Mustafa Çağrıcı Tüm Yazıları

86 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Yoksullukla mücadelenin neresindeyiz

Biraz akademik bir usul ile söze girmem gerekiyor. Peygamberimiz, Medine'ye hicretinden birkaç yıl sonra, Medine toplumu ve inanç grupları arasındaki ilişkileri hukuki bir düzene sokmak için bir toplumsal mutabakat metni hazırlamıştı. Klasik kaynaklarda Sahîfe, Kitâb (yazılı belge), Muvâdea (Sözleşme); modern çalışmalarda Vesika (Batıda Document),

15.05.2019
11 0 0

Kur'an'da yoksullukla mücadele

Bir önceki yazımda Kur'ân-ı Kerîm'i doğru anlamak ve onu hayatımızla buluşturmak için şöyle bir yöntem izlememiz gerektiğini anlatmıştım: Önce Kur'an'ın geldiği döneme gideriz ve mesela konumuz olan yoksulluk problemine dair ayetleri tek tek ve bütün olarak inceleriz. Konuyu anlamaya yardımcı olabilecek başka kaynakları da kullanarak Kur'an'ın yoks

08.05.2019
8 0 0

Kur'an'ı hayatımızla buluşturmak için

Önceki yazımda yanlış bulduğum tefsir yöntemlerinden bahsetmiş, Pakistanlı alim Fazlur Rahman'ın benimsediği -benim de doğru bulduğum- yöntemi anlatıp değerlendirmeyi bugüne bırakmıştım. Merhum Fazlur Rahman'a göre metni (Kur'an'ı) anlama, 'sağlam, bütüncül ve kapsamlı bir yöntemle metnin içerdiği esas manayı, mesajı keşfetme'dir. Bugün Müslümanlar

01.05.2019
8 0 0

Kur'an'a göre yaşamak

Eski zamanların Müslüman toplumlarında alimler, düşünürler, toplumların, Kur'ân-ı Kerîm'le hayatları arasında güçlü bağlar kurup Kur'an'a göre yaşamak istediklerini görüyor, o zamanların olguları ve şartları çerçevesinde bu talepleri karşılayıcı mahiyette bilgiler ve yorumlar üretmeye çalışıyorlardı. Önemi sebebiyle sıklıkla tekrar ediyorum; o çağl

24.04.2019
8 0 0

Öteki Batı'yı da görmeliyiz

Batı'nın halihazırdaki etkili kesimleri, -aktörleri Müslüman çocukları olsa da- sebeplerinde kendilerinin de pay sahibi oldukları terör ve şiddet olayları gibi olumsuzlukların bedelini türlü yollarla suçsuz Müslüman kitlelere ödetmekte, içlerindeki İslam ve Müslüman karşıtı köktenci-ırkçı yapıları gittikçe büyütmektedirler. Şimdiye kadarki bu türde

17.04.2019
9 0 0

Bizim dünyada insan hakları

İslam'ın hükümlerine göre bir memlekette bir Müslüman zarar görüyor, acı çekiyorsa bunu önlemek diğer Müslümanlara farz-ı kifâyedir, önlemezlerse hepsi günahkârdır. İslam ülkelerinin çoğunda az veya çok sayıda insan grupları hak ihlalleri, işsizlik, yoksulluk, siyasi baskı, terör, mezhep çatışmaları gibi sebeplerle acı çekmektedir. Bunların hepsi b

10.04.2019
12 0 0

Vahyin sonu mu, 'tarihin sonu mu'

Bildiğim kadarıyla "tarihin sonu", Japon asıllı Amerikalı düşünür Francis Fukuyama'nın dünya literatürüne kattığı bir kavramdır. Fukuyama "The End of History" (tarihin sonu mu) başlıklı meşhur makalesinde (The National Interest, No. 16 Summer 1989, s. 3-18), Sovyetler Birliğinin yıkılmasıyla birlikte artık Batı liberal demokrasisinin, üzerinde küre

03.04.2019
11 0 0

Golan Tepeleri neyi anlatıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri konusundaki son kararı, bu ülkenin, İsrail'in "arz-ı mev'ûd" (vaad edilmiş topraklar)'la ilgili dört bin yıllık idealini gerçekleştirmek için çalıştığını anlatıyor. Bunun büyük adımlarından biri, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasıyla atılmıştır. Şimdi sıra Golan Tepelerinin İsrail'e verilmesine g

27.03.2019
9 0 0

Aynayı kendimize tutmak

Bugün için ezcümle "Batının seküler ahlakı felsefi olarak pragmatist ve sonuç itibariyle sömürüyü meşrulaştıran bir ahlaktır" diyen bir yazı tasarlamıştım ki, Yeni Zelanda'da o korkunç saldırı meydana geldi. Olayı bir Haçlı-Hilal çatışması gibi gösterme yönünde yazanlar olunca ben de öyle bir görüntü vermek istemedim. Böyle durumda bana düşen, başl

20.03.2019
12 0 0

İnanç ve ahlâk

Eğer içimizden bir dürtü bizi çirkin ve haksız işler yapmaya kışkırtıyorsa, bilelim ki, içimizdeki bir putun sesi Allah'ın bizi güzel, haklı ve hayırlı işler yapmaya çağıran davetini bastırıyor demektir ve -tasavvuf erbabının gayet güzel açıklamış olduğu üzere- bu, Allah'a ortak koşmanın gizli şeklidir. Çünkü Kur'an'ın anlatımıyla bir adamın içinde

13.03.2019
16 0 0