"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Mustafa Çağrıcı Tüm Yazıları

142 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"Medeniyetler İttifakı" vizyonumuza ne oldu

Türkiye coğrafi konumu, tarihî tecrübesi, kültürel birikimi gibi rakipsiz özellikleriyle adil bir dünya barışı vizyonu için ön almaya en layık ülke. 2000'lerin başında buna yönelik girişimlerimiz vardı. Bu girişimler bırakılmaması gereken bir insanlık borcuydu. Türkiye o iddiayı 2000'lerin başındaki dürüst, barışçıl ve mütevazı siyaset ve eylemleri

20.01.2021
2 0 0

İnsanlığın hoşgörüsüzlük belası

Zamanımızda bir yandan modern iletişim ve ulaşım imkânları dünyamızı küçültürken öte yandan bireysel, toplumsal ve küresel düzeyde ayrımcılık ve hoşgörüsüzlüğün yükselişte olduğu söyleniyor. Bunu haklı çıkaran gelişmeler var. Eski zamanlarda bu durum şimdiki kadar önemli görülmezdi; ama modern dünya şartları çok farklı. ABD'de kısa süreli bir kongr

13.01.2021
4 0 0

10 yıl sonra "Arap Baharı"

Arap Baharı"nı başlatan gelişme, 17 Aralık 2010'da Tunus'un Sidi Buzid kentinde yaşandı. Seyyar manavlık yapan 26 yaşındaki Muhammed Buazizi zabıtadan gördüğü kötü muamele yüzünden belediye binasının önünde üzerine benzin döküp "Yoksulluğa son, işsizliğe son!" haykırışıyla kendini yakmıştı. Bu olay Tunusluları sokağa dökmüş, protestolar Arap Baharı

06.01.2021
4 0 0

120. Yıl Bildirgesi

21 Aralık 2020'de Türkiye İlâhiyat ve İslâmî İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi sanal ortamda "120. Yılında İlâhiyat ve İslâmî İlimler Fakülteleri Çalıştayı" düzenledi ve bir "Sonuç Bildirgesi" yayımladı. Önce bildirgede neler var, ona bakalım: Fakültelerin tarihi özetlenmiş; akademik yapısı, mezunlarının hizmet ve faaliyet alanları anlatılmış. "

30.12.2020
13 0 0

Din öğretiminde yeni model ihtiyacı

Muteber kaynaklarda geçen bir hadiste anlatıldığına göre, Peygamberimizin huzurunda birinden bahsedilmiş, adam hakkında iyi şeyler söylenmişti. Dediler ki: "Ya Resûlallah! Bizimle birlikte bir zat hac yolculuğuna çıkmıştı. Bir konaklama yerine indiğimizde adam tekrar yola koyulana kadar namaz kılıyor, yolculuğumuz sırasında da konaklayıncaya kadar

23.12.2020
11 0 0

Düştüğümüz yer

Kur'an'ın ilham kaynağı olduğu İslâm düşüncesinde âlemdeki varlık ve olayların kuruluş ve işleyişinde hayranlık verici bir ahengin bulunduğu kabul edilir ve bu ahenk, hikmetli bir iradenin, tutarlı bir yönetimin, ince bir düzenin sonucu olarak değerlendirilir. Müslüman düşünürler çoğunlukla "gaye" ve "nizam", bazen de yerine göre "adl", "itidal", "

16.12.2020
9 0 0

İslam'ın estetik okunuşu

Siyasal hırsların, hâkim olma ve sömürme tutkularının ürettiği türlü şiddet biçimleriyle yönetilen eski dünyada insan hayatının her tarafında kölelik, kan, gözyaşı, açlık ve sefalet kol geziyordu. Başta din olmak üzere ele geçirilen her şey de bu ilkel amaçlar için kullanılıyordu. Son yıllardaki gelişmelere bakılırsa şimdi gök kubbenin altında deği

09.12.2020
9 0 0

Adalete dair (İhyâ'dan seçmeler)

Devleti yönetmek, adalet ve dürüstlükle yapılırsa ibadetlerin en değerlilerindendir. Hz. Peygamber'in bu husustaki hadislerinden biri şöyledir: "Adaletli bir devlet başkanının bir günlük yöneticiliği, bir insanın bireysel olarak yaptığı altmış yıllık ibadetten daha hayırlıdır...Devlet başkanlığı en üstün ibadetlerden olmasına rağmen, dinî duyarlılı

02.12.2020
16 0 0

Din-Hukuk-Reform

Elbette din, birey ve toplum olarak insan içindir. Din adalet ve hakkaniyetin, sulh ve sükûnun, güvenlik ve huzurun, terbiye ve nezaketin, kısa ahlakın hâkim olduğu bir insanlık hayatı ister ve bunun için ilkeler koyar. Ama sadece ister ve ilkeler koyar; bunları garanti etmez. Bunları garanti edecek olan, birey ve toplum olarak insanın kendisi, Kur

25.11.2020
6 0 0

İki adam ve ötesi

Geçtiğimiz günlerde dinî değerleri ve kavramları kullanarak olmadık rezillikler işledikleri gerekçesiyle yargılanan iki adam yine basınımıza konu oldu. Elbette ki, konunun beni ilgilendiren tarafı dinî boyutudur. Zaten her iki konuya kamuoyunun ve basının bu kadar ilgi göstermesinin en önemli nedeni de malum kişilerden birinin "tarikat şeyhi", diğe

18.11.2020
13 0 0