"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Mustafa Çevik Tüm Yazıları

8 yazı listeleniyor

İNDİRGEMECİ ÖZDEŞLEŞTİRMECİLİK

Düşünce üretiminde yaşadığımız krizlerin başında geçmişin mutlak belirleyiciliği ile iktibasçılık gelmektedir. Bir başka deyişle, içinde yaşadığımız sorunları geçmişte varolan hazır çözümlerin belirleyiciliğine terk etmek. Belki Ali Şeriati'nin insanın dört zindanında bahsettiği tarihin belirleyiciliği sorunu. Bilhassa dini düşünce alanında tarihte

20.01.2018
187 0 0

ÖNCE SÖZ VARDI SONRA ŞOV BAŞLADI

' Varlık' ve 'yokluk' arasında net bir çizgi vardır. İnsanın hissedebildiği ama görmeye ihtiyaç duymadığı. Dokunmayı mantıktan uzak tuttuğu bir 'yok' oluş hali bu. İnsan, ilk bu noktada keşfeder kendini sonra tanımlar başlar... Yokluğun seviyesine inince algı başlar 'huy' denilen şey ortaya çıkar. Yok, oluştan var oluşa geçen insan kabuğunda

24.12.2017
144 0 0

ÖLDÜREN SEVGİ

Şiddet denilince fiziksel eylemin zorunlu olduğunu sananlar açık bir yanılgı içindedirler. Bir şiddet durumundan söz etmek için güç içeren bir eylem şart olmadığı gibi bir eylemin kendisinin de olması gerekmez. Hatta çoğu zaman şiddet bir eylem içermeden sürdürülür. Bazen bir bakış, bazen bir sitem, bazen bir sessizlik, bazen iki damla göz yaşı ..

29.10.2017
127 0 0

'MÜSLÜMAN EVRİMCİLER'E BİR SORU: AHLAK KEŞİF MİDİR İCAT MIDIR

Aynı soruyu dil için, akıl için, konuşma yeteneği, gülme ve hüzünlenme için de sorabilirsiniz. Hepsinde varacağınız sonuç aynı olacaktır. Ya insan bütün bunları "evrimsel süreç içinde çevrenin kendisine sunduğu şartlar" yoluyla üretmiştir diyeceksiniz ya da hayır insanda bu tür yetenekler vardır onları tarihin akışına ve kültürel ortama göre şekil

15.10.2017
142 0 0

TOPLUMDA YAYGIN OLAN DEİZM Mİ PRATİK ATEİZM Mİ

Son zamanlarda özellikle gençler arasında "deizm" düşüncesinin yaygınlaştığına dair bir çok yayın yapıldı. Bu yayınlara bağlı olarak da tv programları yapıldı. Doğrusu bu alanda yapılmış çok fazla araştırma yoktur ne yazık ki. Son dönemde (Haziran 2017) MAK Danışmanlık tarafından yapılan saha çalışmasında deizmin çoğunlukla şehirlerde ve 6 oranın

08.10.2017
147 0 0

ŞEHİR VE TEVHİD-2: MEKÂNIN BÖLÜNMÜŞLÜĞÜ

Eşyaya, evrene, anlama ve insana bakarken her varlığı veya her varlığın tek tek ögelerini tek başına anlamlandırmaya çalışmak temel bir varlık yanılğısıdır. Çünkü evrende hiçbir şey tek başına ne vardır ne de anlamlıdır. Her şey "öteki" ile anlam kazanır. O nedenle mimaride ve şehir planlamasında "mekanın bölünmesi" aynı zamanda İslam düşüncesi açı

01.10.2017
144 0 0

ŞEHİR VE TEVHİD-1

Bir Şehir ve Mimari Felsefemiz Var mı Her şeyden önce şehir anlayışınız sizin yaşam tarzınız, düşünce tarzınız ve inançlarınızla paraleldir. Nasıl bir insan, varlık ve tarih anlayışınız var ise şehrinizi öyle yapılandırırsınız. Hem mimarisini, hem sokaklarını, hem meydanını, mahallesini ve hem de yapıların içini. Evet bütün bir yaşam alanını sahip

24.09.2017
114 0 0

ŞEHRİ KUTSALDAN ARINDIRMAK

Kutsal nedir Kutsallaştırılmış nedir Bu soruların tartışmasını daha önce "Kutsalın Anlam Alanı" başlıklı yazımızda yapmıştık. Onun için buruda üzerinde durucağımız nokta şehrin imar yapısının kutsaldan ve kutsal ögelerden arındırılmış olması sorunu olacaktır. Bilindiği gibi modern dönemle birlikte yaşamın her alanında olduğu gibi kentin imarı ve mi

10.09.2017
130 0 0