"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

M. Latif Salihoğlu Tüm Yazıları

494 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Sürgün ile esir takası

GÜNÜN TARİHİ: 23 Ekim 1921İstanbul'da, Ankara hükümeti temsilcileri ile İngiliz işgal güçleri arasında 23 Ekim 1921 tarihinde eşi benzeri görülmedik bir anlaşma yapıldı. Söz konusu ikili anlaşmaya göre, Kuvva-yı Milliye temsilcileri tarafından Anadolu'da esir olarak tutulan işgalci İngiliz subayları ile İngilizler tarafından Malta Adası'na sürgüne

23.10.2020
0 0 0

Amasya Protokolü ayrı, Tamimi ayrı

GÜNÜN TARİHİ: 22 Ekim 1919Yakın tarihimiz doğru şekilde ve ciddiyet içinde anlatılmadığı için, bazı isimler (Şeyh Said, Said Nursî, Said Molla) gibi, bazı hadiseler de birbirine karıştırılıyor, ne yazık ki... Meselâ, birçok kimse tarafından "Amasya Tamimi" ile "Amasya Protokolü" birbirinden tam olarak ayırt edilemiyor ve karıştırılıyor. Haliyle, zi

22.10.2020
1 0 0

Türkiye'de nüfus hareketleri

GÜNÜN TARİHİ: 20 Ekim 1949Ülke genelinde 20 Ekim 1940'ta yapılan sayıma göre, Türkiye'nin kayıtlı toplam nüfusu 17 milyon civarında olduğu tesbit edildi. Bilvesile, son yüz yıl boyunca Türkiye'deki nüfus hareketlerine kısaca bakmaya çalışalım. Yürürlükteki kanun gereği, Türkiye Cumhuriyeti döneminde yapılan nüfus sayımları Osmanlılar zamanında da

21.10.2020
0 0 0

Cuntacıların NATO-Yunan gafleti

GÜNÜN TARİHİ: 20 Ekim 1980Son askerî darbe olan 12 Eylül'den yaklaşık 40 gün kadar sonraydı. Yunan siyasileri, Türkiye'de yönetime el koyan askerî cunta yönetimine esaslı bir gol attı. O zamanki hadise, kısaca şöyle gelişti: 20 Ekim 1980'de Yunanistan Başbakanı Yorgo Rallis, hükümet olarak Yunanistan'ın NATO'nun askerî kanadına dönüşü ile ilgili ol

20.10.2020
2 0 0

Örnek bir devlet adamı: Bilge Kral

GÜNÜN TARİHİ 19 Ekim 2003Türkiye, Bosna ve dünya kamuoyu nazarında "Bilge Kral" lâkabıyla da yâd edilen Bağımsız Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nin kurucu Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te başkent Saraybosna'da şu dâr-ı dünyadan dâr-ı bekaya irtihal eyledi. Kendi vasiyeti üzere, mezarı ağırlıklı olarak "Bağımsızlık Şehitleri"nin medfûn b

19.10.2020
2 0 0

"Feyziler"den Ahmed Feyzi

Bediüzzaman Hazretleri'nin, hayatını Risâle-i Nur'a vakfetmiş olan "Feyzi" isminde üç mühim talebesi var: Bunlardan biri, Kastamonu'lu Nur kahramanı Mehmed Feyzi (1912-1990); İkincisi, Denizli Kahramanı Hasan Feyzi (1895-1946); Üçüncüsü ise, Isparta (Uluborlu) kahramanlarından Ahmed Feyzidir.(1896-1972) İşte, bu üçüncü sıradaki Ahmed Feyzi, aslında

16.10.2020
4 0 0

Sigara içme yaşı endişe verici

Hem insan sağlığını, hem de çevre temizliğini ciddî şekilde tehdit eden tehlikenin şüphesiz siz de farkındasınız:Sigara içme yaşı, maalesef çok, ama çok aşağılara indi. Resmen daha çocuk yaşta olanların bile bu merete bilinçsizce alıştıklarını görüyoruz. Hele genç kızlar, hanımlar ve bilhassa hamile kadınlar arasında baş gösteren yayılma hızı ve ol

15.10.2020
3 0 0

Müsbet iman hizmetine odaklanmak

Mektubat'ın sonuna konulan "Hakikat Çekirdekleri" nâmındaki risâlede, hayat ve hizmetlerimize projeksiyon tutan harikulâde vecizeler yer alıyor.Adeta "prensipler manzumesi" şeklini alan o vecizelerden birinin orijinal hali şöyledir: "En bedbaht, en muztarip, en sıkıntılı, işsiz adamdır. Zira, atâlet ademin biraderzâdesidir. Sa'y, vücudun hayatı ve

14.10.2020
3 0 0

Resmî raporlar doğru değil

Geçen Eylül ayı günlerinin yarıdan fazlasını Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde geçirdim.Bu zaman zarfında birçok şeyi görme, gözlemleme, tahkik edip öğrenme fırsatını, imkânını buldum. Bunların bir kısmını sizinle de paylaşmak istiyorum. Hiç abartıya kaçmadan ve hiçbir tarafgirlik meyli içine girmeden ifade edeyim ki: Bölgenin hatırı sayılır hastanele

13.10.2020
4 0 0

Külliyatın bütün versiyonları

Lâtince Külliyat, Osmanlıca Külliyat, Lûg

12.10.2020
1 0 0