"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Mikail Yaprak Tüm Yazıları

105 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Biz ki, son şahitlerin şahitleriyiz!

Üstad Bediüzzaman'ın şahsını görmeyip de, Risale-i Nur'u okuyup tanıyarak Nur Talebesi vasfına malik olanlar; Üstad'ın hizmetkârlarını ve hatta sadece onun şahsını ziyaret etmiş olanları daima merak etmişler, onları ziyaret etmek ve hatıralarını dinlemek için gayret sarfetmişlerdir.Üstad'ı gören, bir veya birden fazla ziyaretinde bulunup, nasihat v

24.09.2020
1 0 0

Dindarlığımız ne âlemde

Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın yeni bazı tesbitleri var.Diyor ki: "Dindarlığın izzeti zarar gördü. Dindarlığın eminlik vasfı, güvenilirlik vasfı zarar gördü. Nasıl zarar gördü "Dindar diye bilinen insanlara bakıyoruz toplumda, yalanı rahat söyleyebiliyor. "Meselâ, belediyede muhasebecilik yaparken, belediyeden ayrıla- biliyor, dindar bir insan. Bir şir

17.09.2020
4 0 0

Ölüm kol geziyor

Evet; dünyada ve ülkemizde ölüm sebeplerinin artış kaydetmesi ve ölümlerin hız kazanması gerçeğini düşünürken, gayr-i ihtiyarî "ölüm kol geziyor" deyivermişim.Buna bir sebep de, gazetemiz sayfalarına peşpeşe düşen ölüm haberleri olmuştur. Bazı yazarlarımızın muhterem anne veya babalarının vefatı ise topyekün okur ve yazar camiamızı yakından alâkada

10.09.2020
4 0 0

Rahmetle anılmak

"Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince, Günler şu heyulayı da er geç silecektir.. Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma... Sessiz yaşadım kim beni nerden bilecektir" (Mehmet Âkif Ersoy) Mezkûr mısraları merhum Mehmet Âkif'e yazdıran duygu ne olursa olsun, onun hakkında hakikat; ebediyet mânasını taşıyan "rahmetle anılmak" olarak tahakkuk etmiş

03.09.2020
4 0 0

Ağustos'un şehid Nurcuları

"Nasıl ki bir tane tohum toprak altına girip ölmesiyle bir sümbül hayatını netice verir; bir taneye bedel yüz tane vazife başına geçer. Öyle de, mevtim, hayatımdan fazla o hizmete vasıta olur ümidini besliyorum." 1İman ve Kur'ân dâvâsında mühim vazifeler üstlenen her bir sadık Nur Talebesi vazifeden terhis oldukları vakit Üstadlarına iktidaen, aynı

27.08.2020
4 0 0

Ağustos Şehitleri

"Nasıl ki bir tane tohum toprak altına girip ölmesiyle bir sümbül hayatını netice verir; bir taneye bedel yüz tane vazife başına geçer. Öyle de, mevtim, hayatımdan fazla o hizmete vasıta olur ümidini besliyorum." 1İman ve Kur'ân dâvâsında mühim vazifeler üstlenen her bir sadık Nur Talebesi vazifeden terhis oldukları vakit Üstadlarına iktidaen, aynı

27.08.2020
4 0 0

Her yola sapan mesleksizler

Tam 111 sene önce, 1909 yılında Üstad Said Nursî'nin Volkan Gazetesi'nde çıkan makalelerine yöneltilen vehimli suallerden birine bakalım da, aynısının bugün gazetemiz için de vehmedildiğine ve cevabının da bizzat Üstad tarafından tâ o zaman irşad makamında verildiğine hayretle bakalım:Vehim: "Sen bu hakaikı çok tekrar ediyorsun, hem de aynı ibare i

20.08.2020
4 0 0

Demir gibi sarsılmaz

Şems-i Tebrizî der ki: "Altın olsam, değerimi herkes bilir. Ben basit bir demir olayım, değerimi sadece anlayan bilsin."Kendisinin, insanlar arasındaki anlaşılmazlığıdır, ona bu sözü dedirten ve demiri altın cevherinden yeğ gösteren.. Tam bu noktada Üstad Said Nursî'nin de, icab-ı halinde kendi talebelerini "demir gibi sarsılmaz" olarak vasfettiğin

13.08.2020
7 0 0

Ölenlere değil, ölüme bakın

Mütefekkir yazar Selim Gündüzalp, üç yıl önce bir Eylül ayında dünyaya veda etti.Hayatta iken ölümü yaşadı, ölümü yazdı ve nihayet ölümü tattı. Yazdığı makalelerin ve kitapların çoğu ölüm üzerine oldu. Risalelerdeki ölüm bahislerini kendine has bir üslûpla, temsil ve misallerle dinleyenlere arz etti. 20 Ocak 2013 tarihli Yeni Asya gazetesinde çıkan

06.08.2020
4 0 0

Bu insanlar...

Bir işaret zamiri olan bir tek "bu" ibaresi, "insanlar" çoğuluna eklenince mâna farklı bir boyut kazanıyor. Vurgusu da artıyor. "Hangi insanlar" sorusunu da ister istemez akla getiriyor.Allah (cc), "Seni insanlardan koruyacağım" dediği sevgili Resûlünü her zaman her hal içinde muhafaza etmiştir. Bütün peygamberler gibi Ahirzaman Peygamberi de (asm)

30.07.2020
5 0 0