"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Öztin Akgüç Tüm Yazıları

47 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Makroekonomik riskler

Risk; genelde beklentilerin gerçekleşmeme, zarara, kayba uğrama, tehlikelerin oluşması olasılığıdır. Riskler; belli bir endüstriye, kuruma, firmaya ilişkin ise mikro, sistemik olmayan risk; tüm ekonomiyi, sektörleri etkiliyorsa makro, sistemik risk olarak sınıflandırılmaktadır. Dünya ekonomisini etkileyen salgın bir yana, cari işlemler açığı, bütçe

27.01.2021
1 0 0

Hedefte olmanın erdemi

İç - dış çıkar ve baskı çevreleri, kişisel çıkarlarını kollayanlar, amaçlarını gerçekleştirmekte engel olabilecek, tehlikeli gördükleri kişileri, elemine edilmesi gereken hedef haline getirmekte, yandaşlarını bu yönde harekete geçirmektedir. Öç alma güdüsü ile de kişilerin hedef haline getirildiği gözlenmektedir. 23 Haziran İBB seçimi sonrası Canan

20.01.2021
2 0 0

Başarısızlığın anatomisi

Kısa dönemde koşullar hemen hemen sabit kalırken ülkelerin, kurumların, siyasal partilerin, firmaların, STK'lerin başarımı büyük ölçüde değişmekte; ülke gelişirken gerileme sürecine girmekte, kurumlar itibar kaybıyla görevlerini gereği gibi yerine getirememekte, siyasal partiler oy yitirmekte, firmalar faaliyetlerini daraltarak ödeme güçlüğü içine

13.01.2021
7 0 0

Değişim yüreklilik gerektirir

Ülkemizin gelişmesini engelleyen, karamsarlığı yaygınlaştıran nedenlerin başında; din sömürüsü, siyasal düzen, emperyal güçler ve yerli uzantıları gelir. İyimser yeni bir yıl için engelleri giderici değişim sürecinin başlatılması gerekir. Dinciler, yerleşik yıllanmış siyasiler, yayılmacı güçler ve yerli uzantıları, değişim sürecinin başlamasını eng

06.01.2021
2 0 0

Yeni yıl beklentileri

Her yeni yıla girerken geçmiş yılın hesaplaşması, değerlendirilmesi yapılırken; yeni yıla ilişkin umutlar, dilekler açıklanır. Dileklerin, beklentilerin, umutların, yeni yılın defolu olarak nitelendirilen 2020 yılından daha iyi olması dileğinin, kişisel, toplumsal, küresel, ussal nedenleri, dayanakları olmalıdır. Geçmekte olan yılda ülkemizde doğa,

30.12.2020
7 0 0

Sözle yönlendirme

Merkez bankaları, zorunlu karşılık, açık piyasa işlemleri, reeskont kredisi, selektif kredi kontrolü, politika faizi belirleme gibi niceliksel para politikası araçları yanı sıra hatta geleneksel araçları kullanmadan sözle yönlendirmeyi araç olarak kullanmaktadırlar. Konumları, para politikasını belirleme ve yürütme konusundaki yetkileri, finansal s

23.12.2020
7 0 0

Cumhuriyete iç ve dış tehditler

Ülkenin, toplumun, siyasal, ekonomik, kültürel, teknik, finansal açılardan güçlü ve zayıf yönlerini, iç ve dış çevrelerden kaynaklanan fırsat ve tehditleri belirlemek amacıyla yapılan analiz (SWOT), güçlü, zayıf yönler, fırsatları tehditler analizi olarak ifade edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan itibaren iç ve dış çevrelerin tehdidi al

16.12.2020
6 0 0

Yönetici nitelikleri - yönetim ilkeleri

Ülkelerin, kurumların başarısı, büyük ölçüde yöneticilerin niteliklerine, yönetim ilkelerine, kurallara uyumuna bağlıdır. Yöneticilerde aranan nitelikler, MÖ V. yüzyılda yaşamış Çinli filozof Konfüçyüs'ten bu yana hemen hemen değişiklik göstermemiş; aranan nitelikler XI. yüzyılda yaşamış Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig, devlet yönetimi yapıtında k

09.12.2020
6 0 0

Yabancı sermaye saplantısı

Ekonomide yaygın yanılgılardan, kör inançlardan, saplantılardan biri de yabancı sermaye ile kalkınma, sorunları çözmektir. Dünyada dış borçlanma, yabancı sermaye yatırımı ile kalkınmış tek bir ülke örneği olmamasına karşın kör bir inatla, saplantı halinde dış kaynak arıyor, yabancı sermaye girişini özendirici önlemler alıyor, dış finans çevreleri t

02.12.2020
11 0 0

Enflasyon hedefleme

Toplumsal zaaflarımızdan, eksikliklerimizden olan öykünme, gösteriş, TCMB yönetimine de yansımış; banka, neoliberal merkez bankacılığının ürünü, bağımsızlığa, fiyat istikrarı amaçlı para politikasına, enflasyon hedefleme stratejisine özenmiştir. Doksanlı yılların sonlarında başlayan merkez bankacılığı evresinde, fiyat istikrarı sağlamada para polit

25.11.2020
6 0 0