StarResul Kurt16 Şubat 2021
Okunma: 5  
Oylama:  
 0
 0
 Oy Verebilirsiniz
Resul Kurt
Resul Kurt
Resul Kurt
16 Şubat 2021
Mali müşavirlere mücbir sebep ertelemesi!

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin birçok kamusal yükümlülüğü yerine getirdiğini ve adeta kamuya ücretsiz çalıştığını söylesek yanlış olmaz. Ancak son aylarda özellikle Covid-19 hastalığı nedeniyle karantinaya alınma veya yatarak tedavi görme sebebiyle muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin "SGK Bildirimleri" kısmının Kuruma yasal süresi içinde verilememesi nedeniyle mağduriyetler yaşanması üzerine SGK 11022021 tarihli 202103 sayılı genelge ile kolaylık sağlanmıştır.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin "SGK Bildirimleri" kısmı ile yapılan bildirim sonucu sigortalıların genel sağlık sigortasından faydalanma, emekliliğe hak kazanma, gelir, aylık, ödenek alma gibi temel haklar sağlandığından, vergi uygulamalarında olduğu gibi mücbir sebep döneminde bildirimlerin uzun süreli ertelenmesi durumunda sigortalılar bakımından bu hakların elde edilememesi nedeniyle hak kayıpları ve mağduriyetlerin oluşacağı SGK tarafından göz önünde tutulmaktadır. Meslek mensuplarının;

Halinde muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin vergi kısmının ertelenmesi halinde, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin "SGK Bildirimleri" kısmının ertelenebilmesine imkan tanınmıştır. Erteleme kapsamına girebilmek için;

Gerekmektedir.

Buna göre muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye yetkili meslek mensubunun, beyannamenin verilmesine ilişkin kanuni sürenin son gününde yukarıda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle mesleğini yerine getirmesinin imkansız olduğu durumlarda mücbir sebebin oluştuğu ayda verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin "SGK Bildirimleri" kısmının verilme süresini takip eden 15 inci günün sonuna kadar yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Tahakkuk edecek primleri ödeme yükümlülüğünün de beyannamenin yasal verilme süresinin son gününü takip eden günden itibaren 15 inci günün sonuna kadar ödenmesi halinde, söz konusu yükümlülükler yasal süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinde işverenler yönünden mücbir sebep hallerinin belirlenmesinde ticari ve ekonomik kayıp durumu gözetilmekte olup, meslek mensuplarınca bu genelgede belirlenen mücbir sebep halleri sadece beyannamenin verilmesine engel olan durumlar ile sınırlı tutulmuştur. Dolayısıyla meslek mensubunun tutuklanması veya hastalanması durumunda 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinde yer alan erteleme dikkate alınmayacaktır. Mücbir sebep hali sadece meslek mensubunun maruz kaldığı mücbir sebebin oluştuğu ayda verilmesi gereken beyannameler için geçerlidir.

Ayrıca muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye yetkili meslek mensubunun kendisinin veya birinci dereceden yakınının, Kuruma verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesini