"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Resul Kurt Tüm Yazıları

197 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Haksız çıkartılan işçiler "işe iade isteyebilir!"

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz.İş s

22.01.2021
6 0 0

İş kanununda kıdem tazminatına hak kazanma şartları

Kıdem tazminatı işçinin İş Kanunundan doğan en temel haklarından biridir.kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlılığının ve sadakatinin bir karşılığı olup kanunda gösterilen fesih hallerinde en az bir yıllık çalışması olan işçiye veya işçinin vefat etmesi halinde de bu işçinin hak sahiplerine işveren tarafından ödenmesi gereken paradır.İş sözleşmesi

19.01.2021
6 0 0

Asgari geçim indirimiyle maaşlar ne kadar artacak

Asgari ücret yüzde 21,56 oranında arttı. Buna bağlı olarak AGİ olarak adlandırılan "Asgari Geçim İndirimi" de artmış oldu. Asgari Geçim İndirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabilecektir. AGİ'den, ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler de yararlanabilmektedir. Aynı zamanda birden fazla işv

15.01.2021
11 0 0

Kıdem tazminatı ne kadar arttı

Çalışanların en önemli haklarından birisi olan kıdem tazminatı, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayılarına yapılan artışlar çerçevesinde yeniden belirlenmektedir. İş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıld

12.01.2021
5 0 0

Kısa çalışma ödeneği arttı

Bir yıla yakın bir süredir işçinin, işverenin hayatında önemli bir yer edinen kısa çalışma ödeneği, asgari ücretle birlikte arttı.Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamame

08.01.2021
10 0 0

Fesih nedeninin yazılı bildirimi neden önemli

İş sözleşmesinin feshine ilişkin 7244 sayılı Kanunla getirilen geçici fesih yasağının süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile 17.3.2021 tarihine kadar uzatıldı. Bu süreçte belli durumlar haricinde iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi kısıtlanmıştır.Normal şartlarda fesih yapılacak işçiye fesih nedeninin mutlaka açık ve kesin bildirilmesi gereki

05.01.2021
14 0 0

Asgari ücret işçinin cebine nasıl yansıyacak

4857 sayılı İş Kanunu'nun 3. maddesine göre iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığıyla belirlenmektedir.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 01.01.2021-31.12.2021

29.12.2020
20 0 0

Kısa çalışmada 31 Aralık tarihine dikkat!

Kısa Çalışma; Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışa

22.12.2020
11 0 0

Bulgaristan borçlanması ile emeklilik

Türkiye'ye göçe zorlanmış vatandaşlarımıza SGK tarafından borçlanma imkanı getirilmiştir. Bulgaristan vatandaşlığı devam etse bile bu hizmetten faydalanabilirler. Bulgaristan Hizmet Borçlanmasından kendi isteği ile Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelenler faydalanamaz.5754 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ile 3201 sayılı Kanuna eklenen geçici 6'ncı madded

18.12.2020
14 0 0

Doğum borçlanmasında son fırsatlar

Emeklilik için gereken prim gün sayısını dolduramayanlar için borçlanma yoluyla gün sayısının artırılması mümkündür. Kadın sigortalılar ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladıkları tarihten sonra üç doğuma kadar, doğum tarihinden itibaren geçen en fazla iki yıllık süreleri, bu sürede adlarına prim ödenmemiş olması kaydıyla ve çocuklarının yaşam

15.12.2020
15 0 0