"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Mustafa Eren Bozoklu Tüm Yazıları

18 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Eşcinsellik, pozitif hukuk teorisi ve dindarlar

Kur'ân-ı Kerîm'de Hud Sûresi 78. âyet'te "Kavmi, (misafirleriyle çirkin ilişkide bulunmak üzere) ona doğru koşa koşa geldiler. Zaten onlar önceden de bu tür çirkin işleri yapıyorlardı. Lût, dedi ki: "Ey Kavmim! İşte kızlarım. Onlar(la nikâhlanmanız) sizin için daha temizdir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve misafirlerime karşı beni rezil etmeyin.

04.05.2020
23 0 0

Koronavirüs salgını Türkiye'de kimleri heyecanlandırdı

Türkiye'de bir kısım kesimlerin şu sıralar deyim yerindeyse etekleri zil çalıyor:Neymiş, "Avrupa ve Avrupa Birliği çöküyormuş, zira çok büyük bir kriz yaşanıyormuş". Dünya çapında yaşanan virüs salgınında Avrupa'nın yaşadığı büyük sıkıntı ve İtalya, İspanya ve İngiltere'nin düştükleri zor durumdan Avrupa Birliği'nin dağılmasını öngören (aslında içl

16.04.2020
19 0 0

İsm-i Ferd ya da varlığın kimliği

Vâhid ve Ehad isimlerini tazammun eden bir "İsm-i Âzam" veya İsm-i Âzamın altı nurundan bir nuru olan "Ferd" ismi insanı "insan" olarak vasıflandırabilmek için öncelikle onun bir şahsiyetinin ortaya çıkmış olması; baskın, yöneten, aktif ve iradesini kullanan temel ve merkezde bir kişiliğe sahip olması gerekmektedir.Eğer bu yetkinlikte bir şahsiyete

18.01.2020
22 0 0

Varlık ve hafıza

"El-hataü ve'n-nisyân, min hasâisi'l-insân" (Hata işlemek ve unutmak insanın özelliklerindendir) Eşyanın tabiatında esas olan hatırlamaktır.Her şey hatırlar; aklı zorlayan ve mu'cizenin kendisini resmeden kozmosta her şey bir düzenin parçası olarak bir ritme katılır; bu katılış hengâmında "kendi" olarak kalmalarını sağlayan ve kendilerini karakteri

16.12.2019
45 0 0

Hawking ve zavallı inancı

Genç yaşta, 1963'te motor nöron hastalığına yakalanmış; 2 sene yaşayabileceği söylenirken 2018 Mart'ında vefat etmiş olan Stephan Hawking'le ilk tanışmam "Zamanın Kısa Tarihi" adındaki kitabıyla olmuştu. Hawking'de dikkatimi çeken şey, Carl Sagan'da olduğu gibi okuyucusuna neyi nasıl anlatması gerektiğini iyi bildiğiydi. Hawking'in, okuduğum her ki

28.11.2019
46 0 0

Zorlu yolun kutlu yolcuları: Peygamberler

İnsan, peygamber vasıtasıyla, hayvandan farkını ortaya koyabildiği, adeta âdemoğlunun mu'cizesi diyebileceğimiz iki şey üretebilmiştir; kültür ve hukuk. Kültür ve hukuk, silsile ile insanın gerçekte tek sahip olduğu meta olan emekten ve niyetten yol bulup meydana gelmektedir. Peygamber varsa; tesadüf, şans veya rasgelelik sussun ve hakikat konuşsun

07.10.2018
94 0 0

Bediüzzaman'ın "Anka"sı

Hazret-i Bediüzzaman; hem kendi döneminde, hem kendinden önce ve sonraki dönemde yaşamış pek çok dindar münevverden "şahsî hürriyetin karakteri ve sınırları" ile "kişinin diğer şahıslar, cemaatler, cemiyetler ve bizzat devlet erki karşısında hürriyetinin korunması" konularında getirdiği etkileyici yorumlarıyla ayrılır.Saltanata, meşrûtiyete, cumhur

07.07.2018
76 0 0

Bir büyük adama karşı nasıl hür olacağız

"Bir büyük adama ve bir veliye ve bir şeyhe ve bir büyük âlime karşı nasıl hür olacağız" -Münâzarât-Bediüzzaman'ın Münâzarât'ında geçen bir Arapça ibarenin tercümesini başta yazmak isterim: "Eski âlimler ve şairler saadet onları aydınlattıkça kendilerini yönetenleri övdüler; 'Sizler olmasaydınız biz bu saadete erişemezdik' dediler. Fakat kendilerin

06.06.2018
78 0 0

Tabiat Risalesi bize ne söyler

Celâlettin-i Suyuti'nin Ed-Dürerü'l-Müntesire'si gibi pek çok kitapta geçen meşhur bir Hadis-i Kudsi vardır: "Ben gizli bir hazine idim; bilinmek istedim, mahlûkatı yarattım". Bu bilinmekliği isteme iradesi, İlm-i İlâhîde bulunan bir nurun bir kader programı haline gelmesi, semavatın açılması, serilmesi, düzülmesi; ardında maddî âlemlerin tezahürün

26.05.2018
83 0 0

Eski hâl muhal; Avrupa Birliği yeni hâl

"Eski hâl muhal, ya yeni hâl ya izmihlâl" Bediüzzaman Said Nursî'nin dillere pelesenk olmuş sözlerindendir.Şu sıralar bu veciz söz bazı siyasîler ve gazeteciler tarafından "Başkanlık Sistemi"ni savunma maksadıyla kullanılmaktadır. Ancak görünen o ki Bediüzzaman'ın şu sözü, maksut manadan çok farklı şekilde aksettiriliyor. Günümüz modern dünyası kra

19.05.2018
79 0 0