"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Mustafa Çağrıcı Tüm Yazıları

90 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Yeni bir siyer yazımı

Müslüman siyer ve tarih yazıcıları Peygamberimizin hayatını ve başarılarını, öncüsü olduğu büyük medeniyetin temellerine koyduğu manevi, ahlâkî ve insanî değerler ekseninde anlatmadılar. Bunun yerine, eski çağların tarih yazımındaki âdete uyarak, genellikle askerî seferleri üzerinden anlattılar. Böylece siyer yazıcılığı büyük ölçüde savaş tarihiyle

21.04.2021
3 0 0

Ramazanı hissetmek

Hicrî 1442 yılı Ramazan ayının okuyuculara, vatandaşlarımıza, âlem-i İslam'a ve dünyamıza hayır, bereket, sağlık, barış ve huzur vesilesi olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Peygamber Efendimiz, Ramazanda biri bize sataşmaya kalkarsa oruçlu olduğumuzu söyleyerek ona uymaktan sakınmamızı öğütlemişti. Peygamberimizin her zaman cömert olduğu malu

14.04.2021
3 0 0

"Gazâlî'yi doğru anlamak"

1 Gazâlî hâlâ dünyanın gündeminde ve ismi anılınca akıllara farklı yargılar geliyor: Kimilerine göre o, (bazı Batılı uzmanların tabiriyle) "Muhammed (a.s.)'den sonra en büyük Müslüman." Kimilerine göre ise İslam dünyasındaki felsefî ve bilimsel durgunluk ve gerilemenin baş sebebi. Son zamanlarda en ağır eleştirilerden birini, Robert R. Reilly'nin T

07.04.2021
3 0 0

İdeoloji, hakikat, menfaat

Bir ilim insanının, akademik alanında ve yan alanlarda bilgisini, birikimini sürekli geliştirip güncellemesinin, bu sayede cehalet kaynaklı bağnazlıktan ve "uzman körlüğü"nden kurtulup hakikat ve erdeme yükselmesinin değerini arı duru gösteren bir eser okuyorum: Saygıdeğer Prof. Dr. İsmail E. Erünsal'ın Halil Solak Beyefendi'nin sorularına verdiği

31.03.2021
1 0 0

Bunlar koskoca Osmanlı'da oldu

Herkesin malumu: İslam toplumlarının, bugün de bütün hararetiyle güncelliğini koruyan bir derdi var: Faiz-ribâ meselesi. Konunun önemi ortada: Bazı insanların sıkıntı ve ihtiyaçlarını karşılamak, sermaye yapmak için paraya ihtiyaçları var; bazılarının da ihtiyaçlarından fazla paraları var. Hem din hem de insaniyet, ihtiyaçların da fazla imkânların

24.03.2021
4 0 0

Bahar güneşi buzları çözecek mi

On yıldır diplomatik, siyasi, ekonomik vs. ilişkilerimizin hayli kötüleştiği bazı Arap ülkeleriyle, en başta da Mısır'la ilişkilerimize dair yapıcı açıklamalar duyuyoruz bugünlerde... Mısır en köklü uygarlıklardan birkaçını bağrında yaşatmıştır. Hz. Ömer zamanında İslam topraklarına katıldığı yılların ardından ülkede İslâmî düşünce ve ilimler hızl

17.03.2021
5 0 0

Hepimizi bir 'BEN' bilmek

Rabbimizin, Kitâb-ı Kerîm'inde "Allah'ın fıtratı" tamlamasıyla kendi zatına nispet edip, yaratma sürecinde tüm insanlara ihsan ettiğini bildirdiği "fıtrat" planında insanlık olarak hepimiz kocaman bir 'BEN'iz. Bedenlerimiz ayrı olsa da yine Kur'an'ın anlatımıyla- nefha-i ilâhiyye olan 'ruh'ta ve 'insaniyet'te 'BİR'iz; hepimiz "Adem'in çocukları"yız

10.03.2021
8 0 0

Çağımızda Müslüman vizyonu

Lübnan asıllı Fransız vatandaşı ünlü edebiyatçı Emin Me'luf (Amin Maalouf), 25 Şubatta Kürşad Oğuz'la yaptığı, Haber Türk'te yayımlanan söyleşide dünyanın bugünkü ahvalinden bahsederken, "Bir süredir dünyanın kötü gittiğinden, büyük bir krize sürüklendiğinden kuşkum kalmadı O kadar kötü gidiyoruz ki bizi sadece bir mucize kurtarabilir" demişti. Sal

03.03.2021
13 0 0

Asr-ı Saadet: Kapanmışlık mı dinamizm mi

Önemli ölçüde İslam'ın üçüncü-altıncı asırlarında üretilmiş olan dinî bilgi ulemamız için bütün zamanlarda, bütün toplumlarda ve bütün coğrafyalarda ortaya çıkan insanî sorunların çözümünü içeren yeterli kaynaktır. O zamanlardan beri ulemamız Müslüman toplumları buna şartlandırmıştır. Halbuki neyin dinî bilgi olduğu sorusu bir tarafa- dinî bilgi i

24.02.2021
13 0 0

Kültürel miras ve gelenek

Müslüman toplumlardaki dindar bilinen çevrelerin İslam'ın ilkelerine de asla uymayan- çelişkilerine, ahlâkî yozlaşmalarına, geri kalmışlıklarına kızarak radikal birer modernist ve pozitivist kesilen okuyucularım var. Bunlar, zaman zaman yaptıkları gibi bazıları biraz da kabalaşan bir üslupla- belki eleştirecekler ama yine de belirtmem gerekir ki, b

17.02.2021
17 0 0