Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci Tüm Yazıları

85 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

BERLİN'DE HÂKİMLER VAR

Bir Alman köylüsünün, cesaretle imparatora söylediği bir söz, idarenin gayrimeşru tasarruflarına karşı adaletin tecellisine dair darbımesel olmuştur. Prusya Kralı Büyük Friedrich, 1747'de Potsdam'daki meşhur Sans Souci (Dertsiz) isimli sarayı yaptırırken, bir köylünün değirmenini satın almaya kalkışmış. Fiyatı ne kadar arttırdıysa, köylü razı olma

13.05.2019
9 0 0

BAHAR GELDİ NİHAYET: HIDIRELLEZ

Güneş yılının ayları içinde sayılı bir mübarek gün yoktur. Hıdırellez de dinî bir gün değildir. Halk bunu baharın başlangıcı sayar. Hıdırellez, halk takvimine göre 179 günlük Rûz-i Kasım'ın (kışın) sonu; 186 günlük Rûz-ı Hızır'ın (yazın) başıdır. Her yer allı morlu çiçeklerle kaplanmıştır. Ağaçlar tomurcuklanmıştır. Rumeli'den Anadolu'ya, Kırım'dan

06.05.2019
8 0 0

Fransız sömürgesinden Sovyet peykine Cezayir karşılaması

Cezayir'de Fransızlara karşı istiklal mücadelesinin sürdüğü 1954-1962 arası milyonlarca insan hayatını, evini, hürriyetini kaybetti. Bir yandan eski mukavemetçi Abbas Medeni'nin ölümü; öte yandan Reisicumhur Buteflika'nın makamını bırakmamakta direnmesi, Cezayir'i dünya gündemine taşıdı. Eski düğünlerde, gelin alınırken Cezayir Havası çalınması âde

29.04.2019
4 0 0

OSMANLILAR, ERMENİ MESELESİ İLE NASIL YÜZLEŞTİ

Osmanlılar, daha 1919'da Ermeni tehciri meselesi ile yüzleşmiş; işin adlî dosyası kapanmıştır. Her 24 Nisan'da Ermeni Meselesi tazeleniyor. Geçenlerde aktör George Clooney'nin gazeteci karısı Lübnanlı Hristiyan Emel Alamüddin, Ermeni tehcirinin adlî platformda ele alınması gerektiğini sert bir dille söyledi. Bu çok yaygın ve yanlış bir bilgiye da

22.04.2019
6 0 0

SULTAN ABDÜLHAMİD'İN HAŞARI ŞEHZÂDESİ

Filmlerde isyankâr bir çocuk gibi tasvir edilen Abdülkâdir Efendi, Sultan Hamid'in belki de en bedbaht şehzâdesidir. Mehmed Abdülkâdir Efendi (1878-1944), Sultan Abdülhamid'in en makbul haremlerinden Bîdâr Kadınefendi'den dünyaya geldi. Alman İmparatoru İstanbul'a geldiğinde, haremi ziyaret eden imparatoriçeyi kabul etmiş ve zarafetiyle hayran bır

15.04.2019
6 0 0

Milyonların katili İspanyol!..

I. Cihan Harbi'nde 8,5 milyon asker ölmüştü. Ama "İspanyol Gribi" en az 50 milyon insanı dünyadan götürdü. Mustafa Kemal Paşa da, Nazım Hikmet de bu hastalığa yakalanan meşhurlardandır. I. Cihan Harbi, ikincisine nazaran daha felaketli olmuştu. Evet, ne silahlarla tayyareler o derece yakıcı ve yıkıcı idi; ne de ateş ikincisindeki gibi dünyayı sar

08.04.2019
12 0 0

ÇANAKKALE HARBİ EFSANELERİ

Cihan Harbi'nde orduda ciddi Alman yardımı mevzubahistir. Bilhassa Çanakkale, iaşe ve ikmal cihetiyle en zengin cephedir. Çanakkale Harbi'nde askerin yemek listesi diye ellerde dolaşan bir menü var. Buna göre askere gün aşırı şekersiz üzüm hoşafı, buğday çorbası ve yarım ekmekten ibaret basit bir tayın veriliyormuş. Elden ele gezen bu liste, bazı

25.03.2019
12 0 0

CEPHEDE ŞEHZÂDELER

Osmanlı şehzâdeleri, bütün cephelerde fiilen askerlik yaparak, şerefli hizmetler gördüler. Cesaretle nam kazandılar; yaralandılar. Karşılığını da acı bir şekilde gördüler. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren şehzâdelere vezirlik, sonra da sancakbeyilik verilerek tecrübe kazanmaları temin edilirdi. Sultan III. Mehmed zamanında şehzâdeler yaşç

18.03.2019
15 0 0

ESKİDEN BEYOĞLU'NA ÇIKANA KIZ VERİLMEZDİ

Son dedikodulara göre, Osmanlıda ilk rakı fabrikası Sultan Abdülhamid tarafından kurulmuş; ilk umumhane de onun zamanında açılmış!.. Son zamanlarda sağda solda Osmanlılarda ilk içki fabrikasının ve umumhanenin Sultan II. Abdülhamid devrinde açıldığına; padişahın Yahudi bir banker ile fâiz işi yapıp borsa oynadığına dair iddialar dolaşıyor. 'Dindar

10.03.2019
7 0 0

OSMANLI HÂNEDANININ İTİBARI

İmam Şa'rânî, Osmanlı sultanlarının dine bağlılık ve adaletlerini överek, "Bugün dinin koruyucusu ve İslâmiyetin yüzünü ak eden ancak Osmanoğulları ve onların askerleridir" diyor. 3 Mart 1924'te tarihin en eski müesseselerinden halifelik kaldırılmış; dünyanın en eski hânedanlarından olan Osmanoğulları, eli bastonlu yaşlısından, beşikteki bebeğine

04.03.2019
9 0 0