"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

M. Latif Salihoğlu Tüm Yazıları

349 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Ahlâkî çürümeye karşı mânevî seferberlik

Ahlâkî çürüme ve yozlaşmanın had safhaya vardığı bir dönemden geçiyoruz.Bilhassa fuhuş, cinayet, uyuşturucu... kaynaklı haberlerde adeta patlama yaşanıyor. Bu haberler de, gerçekte yaşananların belki de çok az bir kısmını yansıtıyor. Zira, ahlâksızlığın ekseriyeti perde altında cereyan ediyor. Patlak verenler, mevcudun ancak buzdağının su üzerinde

Bugün
2 0 0

Pakistan'ın Muhammed İkbal'i

Hemen her ülkenin, her toplumun efsanevî şahsiyetleri, millî şairleri, millî kahramanları vardır. Misal, bizde merhum M. Âkif nasıl bir şahsiyet ise, dost ve kardeş ülke Pakistan için de M. İkbâl odur.İşte, Pakistan'ın millî şairi olarak kabul edilen Muhammed İkbâl'in bugün vefat yıl dönümü. Büyük İkbâl, 1938 senesinin 21 Nisan'ında Hakk'ın rahmeti

21.04.2021
2 0 0

Hüsnü Bayram Ağabey

Bediüzzaman Hazretleri'nin son hizmetkârlarından olan Hüsnü Bayram Ağabey de dâr-ı bekaya göçüp gidenler kervânına dahil oldu.Cenâb-ı Hak, ona ve ondan evvel âhirete irtihal eden umum talebe ve hizmetkârlara rahmet ve mağfiret eylesin. Risâle-i Nur camiası içinde tanınmış veya temayüz etmiş birkaç şahsiyet vardı ki, onlar da yakın zamanda ve kısa

20.04.2021
2 0 0

Kars'ın hüzünlü hikâyesi

GÜNÜN TARİHİ: 19 NİSAN 191919 Nisan 1919'da Ermenilerin işgaline uğrayan serhat şehri Kars'ın, yakın geçmişte kırk yılı aşan süreli çok hazin bir hikâyesi var. Bilhassa 18 Nisan 1877 ile 13 Ekim 1921 arasındaki yılları içine alan gel-gitlerle dolu hüzünlü hikâyesini kısaca anlatmaya çalışalım. Kafkaslar'ın en stratejik şehri olan Kars ve çevresind

19.04.2021
2 0 0

Önce Türkçülük, ardından Kürtçülük hortladı

İttihatçıların en büyük günahlarından biri de, ırkçılık illetini bu milletin arasına sokarak, büyük ve uzun vadeli bir fitne hareketine sebebiyet vermeleridir.Evet, bundan yüz küsûr sene evvel İslâm dünyasında ve bilhassa Ortadoğu coğrafyasında tesirli olmaya başlayan Avrupa patentli "Frengî illeti", öncelikli olarak Türklerle Arapların arasını açm

16.04.2021
1 0 0

Meşrûtiyet diye geldiler; hürriyet ve meşrûtiyetin canına okudular

GÜNÜN TARİHİ: 15 NİSAN 190931 Mart Vak'ası, bir yönüyle gitgide baskıcı bir rejimle ülkeyi yönetmeye çalışan İttihat-Terakki hükümetine yönelik bir infial ve öfke patlaması şeklinde tezahür etti. En azından görüntü böyle... Zabitlerini (komutanlarını) bulundukları kışlaya hapsederek başlarındaki çavuşlarla birlikte sokaklara ve meydana taşan Avcı T

15.04.2021
1 0 0

Adana'da Taşnak-Hınçak terörü

GÜNÜN TARİHİ: 14 NİSAN 1909İstanbul'daki "31 Mart Vak'ası"ndan sadece bir gün sonra (14 Nisan 1909) Adana'da yaşanan ve kısa aralıklarla birkaç kez tekrarlanan kanlı hadiseler zinciri, yakın tarihimizin kayıtlarına "Adana Vak'ası" olarak geçti. Adana'daki kanlı hadiseler, o bölgedeki Müslümanlarla gayr-ı Müslim kesimden olan Ermeniler arasında yaşa

14.04.2021
2 0 0

Darbecilerin plânları ve piyonları

GÜNÜN TARİHİ: 13 NİSAN 1909Meşrûtî monarşi türü bir sistemin kurulmasını isteyen Yeni Osmanlıların (Jön Türkler) arasına sızan ve zamanla kuvvet bularak meydana çıkan komitacı bir gürûh vardı ki, işi gücü daima fitne-fesat çıkarmak olmuştur. Fırsat buldukça, kan dökmekten, cinayet işlemekten ve meşrû iktidarları devirmekten çekinmeyen bu Balkan Kom

13.04.2021
0 0 0

Tugay Camii'ne de darbe

GÜNÜN TARİHİ: 12 NİSAN 1957Isparta'daki Er Eğitim Tugayı Camii'nin temel atma merasimine (12 Nisan 1957) iştirak eden Bediüzzaman Said Nursî, Besmele ve duâlarla temele ilk harcı koydu. Bu mabedin temel duvarları yükselip tam şekillenmeye başlamış idi ki, 27 Mayıs Darbesi vuku buldu. Demokrat iktidarını deviren bir cuntacı ihtilâl, hemen her şeye a

12.04.2021
1 0 0

Kutlular Ağabeyden hayat dersleri (2)

Fitnekâr darbeler, ülkeye büyük zarar verdiği gibi, dostluklara da ağır darbe vurur. Hatta, kardeşleri bile birbirinden ayırır; bazen de düşman eder.İşte, 12 Eylül Darbesi ve bilhassa 1982 Anayasası referandumu da, aynen böylesi bir fitne-fesat zakkumunu netice verdi. Dostu dosta, kardeşi kardeşe kırdırdı, yer yer düşman hale getirdi, ne yazık ki..

09.04.2021
1 0 0