"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci Tüm Yazıları

136 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İKİ DEVİRDE BİR ÂLİM: SEYYİD ABDÜLHAKÎM ARVÂSÎ

Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretleri, son asırda hem zahiri din ilimlerini, hem de tasavvufu bir arada öğreten ender şahsiyetlerdendir. Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretleri, 1860'ta bugün Van'a bağlı Başkale kasabasında dünyaya geldi. Soyu Hazret-i Hüseyin'e ulaşır. Dedelerinin Bağdad'dan gelerek yerleştikleri bugün Bahçesaray'a bağlı Arvas köyü, a

30.11.2020
2 0 0

ECDAT YADİGÂRI TÜRBELERİN HAZİN HİKÂYESİ

Asırlarca tarihin sessiz şahitliğini yapmış türbeler, 1925 senesinde kapatıldı. İçlerindeki kıymetli eşya, ya yağma edildi, ya çürümeye terk olundu... Tanınmış şahsiyetlerin mezarının üzerine tanıtıcı abidevi bina yapmak, çok eski bir an'anedir. İslâmiyet, ölülerin yıkanıp kefenlenerek toprağa gömülmesini emreder. Kabrin kaybolmayıp ziyaret edile

23.11.2020
5 0 0

LÜBNAN'DA SON OSMANLILAR

Şu anda çeşitli sıkıntılarla boğuşan Lübnan, vaktiyle sürgün edilen Osmanlı hânedanına kucağını açmıştı. Öyle ki Beyrut, âdeta ailenin merkezi gibiydi. 3 Mart 1924 tarihinde halifelik kaldırılıp, kundaktaki bebekten eli bastonlu yaşlısına, hatta hizmetçi ve evlatlıklara kadar sürgün edilen Osmanlı hânedanı, kafesten çıkmış kanarya gibiydi. Ne gide

16.11.2020
5 0 0

Tarihi değiştiren maymun ısırığı KRAL VE MAYMUN

Bir maymun ısırığı tarihin gidişini değiştirdi. Churchill "Bu maymunun ısırmasından dolayı bir kral ve çeyrek milyon kişi öldü" derdi. Genç Yunan Kralı Aleksandros, 2 Ekim 1920 günü Tatoi Kraliyet Sarayı bahçesinde gezerken, İngiliz Generali Milne tarafından kendisine hediye edilen Alsace cinsi çoban köpeği Fritz'in üzerine, bahçeler müdürünün Ber

09.11.2020
3 0 0

SULTAN ABDÜLHAMİD'İN AVRUPA'DA YASAKLATTIĞI PİYESLER

İslâmiyet aleyhindeki bir piyesin Paris'te oynatılacağını haber alan Sultan Abdülhamid, hemen Paris sefareti vasıtasıyla bunun önlenmesine teşebbüs etti. Aydınlanma çağından sonra, Avrupalı entelektüellerde Şark'ı doğru anlamak merakı hâsıl olmuş; bunun neticesi olarak gerek Müslümanlığa, gerekse Osmanlı estetik ve kültürüne karşı bir sempati doğm

02.11.2020
6 0 0

TÜRK İŞİ DONDURMA-İNGİLİZ İŞİ ERİTME

İngiltere, I. Cihan Harbi'nde İngiliz ordusuna asker vermekte isteksiz olan müstemlekesi Avustralya'yı dize getirmek için akıl almaz bir yol kullandı. İki Afgan devecinin, Avustralyalılara saldırması, Londra'nın işini çözdü. Birinci Cihan Harbi'nin en ateşli günlerinde, Avustralya'da Dondurmacı Mehmed ve Kasap Abdullah adında iki Müslüman, kafa ka

19.10.2020
6 0 0

Istanbul, Not Constantinople

1930 tarihinden itibaren, yurt dışından gelecek mektuplarda şehir adı olarak Constantinople yazılması hâlinde mektupların iade edileceği ilan olundu... 1953'te Kanadalı bir müzik grubu, The Four Lads, "Istanbul, not Constantinople" (Constantinople değil, İstanbul) adında bir şarkıyı dillere düşürdü... Byzas adında efsanevi bir Megaralının tari

12.10.2020
6 0 0

Kanayan Yara: Dağlık Karabağ 30 SENELİK HARBİN GERİ DÖNÜŞÜ

Anadır arzulara her zaman KarabağDanışan dil dudağım tar keman KarabağKarabağ can Karabağ ana yurdum... Karabağ (Arşah), bugün büyük kısmı Azerbaycan ile Ermenistan arasında; bir kısmı da İran hududu dâhilindeki, takriben 18 bin km2 mesahasında küçücük bir mıntıka. Bunun, Dağlık Karabağ diye anılan 4400 km2'lik bir parçası şimdi dünya ajandasının

05.10.2020
7 0 0

Kapı Komşusu ile "Bir Dargın Bir Barışık" AVRUPA'NIN ŞIMARIK ÇOCUĞU: YUNANİSTAN

Beş asırlık Osmanlı hâkimiyetinden sonra müstakil olan Yunanistan tarihi bir darbeler tarihidir. Hatta Kral Yorgos'un "Yunan kralı olacak kişi, her zaman valizini hazır tutmalıdır" esprisi meşhurdur. Bugünkü Yunanistan'ın hâkim bulunduğu mıntıka, Bizans'tan elde edilen ilk Osmanlı topraklarındandır. Osmanlı hâkimiyeti beş asır kadar devam etti. Yu

28.09.2020
9 0 0

VALİDE SULTANIN ALIŞVERİŞ LİSTESİ

1876'dan 1878'e kadar devlet iktidarı bâgîlerin elinde kaldı. Her iki padişahın da saltanatı göstermelik idi. Hele kılıç bile kuşanamayan Sultan V. Murad, hakiki halife bile sayılamaz... Sosyal medyada üzerinde şu ifadeler yazan bir vesika dolaşıyor: "24 şişe kınakına şarabı verem tedavisinde kullanılırdı, 300 şişe Bordo şarabı beş franka tanesi

21.09.2020
24 0 0