Mikail Yaprak Tüm Yazıları

55 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Haddini bilmek

Kulluğunu ve Rabbinin huzurunda haddini had safhada bilen ve haddini bilmeyenlere Kur'ân'a ve Resûlullah'a (asm) dayanarak hadlerini bildiren Bediüzzaman der ki:"Ne mutlu o adama ki, kendini bilip haddinden tecavüz etmez." Haddini bilmezler; hırslarına yenik düşerek, bazen nasıl bir sorumluluk altına girdiklerini bile fark edemezler. Bir makamın, b

10.05.2019
6 0 0

Hak ve adalet yerini bulur

Her devirde dünyanın her yerinde hak ve adâleti hakkıyla gözeten âdil idareciler ve hakperest hâkimler olagelmiştir.İran'ın Nûşirevan namındaki âdil hükümdarı, İslâm âleminin Hazret-i Ömer'i ve Ömer bin Abdülaziz'i ilk akla gelen isimler arasında yer alır. Âdil hâkimler de, âdil kararlarıyla tarihin şeref sayfalarında yerlerini korumaktadırlar. Bir

02.05.2019
6 0 0

Meleklerin muradı ve Murat'ın melekleri..

Âyet ve hadislerin ders ve işaretinden açıkça öğreniyoruz ki, insanla melek arasındaki münasebet, daha anne rahmine düşmeden başlar.Hakikatlı bir Kur'ân tefsiri olan İşârat-ül İ'caz'da geçen şu ifadeler de bunu açıkça gösteriyor: "Cenab-ı Hakk'ın müşavere şeklinde melâike ile yaptığı muhavere (karşılıklı konuşma), melâikenin beşerle fazla bir irtib

25.04.2019
3 0 0

"Biliniz ki, elinizden kaçmasın"

Hiç şüphe olmasın ki, Kur'ân'ın malı olan ve ondan gelen Risale-i Nurlar hep geldiği gibi kalacaktır.Ah bir de biz olduğumuz gibi ya da olmamız gerektiği gibi kalabilsek! (Buradaki "biz" zamiri, sadece Yeni Asya takipçilerini değil, Risâle-i Nur yoluyla imana ve Kur'ân'a hizmet idealinde olan herkesi, her grubu kapsıyor.) Keşke, Nurlar'ın ve Nur me

18.04.2019
3 0 0

Ya siz ne âlemdesiniz, ey hakikat kahramanları

İnsanlar adedince âlemlerin iç içe girdiği bir dünyada herkes farklı âlemlere kapılmış giderken...Kıyametin habercisi olan yıkılışlar, çöküşler, bitişler peşpeşe birbirini takip ederken... Nice âlemler ve âlimler dünya âleminde vazifelerini bitirip başka âlemlere hicret ederken... Gaflet ve dalâlette boğulmuş insanlar da âlem yaparak avunup aldanır

11.04.2019
5 0 0

Demokrasi derdimiz.. İçtimaî dersimiz..

Aslında bizim dersimiz de, derdimiz de, dâvâmız da bellidir.Her alanda âleme ders veren Büyük Üstâd'ın derdi ve dâvâsı ne idiyse, bizim de odur. Onun verdiği dersler de, hâlâ bütün tazeliğiyle yürürlükte ve o derslere olan ihtiyaç gün geçtikte genişleyerek artmaktadır. Onun; hürriyet, meşrûtiyet, cumhuriyet ve demokrasi alanında verdiği derslere, A

04.04.2019
9 0 0

Nerdesin ey "ehvenüşşer"

Hz. Üstâd'ın, en son dersinde, "Benim Nur ahiret kardeşlerim, 'ehvenüşşer' deyip bazı bîçare yanlışçıların hatalarına hücum etmesinler" dediği partinin başına gelenlere bakıldığı zaman; hem bu ihtarın önemi, hem de o misyonu tehdit eden şerlerin boyutu ve mahiyeti daha iyi anlaşılır.Aynı dersin devamında Üstâd, "daha azamüşşerden kurtulmak için, on

28.03.2019
9 0 0

Bu gazete tam da o gazetedir

Üstad Said Nursî Hazretleri'nin Nutuk isimli eserini dolduran nutuklardan biri de İstanbul'da hamallara hitaben yapılandır."Ey hammallar! "Sizin kalbinizde bu fikri ekiyorum. Zira kalbiniz hâli ve bozulmamıştır" beytinin ruhu sizden tecelli edecek. Kulak istemem, kalble dinleyiniz." Lebbeyk ya Üstad! İşte biz dahi seni kalbimizle dinlemek istiyoruz

22.11.2018
37 0 0

Kapanmayan cepheler

Filistin meselesi, farklı açılardan bakılınca, farklı cepheler sergiliyor.Tarihî, coğrafî, dinî, siyasî ve kaderî sebeplerin oluşturduğu bir ateş kazanında fokur fokur kaynayan iki esaslı cephe, hiç şüphesiz Filistin ile İsrail cepheleridir. Diğer iki esaslı cephe de, "hak" ile "kuvvet" cepheleridir. Filistin'in nokta-i istinadı "hak"tır, İsrail'in

15.11.2018
21 0 0

Avrupa'da Kur'âna kulak verenler artıyor

Mesih ile Mehdî'nin mânâ âleminde buluşmaları gibi, maddî âlemde de birliktelik emareleri belirginleşiyor.Hazret-i İsa'dan ve semavî fermanlardan gücünü alan birinci Avrupa'nın; ikinci sefih ve bozuk Avrupa ile mücadelesinde, İslâm'la el ele birlikteliğin ilmî ve manevî boyutları, çeşitli vesilelerle anlaşılır hale geliyor. Muhammedî rüzgârların me

09.11.2018
23 0 0