"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Ömer Faruk Özaydın Tüm Yazıları

80 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Darbeler demokrasi ittifakıyla biter

Ne ideallerle iktidara gelip dünya zaafiyeti yüzünden bütün kazançlarını bir bir tükettikleri gibi, iflâs bayrağını da çektiler. En başta "beraber yürüdükleri" insanları harcadıkları yetmiyormuş gibi, en ufak bir eleştiri getirenleri de hain, terörist ilân ettiler."Düşmanını sık değiştiren, dostunu da sık değiştirir" sözü hayata geçerek, iktidarı s

21.04.2021
2 0 0

Darbe korkusu ile nereye kadar

(Süfyan) "Türkçülüğü, muvakkaten İslâmiyet'in bir kısım şeairine karşı istimal etmeğe çalışır. Fakat muvaffak olmaz, geri çekilir. 'Kahraman ordu, dizginini onun elinden kurtarıyor' diye rivayetlerden anlaşılıyor" 131 Mart hadisesiyle tanıştığımız darbelerin içinde hep o, aslı Türk olmayan, ancak Türkçülük damarını işleten bir gurup vardı. Bildiğin

18.04.2021
4 0 0

Kürt seçmen rejimin oyuncağı mı

Kırk senedir kanayan yaramız olan terör, memleketin hem canını hem malını tüketirken, inşikakların, iftirakların da belâsı oldu ki bin yıllık kardeşlik gidiyor, ah bramın wah..Menfaate dayanan siyaset ise rüşveti oya göre tahvil etti hep. "Eğer benim partime taraftar ise benden, değilse düşman safına" atmakla ihtilâfları derinleştirip, bu inşikakla

17.04.2021
1 0 0

Sözünü tuttun yiğit adam

Mehmet Kutlular; "Ben Nisan'da doğdum, Nisan'da evlendim, Allah u âlem Nisan'da ölücem" dedi ve Allah'ın emriyle Nisan'da vefat etti, Rabbim onu mahçup etmedi, giderken de sözünün eri olarak veda eyledi.Hani adam gibi adam denir ya; işte o sözün tam muhatabı, yiğit, mert, inandığı dâvâ için gözünü budaktan sakımayan, herkesin korktuğu, değerlerini

11.04.2021
0 0 0

Rejimin milliyetçi kodları

Fransız ihtilâlinden beri içimize düşürülen bu menfi milliyetçilik belâsıyla çoklar hem kardeşini kaybetti, hem de yurdunu. Memleket huzur bulmadığı gibi feryadlar, asûmanı inletti.Osmanlı'nın son demlerinde, özellikle İttihad ve Terakki ile kendini gösteren milliyetçilik, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi olduğu gibi, parti amblemine

04.04.2021
0 0 0

Hz. Âdem'e Esma, Hz. Bediüzzaman'a eşya öğretildi

Hakîm-i Rahim bütün esmasını Hazret-i Âdem'e (as) icmalen, bütün mertebesiyle Kâinatın Efendisine (asm) tafsilen, oradan tevarüsle ilmî isteyene, dolayısıyla istediği için eşyanın hakaikına da Bediüzzaman'ı mazhar etmiştir.Elbette halife-yi arz olan insana, Âdem babamızdan tevarüsle ilmin kapıları açılmış "men talebe vecede vecedde" sırrınca her ta

28.03.2021
2 0 0

Bediüzzaman: "Aya gidişiniz beyhudedir"

Kur'ân-ı Kerîm'de "Sema" kelimesi, "Essema, semavat" gibi türevleri ve çoğulu ile yüzlerce yerde geçmekte dolayısıyla Bediüzzaman, Kur'ân'ın verdiği ehemmiyete binaen semavata seyahat eder ve ettirir.Bediüzzaman; "Allah göklerin ve yerin Nur'udur" (Nur, 35) "Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih ederler" (Haşir, 24) gibi âyetleri Risale-i Nur'un

21.03.2021
1 0 0

Bediüzzaman, sosyolog ve siyaset bilimcidir

Bediüzzaman; sadece sıfat-ı kelâmdan gelen bilinen şeriatı ders vermez, aynı zamanda sıfat-ı iradeden gelen fıtrî şeriat-ı kübrayı öğretir ki o da hayatın tâ kendisidir.Madem ahirzamanda beklenen zat, dalgalarla boğuşan insanlığı sahil-i selâmete çıkaracak, o halde o zâtın yaşadığı asırdaki zamanın hükmünü ve problemlerini de bilmesi gerekir ki, me

14.03.2021
3 0 0

Bediüzzaman: Aristo ve Eflatun'u boğan madde ayağımı da ıslatamadı

Bediüzzaman, din ilimlerinde bir numara olduğu gibi, fen ilimlerinde de, o dalda uzman olanları dahi hayrette bırakacak okyanus gibi bir ilme sahiptir.Eserlerinde kullandığı cümleler bir hikâye veya misal içinde öyle kitapları özetler ki, doktor mu, mühendis mi, uzay bilimci mi, fizikçi mi, matematikçi mi, coğrafyacı mı, jeoloji mühendisi mi, maliy

07.03.2021
5 0 0

Kara kışlar ve Yeni Asya

Çok kara kışlar gördümBen yine pes etmedimÇok ayrılıklar gördümBen yine yenilmedim.Evet, Yeni Asya Bâb-ı Âlî'ye cemre gibi düşmüştü, sadece Cağaloğlu'na mı Önce havaya, suya, en nihayet toprağa, dolayısıyla memlekete bahar müjdeleri getirmişti. Risale-i Nur prangalardan kurtulup hürriyetine kavuşunca, önce Demokratlar memleketi baştan başa şantiyey

28.02.2021
12 0 0