"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Mehmet Fatih Oruç Tüm Yazıları

16 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Mütevazılık ve müsamahanın zirvesi Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti, ortaya koymuş olduğu muazzam gücü ve bununla beraber gelen kudretinin yanında idareciler ve halk her zaman sade bir hayat sürdüler. Hiçbir zaman gösterişe ehemmiyet göstermediler ve mütevazılığa önem verdiler. Kendilerine tabi bir devlet hâline gelen Bizans Devleti'nin saraylarının yanında, kaldıkları yerler sıradan kalıyordu. Yaşa

20.03.2018
214 0 0

Osmanlı Devleti'nin gizli sultanları

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi, her gittiği yerde, Allah (celle celalühü) dostlarını arar sorar, hayır dualarını almaya çalışırdı. Devletin hayatiyetini devam ettirebilmek için, bunları gönüllerini almanın şart olduğuna inanırdı. Bir zaman İnegöl civarında, hayli derviş bulunduğunu işitti. Hemen dostu Korkut Alp'a habe

13.03.2018
110 0 0

Zarafet ve nezaket merkezi Payitaht

Osmanlı Devleti'nde bilhassa payitahtta yaşayan halk, âdeta bir zarafet ve nezaket timsaliydi. Her konuşmasında, ağzından çıkan her kelimede bu net bir şekilde görülebilirdi. Günümüzde de kullandığımız "tam bir İstanbul beyefendisi" tabiri buradan gelmektedir. Bu zarafet ve nezaketin ortaya çıkardığı kültürün kaynağı ise İslam ahlakının ortaya koy

27.02.2018
124 0 0

Osmanlı'nın yıkılmasıyla, âlemin düzeni bozuldu

Küçük bir devlet olarak kurulan Osmanlı, her din ve ırktaki milletlere gösterdiği adalet ve merhamet sebebiyle üç kıtaya hükmeden, gittiği her yere huzur getiren koca bir imparatorluk hâline geldi. Balığın denizden çıktıktan sonra denizin kıymetini anladığı gibi, Osmanlı'nın da kıymeti yıkıldıktan sonra anlaşıldı. Çünkü onlar tarih sahnesinden çeki

13.02.2018
114 0 0

Osmanlı Devleti'ndeki din gayreti

Osmanlıların İslamiyete olan bağlılıkları, hizmetleri herkes tarafından bilinmektedir. Yapmış oldukları her icraatta bunun izlerine rastgelebilirsiniz. Hizmetleri, gayretli çalışmaları ve en mühimi gazaları bunun en büyük delilidir. Bunu görmemek için ya kör ya da düşman olmak gerekir. Osmanlıları "Osmanlı" yapan İslamiyetti. Bu Selçuklular ve diğe

07.02.2018
107 0 0

İngiliz sefirinin devlet yıkan mesajı!

Osmanlı Devletini yıkmak için evveliyatla, devletin üstüne bina edildiği İslamiyeti yıkmak gerekiyordu. Yıllardır ortaya koyulan bütün uğraşların sebebi de buydu. Ancak bunda bir türlü muvaffak olamayınca bu sefer farklı bir planı devreye soktular. Bu plan ise İslamiyeti yıkmak yerine bozmaktı. Bunun için de devletin içine yerleştirdikleri casusla

30.01.2018
121 0 0

Türklerdeki Muvaffakiyetin Anahtarı: İslamiyet

Müslüman Türk devletlerinin ve nihayetinde Osmanlı Devleti'nin İslamiyete olan hizmetleri inkâr edilemez. Ancak Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'nin yaptığı ise takdire şayandır. Öyle ki, Eshab-ı kiramdan sonra İslamiyete en çok ve en mühim hizmeti yapma payesi nasip olmuştur. Eshab-ı kiramın müthiş ve akıllara sığmayan hatta günümüzde bile bir misalini

16.01.2018
136 0 0

Anadolu'nun ikinci kapısı Miryokefalon

Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Alp Arslan'ın Malazgirt'te Bizans İmparatoru Romanos Diogenes'e karşı elde etmiş olduğu büyük muvaffakiyet ile Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Ayrıca bu bölgenin Türk yurdu olması konusunda da çok mühim bir netice elde edildi. Malazgirt, Selçuklu hanedanının kurmuş olduğu devletlerin harpleri incelendiğinde or

26.12.2017
145 0 0

Kendi olamayan adam: İnönü

Cumhuriyetin Mustafa Kemal'den sonraki en önde gelen lideri olan ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, yaşadığı devir itibariyle sürekli tartışılmış ve tavırlarıyla bir yere oturtulmaya çalışılmıştır. Buna istinaden "kendi olamayan adam", "ikinci adam", "uygulayıcı" ve "millî şef" gibi unvanlar ile hatırlanmıştır. İktidarı devrinde uygulamış olduğu kes

12.12.2017
128 0 0

Sonun başlangıcı Mondros Mütarekesi

I. Cihan Harbi sonrasında, Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mondros Mütarekesi, Osmanlı Devleti'nin yenik sayılmasına ve aynı zamanda da koca devletin sonunun başlangıcına sebep olmuştur. 25 maddeden müteşekkil, Ahmet Emin Bey'in imzaladığı ve "ıstıraplı felaket" olarak tanımladığı bu mütareke aslında Osmanlı Devleti'nin fii

05.12.2017
127 0 0