"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Özcan Yeniçeri Tüm Yazıları

212 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Provokasyonlar ve siyasi gecikme!

Etnik (TürkKürt), mezhep (alevisünni), bölgesel (doğubatı), ideolojik (sağcısolcu), sınıfsal (işçiişveren) vb. akla gelen her farklılığı Türkiye'de kitlelerin çatışma aracı olarak kullanmak isteyenler bunu yıllardır başaramamışlardır. Bundan sonra da başaramayacaklardır.Siyasi partilerin siyaset rant elde etmek için birbirlerine sınırsız ve sorumsu

27.05.2020
1 0 0

Deniz kuvvetli olmanın bedeli!

Osmanlı Türk tarihi incelendiğinde, denizde güçlü bir donanmaya sahip olmanın emperyalist devletleri nasıl ürküttüğü görülür.Donanmayı hümayunu güçlendirmeye çalışan padişah ya da devlet yöneticilerinin ne denli saldırı ve entrikalarla karşı karşıya kalındığını tarih söyler. Sultan Abdülaziz'in darbeyle tahttan indirilmesinin güçlü bir donanma inşa

22.05.2020
5 0 0

Ülkeye yazık oluyor!

Son zamanda iktidar ile muhalefet arasında yaşananları en iyi açıklayan Araplara ait olduğu iddia edilen şu sözdür: Hiçbir hususta anlaşamamakta anlaşmak!Türkiye'de iktidar muhalefetin, muhalefette iktidarın varlığından şikâyetçidir. İktidara göre muhalefet "sübliminal mesaj veriyor", "ima yollu" da "darbe"den söz ediyor, muhalefetin belediyeleri "

19.05.2020
5 0 0

"Darbe" ya da dar alanda siyaset!

Türkiye'nin gündemini son zamanlarda Covid 19 virüsünden sonra en fazla meşgul eden "darbe" söylentileridir.Darbe tartışmalarını siyasetin gündemine sokan da, ABD'li düşünce kuruluşu olan Rand'ın iki ay önce yayınlamış olduğu rapordur.Rand'ın Türkiye'ye yönelik olarak düzenlediği raporda "Orta kademe subaylarında rahatsızlık var. FETÖ soruşturmalar

15.05.2020
4 0 0

Gölgede yaşayanların gölgesi olmaz!

Gelecek hayalle başlar. Hayal ama bir ayağı sürekli gerçeklere basan türden hayal! İnsanlar hayalleri, milletler mefkûreleri (ülküleri) kadar büyük ya da küçüktürler. Hayallerini kaybeden insanlar rüyalarla, mefkûrelerini yitiren milletler de geçmişleriyle (tarihleriyle) oyalanmak zorunda kalırlar.Bugün gerçekleşmiş her eserin arkasında dünkü hayal

12.05.2020
4 0 0

Doğa kumar oynamıyor!

İnsanlığın geldiği bu aşamada, kadın gibi erkek, erkek gibi kadın, robot gibi insan, insan gibi robot, doğal gibi yapay yapay gibi doğal zekâ arasındaki sınırlar kalkmış durumdadır.Kendi kendinden uzaklaşmak yalnız organizmalar için değil mekanizmalar için de gerçektir.Ne organik ne mekanik, ne özne ne nesne, ne dinli ne dinsiz, ne o ne bu tam aksi

08.05.2020
4 0 0

Komünizmin yapamadığını korona yapabilir mi

Kovid 19 rejim, sistem, inanç, devlet ve yapılar üzerinde büyük bir etki meydana getirmiştir. Ancak bu etkinin abartılması da doğru değildir.Korona üzerine rejim, devlet ve inanç inşa edilemez!Zaman ütopik, retorik ve romantik düşünceleri uygulamak zamanı değil aksine gerçekçi, gelecekçi ve tutarlı davranmak zamanıdır.Somuttan, gerçekten, gözlemler

05.05.2020
5 0 0

Akıl, İrade ve Siyaset

Zaferler bir anlamda iyi olan aklın kendisinden daha az iyi olan aklı yenmesinin sonucudur. Ekonomik, siyasi ve askeri zaferler de aynı yasaya tabidirler. Toplumlar akıl stokunu kullanma ve değerlendirme yeteneği oranında başarıyı yakalamaktadırlar. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin akıl stokunu en üst seviyede kullanabilen ülke olmalarının nedeni d

01.05.2020
5 0 0

İnsan olmanın tam zamanıdır

Thomas Edison ve Wright kardeşler, dünyayı Napolyon ve Hitler'den daha fazla değiştirdiler. Kovid 19 virüsü de insan ilişkilerini bütün kürede İnsan İlişkileri Okulu (Human Relations School) ve Davranış Bilimi Okulu (Behavioral School)dan çok daha fazla değiştirecek gibi görünüyor!İnsanoğlu COVİD 19 gerçeğinden sonra eski alışkanlıklarına, düşünce

28.04.2020
3 0 0

Virüsten siyaset çıkarma!

Toplumsal tehditler topyekûn seferberlik gerektirir. Toplum sağlığı söz konusu olduğunda siyaset yalnızca ayrıntıdır.Makyavelist bir mantıkla camiyi, okulu, kışlayı, adliyeyi siyasetin göbeğine taşıyanlar aynı alışkanlıklarını toplum sağlığı konusunda da göstermeleri düşündürücüdür.Muhalefet belediyelerinin bedava ekmek dağıtmasının engellenmesi ya

24.04.2020
4 0 0