Warning: getimagesize(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Warning: getimagesize(http://www.koseyazarioku.com/images/resim_yazar/38/b_latifsalihoglu.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

M. Latif Salihoğlu Tüm Yazıları

270 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Cihad-ı Ekber ilânı; sonun başlangıcı-3

GÜNÜN TARİHİ 23 KASIM 1914Osmanlı'nın Birinci Dünya Harbine girmesi, birtakım emrivâkiler neticesi oldu. Devlet ve millet, bir anda kendini bu fecî savaşın ortasında buldu. Tuhaflığa bakın ki, meselenin hükümete intikali ve bakanlar kurulunun gündemine gelmesi, birkaç cephede fiilî savaş başladıktan sonra ancak mümkün olabilmiştir. İttihatçı çığırt

25.11.2018
32 0 0

Cihad-ı Ekber ilânı; sonun başlangıcı-2

GÜNÜN TARİHİ 23 KASIM 1914Hiç hesapta yokken bir emrivâki kendini aniden savaşın ortasında bulan Osmanlı Devleti, Sultan-Halife Mehmed Reşad'ın 23 Kasım 1914 tarihli fermânıyla Cihad Fetvâsı ilân etti. Şeyhülislâm Ürgüplü Hayri Efendinin hazırlatmış olduğu ve bazılarınca "Cihad-ı Ekber" diye de isimlendirilen cihad fetvâsı, Fetvâ Emini Ali Haydar E

24.11.2018
30 0 0

Cihad-ı Ekber ilânı; sonun başlangıcı - 1

GÜNÜN TARİHİ: 23 KASIM 1914Adına sonradan "Cihad-ı Ekber Fetvası" denilen 23 Kasım 1914 tarihli resmî hüviyet taşıyan bir savaş metni neşredildi. Bu konuya biz de bu vesileyle girmiş bulunduğumuzu hatırlatarak başlıyoruz. Birinci Dünya Savaşı'na girişimize dair bu yazı serisi içinde, ağırlıklı olarak maddî tarih nazarında yaşanan gelişmeler ve z

23.11.2018
26 0 0

Lâhika mektuplarında Malatya Hadisesi

GÜNÜN TARİHİ 22 KASIM 1952Oligarşik tek parti sultasına son vererek 1950 yılı ortalarında iktidara gelen Demokrat Parti, daha ilk hükûmet devresinde tertipli iki büyük belâ ile karşı karşıya getirildi. Birincisi: 1951'de heykel kırmakla kendilerinden söz ettiren kumpaslı Ticaniler Hadisesi. İkincisi: 22 Kasım 1952'de vuku bulan mürettep Malatya-Yal

22.11.2018
25 0 0

Basra nasıl harap oldu

GÜNÜN TARİHİ: 01-21 KASIM 1914Komşumuz Irak'ın Bağdat'tan sonraki ikinci büyük şehri olan Basra, yaklaşık dört yüz yıl Osmanlı idaresinde kaldıktan sonra, 21 Kasım 1914 tarihinde İngilizler tarafından işgal edildi. 1990'lı ve 2000'li yılların başında ABD ve müttefiki olan ülkelerin ordu birlikleri tarafından da işgal edilen Basra, meşhûr Basra Körf

21.11.2018
21 0 0

Darbe İsmet'e yaradı

Cumhuriyet tarihindeki ilk koalisyon hükümeti 20 Kasım 1961'de kuruldu.CHP ile AP ortaklığında kurulan bu ilk koalisyon hükûmetinin başına ise, darbecilerle içli-dışlı olan İsmet Paşa getirildi. Türkiye'de ilk kez ortaya çıkan bu yeni siyasî tablo, aynı zamanda darbeci cunta idaresinin ilk siyasî meyvesi oldu. Hatta denilebilir ki, İsmet Paşanın ba

20.11.2018
20 0 0

Kemalistler şımardı

Darbe sonrası dönemlerde iyiden iyiye şımaran ve afra-tafrasından geçilmez hale gelen ekran-mikrofon Kemalistleri, son zamanlarda yine benzer haller sergilemeye başladılar.Gündeme gelen hemen her konuda ahkâm üstüne ahkâm kesiyorlar; üstelik yumruklarını sıkarak, yahut sağa-sola parmak sallayarak "devr-i sâbık"tan dem vuruyorlar. Ezcümle: Ardı hâl

16.11.2018
25 0 0

Kemalist Alevîler (!)

GÜNÜN TARİHİ: 15-16 KASIM 1937Son yüz yıllık tarihi esas alarak diyebiliriz ki, Alevî câmia içinde en dindar, en mübarek, en itibarlı şahsiyetlerin başında Seyyid Rıza ve aile efrâdı gelir. İşte bu itibarlı kesimden yedi zanlı şahsiyet, 1937 senesinin 1516 Kasım'ında, üstelik gece karanlığında (araba farları yakılarak), gayet vahşî ve gaddar bir yö

15.11.2018
26 0 0

Şapka idamları

GÜNÜN TARİHİ: 14-28 KASIM 1925Henüz "Şapka Kanunu" çıkmadan, vatandaşlara şapka yüzünden türlü cezalar verilmeye başlandı. Sivas'da şapkanın giyilmesine muhalefet eden vatandaşlar, 14 Kasım 1925'te yürüyüş yaptılar. Bu yürüyüşe önayak oldukları ileri sürülen Sivas ulemasından İmamzâde Mehmet Necati Efendi ile Abdurrahman Efendi (bu zat firar etti)

14.11.2018
24 0 0

Paris'te anlaşma; İstanbul'da işgal

GÜNÜN TARİHİ 11-13 KASIM 1918Tarihte çok garip-acip tecelliler var. Bunlardan biri de Birinci Dünya Savaşı'la ilgili: Bundan tam yüz yıl önce bugünlerde Paris'te imzalanan "Barış Antlaşması"na imzaların atıldığı günün hemen ertesinde, başta İstanbul olmak üzere, bütün Anadolu'yu işgal etme planı tatbik sahasına konuldu. Bilindiği gibi, geçen hafta

13.11.2018
23 0 0