SözcüSoner Yalçın06 Nisan 2021
Okunma: 5  
Oylama:  
 0
 0
 Oy Verebilirsiniz
Önceki Yazısı
Sonraki Yazısı
Soner Yalçın
Soner Yalçın
Soner Yalçın
06 Nisan 2021
Asıl tehlike, fırkacılık

Bu köşeden ne yazarsam yazayım, AKP'yiikna edeceğimi sanmıyorum!

Dedim ki;yazdıklarına inanacaklarıbaşka birini örnek göstereyim:

Filibeli Ahmet Hilmi(1865-1914)...

Darü'l-Fünun'da felsefe öğretmeniydi.Arusitarikatına mensuptu; "hilafetname" aldı...

Zamanla İttihatçıların karşıtı oldu.

1908'de"İttihat-ı İslam"adlı haftalık siyasi ve"Çaylak"adında mizah dergisi çıkardı.

1910'da"Hikmet"isimli gazete yayımladı ve yine aynı yıl "Hikmet Matbaa-yi İslâmiyesi"ni kurdu.

Gazetesi-matbaası İttihatçılar tarafından kapatıldı; Bursa'ya sürgüne gönderildi.

İttihatçıların desteğindekiSait Paşa hükümeti 16 Temmuz 1912'de düşürülüp; yerine muhaliflerin desteklediği Gazi Ahmet Muhtar Paşa hükümeti22 Temmuz'da kurulunca

Filibeli Ahmet Hilmi sürgünden döndü.Bu arada:

Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ ve Sırbistan'ın oluşturduğu Balkan Birliği 7 Ekim'de Osmanlı'ya savaş açtı...

Osmanlı Devleti'nin,Balkan Savaşı'nda Avrupa'daki topraklarının -12 adalar dahil-yüzde 83'ünükaybetmesi, dönemin münevverleri gibi Filibeli Ahmet Hilmi'yi de derinden etkiledi."Muhalefetin İflası"adlı eserinde Balkan Savaşı bozgununungerçek sebebinicesaretle, tarafsız kalarak yazdı:

İŞİTİN BU SÖZLERİ

Filibeli Ahmet Hilmi'nin yazdıkları aslındabugüne ışık tutuyor:

-"(İttihat karşıtı) kabinenin en büyük suikastı,fırkacılığı bir tarafa bırakmak gerekirken,bütün önemli görevlerinrütbe ve kabiliyete bakılmaksızınyalnız muhalif subaylara verdi...

-"İttihat'a mensup subayların güvensizlikle muamele edilerek,ordu içinde düşman gibi muameleye tabi tutularak azim ve gayretleri kırıldı...

-"Oysa dört yıldır ordunun sevk ve idaresi, Mahmut Şevket Paşa'nın iktidarı etrafında toplanan İttihatçı subaylar tarafından yapıldı; (örneğin) özellikle levazım işlerinin onlardan başkalarının düzgün şekilde idare edemeyecekleridurumu oradayken bile,sevkiyat gibi levazım işlerinin detaraftar ve mensup subaylara verilmesi, ordunun bu kadar depolanmış erzakına rağmen aç bırakılmasına neden oldu. Mühimmatın birkaç orduyu daha idare edecek kadar çokken birçok askeri birliğin mühimmatsız bırakıldı..."

Bitmedi yazdıkları...

Ordudaki fırkacılık sürdürdüğü takdirdeileride hangi tehlikelerin olacağınıda yazdı:

-"Fırkalı, muhalefetli, müsademeli (vuruşmalı) meşrutiyetimiz, ordunun berbat olmasına,milletin iki düşman parçasına ayrılmasına, her muhterisin millet darbesine bin türlü tamahlara düşmesine ve en sonu koca Rumeli'nin gitmesine bâis oldu...

-"Yine böylefırkalarla,böyle muhalefetlerle, böyle müsademelerle işe devam edersek bir az sonraAnadolu da elimizden gidecek. Vatan elden gider ve bu necip millet mahkûm olursa işte o zaman hepimiz bir fırkaya cebren (zorla) intisap ettirileceğiz: Sefiller, zeliller, mahkûmlar fırkası..."

Bu sözlerdendersçıkarıyor muyuz

Hayır.

KALPAK FARKLILIĞI

İttihatçılar,orduya fırkacılık sokmanınzararlarını çabuk kavradı. İttihatçıların Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa, ordunun siyasetle ilgisini kesmeye yönelikmecliste bir kanun çıkarılmasını istedi. Kendisinin meşrutiyet ilanının üçüncü günübunu anladığını, şenlikler esnasında genç Osmanlı subaylarının hararetli konuşmalar yaptığınıve siyasetten bahsettiklerini,bunu söyleyenlerinasker elbisesi giymiş kişilerolduklarını görmenin kendisine ıstırap verdiğini söyledi. Bu sebeple...

Hareket Ordusu karargâhında çalışanİsmet (İnönü) Bey'inkaleme aldığı ordunun siyasetle uğraşmamasına dair tebligat, Mahmut Şevket Paşa'nın onayıyla, tüm birliklere gönderildi. Selanik'te 1909'da toplanan İttihat ve Terakki kongresindeordu-fırka ilişkileri ilk defa bir problemşeklinde ele alındı; ordunun politika yapmasının mahzurlu olduğu ileri sürüldü. Bu görüşü dile getirenlerin başındaMustafa Kemal (Atatürk)vardı...

Ali Fethi (Okyar) ve arkadaşları"Asker"adlı gazete çıkarıp "askeri vazife ile siyasi işlerin bağdaştırılmaz olduğu, siyasi düşüncelerle yorgun olan subayın asli gör