"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Şemseddin Çakır Tüm Yazıları

108 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Nur mu, zulmet mi

Efendimiz'in (asm) Kureyşi cehalet ve zulmün vahşetinden alıp Asr-ı Saadetin huzuruna kavuşturması zulmetten nur'a geçmek olduğu gibi asrımızda tek parti zulmünden kurtulup yeniden hürriyetimize; ezanlarımıza, câmilerimize ve Rabbimizin ismi olan Allah-u Ekber'e kavuşmamız da zulmetten nura kavuşmaktır.Yirmi dokuzuncu âyet-i kerimede "nur" ve zıddı

16.10.2020
3 0 0

Tamamlayıcı Nur (2)

Bu bağlamda, Allah'ın nurunu tamamlayıcı olması, onun vahyi ya da Kur'ânî hakikatlerin anlayışını kolaylaştırması, bu maksatla ortaya çıkan şahıs ve şahsî meselelere yardım etmesi, onlara zarar vermek isteyen muârızların bertaraf edilmesi.Sonuç olarak hakkı arayan bütün insanlara İlâhî hakikatlerin açık olarak ulaşmasının temini gibi anlamlara geli

10.10.2020
3 0 0

Tamamlayıcı Nur

Yirmi sekizinci âyet-i kerimeden anladığım; irşad itibariyle Nur-u İlâhinin dünyaya din itibariyle bakan cihetidir.Elbette bu "Nurun tamamlanması" âyet-i kerimenin talimatına göre anlamamız gereken bir husustur. Demek bu "Nur"; umumî Nur'un değil, hayatı dünyeviyeye bakan, bir Nur silsilesinin sonu demektir. Yani din itibariyle son Nur, İslâmiyetti

02.10.2020
5 0 0

Vaad edilen Nur'un anlaşılması (3)

Bu söz veya vaad, başka âyet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerde de geçmekte olup bize düşen teslimiyettir. Fakat biz aynı zamanda inancımızın medlul ve muhtevasını isabetle tayine de mecburuz.Ancak öylece münkirleri ilzam ve mü'minleri de irşad etmek gerekir, işte buna göre bazı mülâhazalar: 1. Bu bir nastır tereddüt edilemez. 2. Ye'se (ümitsizliğe)

25.09.2020
3 0 0

"Vaadedilen Nur"un anlaşılması (2)

Yirmi yedinci âyet-i kerîme'de Cenab-ı Hak "Onlar ağızlarıyla Allah'ın Nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler istemeseler de Allah (cc) nurunu tamamlayacaktır" (Sûre-i Saf: 8)Biz bu âyet-i celileden Cenab-ı Allah'ın tamamlayacağını vaadettiği bir nur olduğunu anlıyoruz. Hatta bu ve benzeri sözler, hem başka âyet-i kerîmeler ve kısım hadisi ş

18.09.2020
3 0 0

"Vaad edilen nur" (1)

Bediüzzaman Hazretleri'nin dikkat çektiği işârât-ı Kur'âniyenin 13. ve 14. Âyet-i Kerimeleri "Râsihûn" hakkında olup, biri "Al-i İmran ve diğeri Nisa Sûresi'nde olmak üzere Kur'ân-ı Kerîm'de iki yerde geçmektedir.Bu hususta; önce âyet-i kerimelerin meallerini ve kısa yorumlarını, sonra lügavi ve istilâhi anlamları ile geçmiş ulemanın izahlarını da

11.09.2020
6 0 0

Şaki kim, Said kim - 2

İsterseniz listeyi uzatmak yerine şu genel ifadenin altını çizelim:Küfür ve şirk şekâvet, iman ve tevhid saadet olduğuna göre küfür ve şirkin bütün ekolleri, temsilcileri şâkidir; iman ve tevhidin bütün ekol ve temsilcileri de saiddir. Zâten âyeti kerimede de "Haberiniz olsun kalpler ancak Allah'a zikirle tatmin olur..." (Rad, 27-28) buyruluyor. Bö

04.09.2020
7 0 0

Şaki kim, Said kim - 1

Yirmi altıncı âyet-i kerimede işâret edilen ŞAKİ ve SAİD'den maksad kim veya kimlerdirBir de bu âyet-i kerimenin devamı olan âyetlere de bakıyoruz bizi hayrete ve ibrete sevk edercesine "şaku" ve "suidu" ile çoğullarının dahi zikredilerek, açıkça ŞAKİ ve tabilerinin ebedî Cehennemde, SAİD ve tabilerinin de ebedî Cennette oldukları çok açık ifade ed

28.08.2020
7 0 0

Rahman - Rahim ve Risale-i Nur (2)

Bütün bunlar bizim sonradan kazanma özelliklerimizin olmadığına ilmî ezeliyle takdir edilip zamanı gelince de tecelli ettiğine ana rahmindeki çocuk için anneye iştiha vermeye varıncaya kadar Allah'ın (cc) rahmet ve terbiyesi olduğuna göre bizim böyle yaradılışımız da aşikâre bir rahmettir.Demek bu da yaratıcılığın "Rahim" olduğunun bizdeki yansımas

21.08.2020
8 0 0

Rahman-Rahim ve Risale-i Nur (1)

Rahman ve Rahimle ilgili yirmi beşinci âyeti kerimenin tefsiri sadedinde bazı mülâhazalar:Lügat âlimlerine göre "Rahman" ve "Rahim" isimleri merhamet etmek, severek ve acıyarak korumak ve ihtiyaçları karşılamak anlamındaki "Rahmet" kökünden türemiş olup "Rahman" merhametli olan, ihtiyaçları karşılayan, "Rahim" de yine acıyıp koruyan "şefkat eden" m

14.08.2020
8 0 0