"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

M. Latif Salihoğlu Tüm Yazıları

555 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Şiddet sarmalına karşı teyakkuz

Şiddet hareketleri, bilâ teşbih, ânî bir şekilde kopup gelen sel baskınlarına benziyor. Kısa süre içinde çok ağır tahribata yol açıyor. Derin izler, unutulmaz acılar bırakıyor. Maddî-manevî faturası ağır oluyor.Zaman zaman toplumlarda nükseden şiddet eğilimleri, son zamanlarda hem Amerika'da, hem Türkiye'de tehlikeli tabloların yaşanmasına sebebiye

22.01.2021
1 0 0

Sultan I. Abdülhamid Devri

GÜNÜN TARİHİ: 21 Ocak 1774Sultan Abdülhamid denince, çoğu kimsenin aklında son kudretli padişah gelir. Oysa, Osmanlı padişahları arasında iki tane Abülhamid var ki, onlardan birincisinin bugün Osmanlı tahtına çıkış yıl dönümüdür. Sultan I. Abdülhamid, büyük kardeşi Sultan III. Mustafa'nın vefatı üzerine, 21 Ocak 1774'te Devleti fevkalâde buhranlı

21.01.2021
1 0 0

Maraş'ta yakılan meşâle: "Ya istiklâl, ya ölüm!"

GÜNÜN TARİHİ: 20 Ocak 1920Millî Mücadele döneminde işgalci güçlere karşı kahramanlık destanını yazan merkezlerden biri de, hiç şüphesiz ki Maraş'tır. Zaten, bu vasfından dolayıdır ki ismi Kahramanmaraş şeklinde tâçlandırılmış oldu. Şimdi, tam yüz sene evvel bu diyârda yaşanmış olan destânın detaylarına bakalım. Evet, Maraş'ta işgalci Fransız kuvve

20.01.2021
2 0 0

Meclisi işgal provası

GÜNÜN TARİHİ: 19 OCAK 1920Başını İngilizler'in çektiği İstanbul'daki İşgal Kuvvetleri Yüksek Komiserliği tarafından, son Osmanlı Meclisi'nin henüz yeni teşkil olunan son kabinesini tehdit eden mağrurâne bir açıklamada bulundu. Evet, fokur fokur tehdit kokan bu açıklamada, yeni kurulan kabinede yer alan Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın yanı sıra Genelk

19.01.2021
2 0 0

Meclis'in hafife alınması hayra alâmet değil

GÜNÜN TARİHİ: 18 Ocak 1912Bozuk İttihatçıların hükmettiği Osmanlı Meclis-i Mebusanı, Sultan Reşad'ın da fermânıyla 18 Ocak 1912'de feshedilerek kapatıldı. Aynı anda, üç ay sonra yeni seçimlerin yapılmasına karar verildi. Ne var ki, 18 Nisan 1912'de toplanan yeni Meclis, 5 Ağustos günü tekrar feshedildi. Ardından, savaş gerginliği sebebiyle sıkıyöne

18.01.2021
4 0 0

Sarıkamış üzerinden Enver Beye düşmanlık

GÜNÜN TARİHİ: 15 Ocak-18 Mart 1915Kafkas Cephesi'nin Sarıkamış ve çevresindeki yüksek dağlarda Rus kuvvetleriyle savaşa hazırlanan Osmanlı Ordusu'nda bulunan 90 bin civarındaki askerin, açlık, salgın hastalık ve dondurucu soğuklar sebebiyle, on binlerce sayıda kayıp verdiği ve düşman kuvvetleriyle savaşamayacak bir vaziyete düştüğü hususu, nihayet

15.01.2021
1 0 0

Cemal Paşa'nın Kanal Harekâtı

GÜNÜN TARİHİ: 14-15 Ocak 1915Yaygın tâbirle "Üç İttihatçı"dan biri olan Cemal Paşa, emrindeki 25 bin kişilik bir kuvvetle Kanal (Süveyş Kanalı) Seferini başlattı: 14 Ocak 1915. Birinci Dünya Harbi'nin en şiddetli günleri yaşanıyordu. Bahriye Nazırlığı yanında Filistin-Suriye hattındaki 4. Ordu Komutanlığını da üstlenen Cemal Paşa, Mısır'ı işgale ha

14.01.2021
4 0 0

Sürü psikozundan kurtulma zamanı

Dünya çapında şan-şöhret kazanmış liderlerin bile prestijlerinin bir anda tepetaklak olması, lider peşinde sürü gibi bodoslamasına gidenleri hiç olmazsa biraz duraklatıp düşündürmesi gerekiyor.Yoksa, uçurumdan aşağı peşpeşe atlayarak telef olan koyun sürüsünden bir farkları kalmaz. Trump'ın başına gelenler, onun arkasından sürüklenerek gidenleri na

13.01.2021
2 0 0

Kardinal şapkası mı, Osmanlı sarığı mı

GÜNÜN TARİHİ: 12 OCAK 1452Bizans İmparatoru Konstantin Draganez, muhtemel Osmanlı saldırısına karşı bir tedbir olarak, 12 Ocak 1452'de Ayasofya mabedinde Patrik (Ortodoks) ile Papalık (Katolik) taraftarlarını bir araya getirerek bir ortak âyin yapılmasını istedi. Ancak, ne yaptıysa da bu gayesinde muvaffak olamadı. Gerek halktan ve gerekse kendi ül

12.01.2021
3 0 0

Liderperest akıllar ne durumda

Amerika Birleşik Devletlerinde yaşanan sarsıcı hadiseler, bir müddet sonra dünyayı da etkilemeye başlıyor.Doların dünyadaki etki gücü bir yana, çarpıcı diğer bazı örneklere bakalım: 7 Aralık 1941'deki Pearl Harbor Saldırısının rövanşı, II. Dünya Savaşı'nı bitiren Hiroşima ile Nagazaki'ye atom bombasının atılması oldu. 11 Eylül 2001'deki İkiz Kule s

11.01.2021
5 0 0