"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Rahim Er Tüm Yazıları

542 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İNKÂRIN SINIRI

Gündemi takip eden her yazar bilir; bazen yazacak konu bulmakta sıkıntı çekilir; sanki yer demir, gök bakırdır. Bazen de konu seçmekte zorluk yaşanır; zira yazılacak mevzular, yağmur misali boşalmaktadır. İkincisinin olduğu günlerdeyiz. İçeride ve dışarıda gündeme ve yurdumuza dair Fransız Senatosunun sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıma şaş

28.11.2020
2 0 0

DENİZ HAYDUTLUĞU

23 Kasım 2020 günü Akdeniz'de Türk bayrağı taşıyan ticari bir gemimize karşı benzeri olmayan bir korsanlık suçu işlendi. Gemi, Türkiye'den Libya'ya boya gibi inşaat ve ihtiyaç malzemeleri götürüyordu. Seyahate dair kanuni bütün malumat, önceden seyir güzergâhında bulunan devletlere tebliğ edilmişti. Buna rağmen; Bu sivil deniz taşıt aracı, denizde

26.11.2020
1 0 0

MANDACI ZİHNİYET!

Mevzumuz, bir sığır cinsi olan yoğurduyla kaymağıyla meşhur malûm ve masûm sevimli o hayvan değil. Siyasetteki "manda" Latinceden Fransızcaya geçmiş "mandat" kelimesi. Türkçe'de okunuşuyla "manda" diye yer etmiş Kelimenin dünya gündemine girmesi I. Dünya Harbi'nden sonradır. Bu harbin darbesine maruz kalıp da kendini idareden âciz olarak görülen de

24.11.2020
3 0 0

ESRARENGİZ BİR ZİYARET!..

ABD'de 3 Kasım 2020'de Başkanlık seçimleri yapıldı. Mevcut Başkan Donald Trump, bütün arzusuna rağmen ikinci defa seçilemedi. Seneye ocak ayı başında yerini, seçimin galibi Joe Biden'a bırakacak. Hâlen Başkan olsa da aslında artık bir emanetçi. Herhâlde çok esaslı işlere ilişmeyip onları, halefi Biden'a bırakmaktadır. Kendisi de kabinesi de şimdi

19.11.2020
6 0 0

KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Kıbrıs, bir buçuk asırlık bir millî dâvâmızdır. Ada, 1878'de Sultan Abdülhamid-i Sânî iktidarında tarihimizin en büyük faciası '93 Harbi üzerine Moskof'a karşı destek bulmak üzere İngilizlere kiralandı Cârî takvime nazaran "93-Harbi" denen 187778 Türk-Rus Harbi, ders kitaplarının "hürriyet kahramanı" diye bellettiği Sadrazam Midhat Paşa'nın devleti

17.11.2020
6 0 0

ERMENİSTAN'A DERS OLMALI

Türkiye ile takışan Emmanuel Macron Fransası, Doğu Akdeniz ve Yunanistan cephelerinde âciz kalınca bu defa batımızdaki Yunanistan'ı bırakıp doğumuzdaki Ermenistan'a dönerek onu kışkırttı... Öncekiyle fark şuradaydı; Ermenistan tabiî ki doğrudan Türkiye'ye saldırmadı. Bunu yapamazdı. Ancak o niyetle bir başka Türk yurdunu tâciz etti. Ermenistan sil

12.11.2020
6 0 0

BİRLEŞİK TÜRKİYE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

27 Eylül'den bu yana işgal altındaki Azeri mülkü Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarmak için büyük bir muvaffakiyetle ilerleyen Azerî Ordusu, o günden beri kazandığı zaferleri Şuşa Zaferiyle taçlandırdı Azerbaycan'ımızın irfan payitahtı Şuşa şehrini esaretten âzâd eden nefer, zâbid ve serdarıyla Azerî Mehmetçiğimizi ve ilk günden beri dünyadan gelen t

10.11.2020
1 0 0

KARGAŞA DOLU BİR SEÇİM

Hani malûm o parlak unvanları, "süper güç", "dünya devleti", II. Cihan Harbi'nden SSCB'nin bu harpten 45 sene sonra çöküp dağılmasına kadar solmadan devam etti. Sovyetler Birliği sonrasında o parlaklık daha da arttı. Artık iki süper güç yoktu; "güçlülerin en güçlüsü" kalmıştı. Bu manzara, öteki Amerikan varlıklarıyla da buluşunca, buna bir de meşhu

05.11.2020
4 0 0

SAĞLIKLI DÜŞÜNME

Nefret eden, karşısındakine değil kendine zulmeder. İdeolojik saplantıya kapılmış beyin, sağlıklı düşünme melekesini kaybetmiş demektir. Nefretle zehirlenmiş kalb de kalıb da doğru karar verip doğru hareket edemez. O ânlarda nefs ve şeytan sevk ve idareyi devralmıştır. Şu âfet günlerinde nefsleriyle şeytanın sevk ve idaresindeki bazılarının yazdıkl

03.11.2020
3 0 0

EKSİKSİZ GERÇEKLER

"Ermenistan Ordusu" denilen yağmacılar, Hınçak, Taşnak, Asala artıklarıyla PKK döküntülerinin üniforma giydirilmiş şeklidir. Rus savaş şirketinin adının "Wagner" olmasıyla bu çetenin "Ermeni Ordusu" adını alması arasındaki fark, birincisi sadece Moskova'nın, ikincisi ise Moskova, Paris ve daha başka merkezlerin buyruğundadır. "Ordu" denilen bu yağ

31.10.2020
4 0 0