VAHİM DURUM

Fatih,İstanbul surlarına dayandığında Bizanslılarınmelek cinsiyetinitartışması gibi Türkiye'dekidinkültür ağırlıklıyüzeysel gündemle oyalanıyoruz. Oysa...

Ülkemizi kuraklığa karşı dayanıklı hale getirmemiz şart. Ne yazık ki iktidarlar bu konuda pek ilerleme kaydetmiyor.Devletin her raporunda şu cümle var:

-"Tarımsal üretimin artırılmasında toprak ve su kaynaklarının doğru ve bilinçli yönetimi esastır."

Peki, bu gerçekleştiriliyor mu Su kaynakları akılcı kullanılıyor mu Hayır.

Tarımsal üretim,su kıtlığının hem ana nedeni, hem de israfın temel sebebi...

Ana hedef,daha az suyla