TürkiyeOsman Ünlü20 Kasım 2020
Okunma: 7  
Oylama:  
 0
 0
 Oy Verebilirsiniz
Osman Ünlü
Osman Ünlü
Osman Ünlü
20 Kasım 2020
İmanı olmayana kâfir denir!
Şimdi yeryüzünde müşrik olmayan bir kâfir yok gibidir. Sual: İslamiyete inanmayan ve emirlere uymayan, yasaklardan sakınmayanın imanı gider mi Cevap: Her Müslümanın, her gün beş vakit namaz kılması lazımdır. Bu namazlar, kalbde iman bulunduğuna alamettir. Bu namazlara inanmayan kâfir olur. Bozulmuş olan bir semavi dine inanan kâfire Ehl-i kitap yani kitaplı kâfir denir. Buna inanmayan kâfire müşrik denir. Kâfirlerden Yahudilerin bazıları ile Hıristiyanların çoğu, müşriktir. Şimdi yeryüzünde müşrik olmayan bir kâfir yok gibidir. Muhammed aleyhisselamın bazı sözlerini yanlış anlayan ve anlatan Müslümana bidat sahibi Müslüman denir. Şiiler ve Vehhabiler, bidat sahibi Müslümandırlar. Bunlardan, Muhammed aleyhisselamın bir sözüne bile inanmayanlar kâfir olur. Muhammed aleyhisselamın sözlerini hiç değiştirmeden inanan Müslümanlara Ehl-i sünnet olan hakiki Müslüman denir. Bu hakiki Müslümanların reisi İmâm-ı a'zam Ebû Hanîfe Nu'mân bin Sâbit hazretleridir. Ehl-i sünnet itikadında olan hakiki Müslümanlar, ibadet yapmakta, dört mezhebe ayrılmışlardır ki bunlar; Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebleridir. Bu dört mezheb birbirlerini kardeş bilirler. Birbirlerinin arkasında namaz kılarlar. Bu hakiki Müslümanları bozuk olan bidat ehli ile karıştırmamalıdır. Bidat ehli olanlar İslamiyeti içeriden yıkma