Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci Tüm Yazıları

81 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

SULTAN ABDÜLHAMİD'İN HAŞARI ŞEHZÂDESİ

Filmlerde isyankâr bir çocuk gibi tasvir edilen Abdülkâdir Efendi, Sultan Hamid'in belki de en bedbaht şehzâdesidir. Mehmed Abdülkâdir Efendi (1878-1944), Sultan Abdülhamid'in en makbul haremlerinden Bîdâr Kadınefendi'den dünyaya geldi. Alman İmparatoru İstanbul'a geldiğinde, haremi ziyaret eden imparatoriçeyi kabul etmiş ve zarafetiyle hayran bır

15.04.2019
0 0 0

Milyonların katili İspanyol!..

I. Cihan Harbi'nde 8,5 milyon asker ölmüştü. Ama "İspanyol Gribi" en az 50 milyon insanı dünyadan götürdü. Mustafa Kemal Paşa da, Nazım Hikmet de bu hastalığa yakalanan meşhurlardandır. I. Cihan Harbi, ikincisine nazaran daha felaketli olmuştu. Evet, ne silahlarla tayyareler o derece yakıcı ve yıkıcı idi; ne de ateş ikincisindeki gibi dünyayı sar

08.04.2019
1 0 0

ÇANAKKALE HARBİ EFSANELERİ

Cihan Harbi'nde orduda ciddi Alman yardımı mevzubahistir. Bilhassa Çanakkale, iaşe ve ikmal cihetiyle en zengin cephedir. Çanakkale Harbi'nde askerin yemek listesi diye ellerde dolaşan bir menü var. Buna göre askere gün aşırı şekersiz üzüm hoşafı, buğday çorbası ve yarım ekmekten ibaret basit bir tayın veriliyormuş. Elden ele gezen bu liste, bazı

25.03.2019
5 0 0

CEPHEDE ŞEHZÂDELER

Osmanlı şehzâdeleri, bütün cephelerde fiilen askerlik yaparak, şerefli hizmetler gördüler. Cesaretle nam kazandılar; yaralandılar. Karşılığını da acı bir şekilde gördüler. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren şehzâdelere vezirlik, sonra da sancakbeyilik verilerek tecrübe kazanmaları temin edilirdi. Sultan III. Mehmed zamanında şehzâdeler yaşç

18.03.2019
8 0 0

ESKİDEN BEYOĞLU'NA ÇIKANA KIZ VERİLMEZDİ

Son dedikodulara göre, Osmanlıda ilk rakı fabrikası Sultan Abdülhamid tarafından kurulmuş; ilk umumhane de onun zamanında açılmış!.. Son zamanlarda sağda solda Osmanlılarda ilk içki fabrikasının ve umumhanenin Sultan II. Abdülhamid devrinde açıldığına; padişahın Yahudi bir banker ile fâiz işi yapıp borsa oynadığına dair iddialar dolaşıyor. 'Dindar

10.03.2019
2 0 0

OSMANLI HÂNEDANININ İTİBARI

İmam Şa'rânî, Osmanlı sultanlarının dine bağlılık ve adaletlerini överek, "Bugün dinin koruyucusu ve İslâmiyetin yüzünü ak eden ancak Osmanoğulları ve onların askerleridir" diyor. 3 Mart 1924'te tarihin en eski müesseselerinden halifelik kaldırılmış; dünyanın en eski hânedanlarından olan Osmanoğulları, eli bastonlu yaşlısından, beşikteki bebeğine

04.03.2019
5 0 0

RUMELİ'Yİ NASIL KAYBETTİK

Osmanlı birliklerini darmadağın eden Balkan devletleri, bu sefer aldıkları ganimetleri paylaşırken birbirine düştü... Jön Türklerin gaflet eseri Balkan Harbi, 8 Ekim 1912'de başladı. Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan, Osmanlı birliklerini bozguna uğrattı. Hükûmetin ihmali, İttihatçıların yer yer hıyanete varan partizanlığı sayesinde Bu

18.02.2019
9 0 0

BİR GAFLETLER MANZUMESİ: BALKAN FÂCİASI

Beş asırlık vatan topraklarının elden çıkmasına sebep olan Balkan Harbi, tarihte emsaline az rastlanan bir gaflet ve hıyanet silsilesinin neticesidir. 1908 darbesi, hem Bulgaristan'ın istiklâline, hem de Avusturya'nın Bosna'yı ilhakına yol açtı. Bosna'nın ilhakı, İtalya'nın Libya ve Oniki Ada'ya taarruzuna cesaret verdi. Sultan Hamid'i tekrar tah

11.02.2019
7 0 0

TARİHE NASIL İNANILIR

Fransız İhtilali'nden sonra tarihi hep cumhuriyetçiler yazmıştır. Bu sebeple, romanlarda, filmlerde, hatta masallarda bile krallar zâlim; asiller kötüdür... Tarihçilerin vardığı neticelerin farklı olması normaldir. Ama eğer tarih, ideolojilerin beslendiği bir kaynaksa; hele tarihi, yapanlar yazıyorsa, ortada ciddi bir problem vardır. Tarih, olup

04.02.2019
12 0 0

PADİŞAHIM ÇOK YAŞA!

Tahta çıkışın tescillendiği biat merasiminde, saray çavuşları hep bir ağızdan "Padişahım çok yaşa! Mağrur olma padişahım senden büyük Allah var!" diye alkış tutarlar. Biat kültürü lafını çok kullanırlar ama, biatın ne olduğunu çokları bilmez. Biat, bir kimsenin hükümranlığını kabul ve ona sadık kalacağına söz vermek demektir. Alışveriş akdine ben

28.01.2019
16 0 0