"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

M. Günay Sıddıkoğlu Tüm Yazıları

10 yazı listeleniyor

ALLAH ŞİRKTEN BAŞKA HER GÜNAHI BAĞIŞLAR

Ehlisünnete göre şirk koşmayıp büyük günah işleyen kişi işlediği günahı helal saymadıkça cehennemde sonsuza kadar kalmaz. Allah dilerse onu günahı nispetinde azab ettikten sonra cennete sokar, dilerse de onu affeder, azab etmeden cennetine koyar. Ebu Said el Hudrî (r.a)'den rivâyete göre şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Mü'minleri

19.02.2018
254 0 0

Türk Adının Manası ve Türk Soyu

KAYNAKLARDA Türklerin atası olarak Hz. Nuh'un oğlu Yafes aleyhisselam gösterilir. Yafes aleyhisselam'ın sekiz oğlundan birisinin adı Türk'tür ve Türk soyu ve Türk adı buradan gelmektedir. Türklerin beyaz ırktan oldukları ve brakisefal-geniş kafa yapısına sahip bir ırk oldukları ve mongoloid bir iz taşımadıkları yapılan araştırmalar sonucunda anlaş

18.02.2018
144 0 0

BİZİM DİNİMİZ MUHABBET DİNİDİR

Yüce kitabımıza göre, en güzel biçimde, kerim, şerefli ve melekler dâhil bütün yaratıklardan üstün bir şekilde ve yeryüzünde Allah'ın halifesi ve yaratılmışların en şereflisi "Eşref-i mahlûkat" olarak yaratılan tek varlık insandır. Kur'an-ı kerim'de bu gerçeğe şöyle dikkat çekilir: "Muhakkak ki biz insanı en güzel biçimde yarattık...(Tin suresi,..)

12.02.2018
133 0 0

TOKALAŞMA VE MUSAFAHA YAPMANIN ÖNEMİ

Yüce dinimiz insanlar arasındaki sosyal ilişkilere, kardeşliği, sevgi ve samimiyeti geliştiren davranışların toplumda yerleşmesine büyük bir önem vermiştir. Bu güzel davranışlardan birisi de musâfaha etmek ve tokalaşmaktır. Musâfaha, el sıkışma, tokalaşma ve kucaklaşma demektir. Terim olarak musâfaha, iki Müslüman'ın karşılaştıklarında, selâm verdi

06.02.2018
140 0 0

KIZILELMA NEDİR NERESİDİR

Türk milleti için Türk cihan hâkimiyeti mefkûresinin sembolü olan Kızılelma çok eski Türk dini inançlarına ve Türk töresine dayanır. Türkler ulaşacakları hedefe ve zafere, ulaşmadan önce Kızılelma adını vermişlerdir. Hunlardan beri bütün Türklerde mevcut olan Türk Cihan Hâkimiyeti mefkûresinin hedefi, Türk töresi ile dünyaya nizam vermek ve dünya b

31.01.2018
141 0 0

SELAM'IN TANIMI VE ÖNEMİ

"Selam" Allah'ın en güzel isimlerinden birisi olup, barış, esenlik, rahatlık, ferahlık, güvenlik, rahmet ve bereket gibi manalara gelip; insana mutluluk ve rahatlık veren bütün iyiliklerin ve güzelliklerin bir insan üzerinde olması demektir. Selam ile İslam, Müslüman ve müs

27.01.2018
134 0 0

İNANDIĞIMIZ GİBİ YAŞAMAK

Yüce dinimiz İslam'a ve Türk töresine göre insan; olduğu gibi görünmeli, ya da göründüğü gibi olmalı, aynı zamanda inandığı ve söylediği gibi yaşamalıdır. İnandığı ve söylediği gibi yaşamamak ve göründüğü gibi olmamak tek kelime ile mürailiktir. Yani iki yüzlülüktür. Hattâ yüzsüzlüktür. Yüzsüzlük ve iki yüzlülük ise Münafıkların en belirgin özellik

08.11.2017
146 0 0

ALLAH İÇİN ADALETİ AYAKTA TUTAN, ADALET TİMSALİ ŞAHİTLER OLUN

El-Adl: Çok adil olan, asla zulmetmeyen, hak ile hükmeden, adalet sahibi manalarına gelmektedir. El-Adl ismi hem Hz. Ali'nin hem de İmam-ı Azam Hazretleri'nin İsm-i Azam olarak gördükleri isimler arasındadır. Allah-u Teâlâ adalet sahibidir. Haksızlık ve zulüm yapmaz. Zaten zulüm başkasının mülküne tecavüzdür. Bütün mülk ise Allah'ındır. Bu cihetle

24.10.2017
163 0 0

GELİNİZ BİRAZ İMAN EDELİM

Bir Müminde bulunması gereken en önemli özelliklerin başında en az kendine yetecek kadar ilim sahibi olmak gelir. Kur'an-ı Kerim'in üzerinde önemle durduğu konuların başında ilim gelir. İlim kavramı sözlükte; bilgi, bilmek, herhangi bir konu, olay ve hususta bilinen şey, mal

15.10.2017
149 0 0

KADINDAN PEYGAMBER, AİLE REİSİ, İMAM-EMİR HALİFEDEVLET BAŞKANI OLMAZ

Sevgili Peygamberimiz, "İşlerini bir kadına bırakan topluluk asla felah bulamaz." Buyuruyor. (Buhârî, Meğâzî, 82, Fiten, 18; Tirmizî, Fiten, 75; Nesaî, Kudât, 8; Ahmed b. Hanbel, V43, 51, 38, 47). Aynı hadis bazı rivâyetlerde; "Kendilerine bir kadını devlet başkanı (melike) yapan bir topluluk asla felah bulmaz." şeklndedir. Yüce Kitabımız Kur'an-ı

21.09.2017
196 0 0