Mustafa Karaalioğlu Tüm Yazıları

243 yazı (21 - 30 arası) listeleniyor

Seçim zaten o kadar önemli ki...

Özellikle belirtmeye gerek yok; her seçim önemlidir. İsteyen tarihi önem atfeder isteyen milad olduğuna inanır, isteyen de hayati derecede kıymet atfeder. Özellikle, başkanlık sistemine geçildikten sonra kurulan her sandık, ortaya çıkacak sonuçların tesirini biraz daha artırmıştır. Yeni sistemde mesele, bir partinin kazandığı belediye sayısının mik

14.03.2019
9 0 0

Yağma ve liyakat

Akademik özgürlük bilimsel çalışma, üniversitelerin serbest ortamda çalışması gibi değerleri savunurken, bir yandan da meselenin derinlerde olduğunu bilmiyor değiliz. En başta bilime ve düşünceye hürmet gerekir ki bu bahiste halimizle övünecek durumda değiliz. Bir ülkenin akademik kalitesini etkileyen birçok faktör vardır ve bunların biri eksik old

11.03.2019
10 0 0

Teknolojiyi üretmek mi zor, hukuku tesis etmek mi

Kendimizi bu topraklarda bildik bileli, en yakın miladı Tanzimat olmak üzere medeniyet istikametinde bazen iştahlı bazen cılız; bazen planlı bazen de gelişigüzel bir yürüyüşümüz var. Bu topraklara geliş maksadımız dahi esasen bu yürüyüşün eseridir. Osmanlı'nın yıkılışı ve Cumhuriyet'in kuruluşu da bu çabayı devam ettirir. Çok şeyler yaptık, çokları

09.03.2019
10 0 0

İddiaların cümlesi aynı sandıkta

Ay sonunda sandıkta kararı verilecek olan şey Türkiye'nin bekası mıdır Beka yani, ülkenin yarınının belirsiz, şüpheli ve karanlık olduğu veyahut da bu ihtimallerle karşı karşıya bulunduğu iddiası doğru mudur Beka meselesi var demek, yakın gelecekte dışarıdan kaynaklanan büyük belaya duçar olma ihtimali var demektir. Elbette, bekadan söz edildiğinde

07.03.2019
18 0 0

Kime göre, neye göre iyiyiz

Siyasal iktidarların vazifesi neticede toplumu refah, güvenlik ve adalet içinde yaşatmaktır. Ekonomik şartların iyi olması, ileriyi görebilmek, girişimcinin, çalışanın risklerini bertaraf edebilmek ve de mutlaka ileriyi görebilmek Can ve mal emniyetini tesis etmek ve mesela Türkiye gibi bir ülkede iç ve dış terör faaliyetleriyle baş edebilmek Gayet

04.03.2019
8 0 0

Haksız tedirginlik ve hak edilmemiş üstünlük

Neresinden bakarsak bakalım, Türkiye'nin siyasal iklimi sahip olduğu tecrübeye yaraşır seviyede değildir. Hatta, bu seviyenin hak ettiğinin çok altında seyreden, gergin, ayrıştırıcı ve düşmanlık üreten bir seyir izlemektedir. Biraz daha ileri gidelim İçinde bulunduğumuz durum tam anlamıyla siyasetin varlığına dahi işaret etmemektedir. Merkezden en

02.03.2019
5 0 0

28 Şubat devletin nasıl olmaması gerektiğinin resmidir

Toplumun tercihine, inancına, fikrine, yaşama biçimine, geleneğine ve hayata bakışına karışmak bir ülkeye yapılabilecek en büyük haksızlıktır. İnsanlara nasıl ve ne şekilde olmaları gerektiğini dayatmak; yani hayatlarına ilişkin normlar koymak devletlerin görevi değildir. Böyle bir yetkileri yoktur. "Makbul vatandaş" diye bir kavramı akıldan geçirm

28.02.2019
12 0 0

Kaybolan seviyenin arkasından bakakalmak

Liyakat meselemiz var mı Var. Aşikar Ehliyet, adalet, üslup, adab, hakhukuk meselelerimiz de var. Geç oradan, hoşgörü, empati bahsinde de mesele had safhada. İlimde, bilimde, akademide hakeza. Üretmekte ve paylaşmakta bile Ne kadar sayarsak sayalım ama bilelim ki bir numaralı mesele seviyesizliktir. Neyi nasıl yaptığımızdan ziyade ilme, düşünceye,

25.02.2019
8 0 0

Adaletten şikayet varsa...

Temel kavramlarda; yani adalet, hak ve hukuk gibi her ülkede herkesin birinci derecede ilgili olduğu değerlerde tartışma başladığında oraya odaklanmak şarttır. Tarihi tecrübe göstermiştir ki bu tartışmalar hep sahici kaygılardan kaynaklanır. Kimse durup dururken başının adaletle ve dolayısıyla yargıyla belaya girmesine dair bir hikâye uydurmaz. Bil

23.02.2019
13 0 0

Yerel seçimin yerelle alakası

Neredeyse seçimle ilgisiz bir günümüz geçmiyor ama en nihayet resmi takvim işlemeye başladığı için gerçek seçim sürecine girdik demektir. 31 Mart mahalli seçimleri atmosferi bugünden sonra daha da hareketlenecektir. Kampanya, mitingi ve propaganda faaliyeti bilindik temposuyla arz-ı endam edecektir. Ki, mesele de zaten bu bilindik tempo Eğer bu kez

21.02.2019
11 0 0