"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

M. Ali Kaya Tüm Yazıları

84 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Tevbe konusu

Tevbe etmek Allah'ın kesin emri olan farzlardandır.Dünyada ve ahirette kurtuluşun yolu tevbeden geçer. Yüce Allah Kurân-ı Kerîmde "Ey iman edenler! Hepiniz birden Allah'a tevbe edin ki, dünyada ve âhirette saadete kavuşasınız" (Nur Sûresi, 31) "Allah'a ihlasla, gönülden tevbe edin" (Tahrim Sûresi, 66: 8) buyurur. Demek ki ahirette olduğu gibi dünya

16.05.2020
24 0 0

Abd ve ubudiyet

Abd, ibadet eden kişidir; ubûdiyet ise masdar olup "ibadet etmek" demektir. İnsanın insana itaat etmesi iki şekildedir. Birincisi zorunlu itaattir; buna kölelik denir. İkincisi, ücret ve mükafat karşılığında akıl ve iradesini kullanarak yapılan itattir, buna askerlik ve memuriyet denir.Kula kul olan köledir; Allah'a ibadet eden ise hür ve akıllı bi

28.01.2020
34 0 0

Demokrasinin güzelliği

Ülkemizde olduğu gibi her ülkede de muhalefet ve muhalifler vardır. Bir ülke hakkında iktidarın söylemlerine veya muhalefetin eleştirilerine bakarak değerlendirme yapmak gerçekçi olmaz.İbn-i Haldun'un 1300'lü yıllarda yazdığı "Mukaddime" isimli sosyolojik tahlillerin yapıldığı eserde bir devletin ömrünün üç kuşağı geçemeyeceği iddia edilir. Yani, y

19.01.2020
22 0 0

Tebliğ görevi

Tebliğ, Allah'ın dininin insanlara öğretilmesidir. Peygamberimiz (asm) "Benden bir âyet bile olsa insanlara ulaştırın" (Buhari, Enbiya, 50.) buyurarak bu görevi tüm ümmete bırakmıştır. Yine buyurdular:"Bizden bir şey işitip, onu aynen işittiği gibi başkalarına ulaştıran kimsenin Allah yüzünü ak etsin. Kendisine ilim ulaştırılan nice insan vardır ki

14.01.2020
28 0 0

Vasat ümmet ve adalet

Yüce Allah Kur'ân-ı Kerîm'de "Sizi vasat ümmet kıldık ki insanlara hakikatin şahitleri olasınız. Peygamber de sizin üzerinize şahit olsun" (Bakara Sûresi, 2:143.) buyurur.Vasat ümmet: İstikamet üzere olan, yani adaleti sağlayan, âdil olan anlamına gelmektedir. (Kurtubî, Camiu'l-Ahkâm, Kahire-1976, 2:156.) Zira insanın akıl, şehvet ve öfke duyguları

22.12.2019
29 0 0

Cuma hutbesi hakkında

Cuma hutbesi Cumanın farzlarındandır.Hutbenin namazdan önce okunması gerekir. Zira bir şeyin şartı o şeyden öncedir. Namazın şartı abdesttir. Abdest namazı kıldıktan sonra alınmaz, namaz kılmak için namaz kılmadan önce alınır, ta ki namaz sahih olsun. Hutbe de Cuma namazının şartı olduğu için namazdan öncedir. Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaatin bütün "Fıkı

30.11.2019
41 0 0

Zekâtlarımızı nereye verelim

Kur'ân-ı Kerîm'de zekât verilecek yerleden birisi olan "Fi-Sebilillah" kelimesinin karşılığı "Allah yolunda harcama" demektir. Bu mutlak ve umumî bir ifadedir. Herhangi bir şey ile kayıtlanamaz.Zamanımızda da manevî mücahede için gerekli olan kitap, yayın, neşriyat ve bunların bütün giderleri ile burada çalışanların ücretleri zekât fonundan karşıla

27.04.2019
69 0 0

Her şeyin sonu vardır

Her şeyin bir sonu vardır.Sonsuz olan Allah'tır. İnsanın sonu ölüm, dünyanın sonu ise kıyamettir. Nasıl insanın öleceği hastalık, musîbet gibi alâmetlerinden bilinir. Kıyametin kopacağı da alâmetlerinden bilinir. Yüce Allah Kur'ân-ı Kerîm'de "Her nefis ölümü tadacaktır"1 buyurur. Bediüzzaman Hazretleri bu âyeti şöyle yorumlar: "Nev-i insanî bir nef

25.04.2019
51 0 0

Vazife-i asliye-i Nuriye

Risale-i Nur Talebeleri'nin aslî görevi "iman hizmeti"dir. Ancak iman hizmetinin lâzımı "hürriyet"tir. Bu hürriyetin başında ise "Din ve vicdan hürriyeti" "İlim ve fikir hürriyeti" gelmektedir.Zira nasıl "namaz" ibadetinin lâzımı "abdest"tir. Abdestsiz namaz olmaz; aynen bunun gibi "hürriyet" olmazsa fikrinizi açıklayamaz, iman hakikatlerini anlata

06.04.2019
50 0 0

Siyasetin küreselleşmesi

Demokratik toplum fetihçi ve ulusçu değildir.İnsanî, millî ve manevî değerleri koruyan ve geliştiren toplumdur. Küresel siyaset de insanı odağına alan ve şahsın hak ve hürriyetlerini güvence altına alarak geliştirmesini sağlayan küresel bir yönetim sistemidir. İnsanlığın ortak özellikleri, ortak problemleri ve ortak çözüm arayışları teknolojinin hı

17.11.2018
76 0 0