"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

M. Ali Kaya Tüm Yazıları

91 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Akrebiyet ve kurbiyet hakikati (1)

GirişKurbiyet, yakınlık, yakın olmak ve yakın olmaya çalışmak anlamındadır. Bu'd ve bu'diyet, yani uzaklık kelimesinin zıddıdır. Bu da failin bir sıfatı olup mekân, zaman, nisbet, itibar ve makamı anlatmak için kullanılan bir kelimedir. Din dilindeki ıstılah anlamı ile kulun Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmaya, O'nun rızasını kazanmaya çalışması demektir.

18.01.2021
4 0 0

Hürriyetçiler İslâm fedaileridirler

Bediüzzaman 1908'de İstanbul'a geldiği zaman "Ahrar" denilen hürriyetçilerin yanında yer aldı.Onların Hürriyetin ilânı için çalışmalarına destek oldu ve gazetelerde yazılar yazdı. Bunların hepsi Risale-i Nurlar'da vardır. Hürriyet için çalışan Jön Türkler için de "Onların bir kısmı İslâmiyet fedaileridir, bir kısmı da selâmet-i millet fedaileridir"

11.01.2021
4 0 0

Kur'ân-ı Kerîm imtihan kitabıdır (2)

Kur'ân bir imtihan kitabı olduğu için şeytan Kur'ân ile aldatmaya, Kur'ân âyetleri okunurken okuyanların kalbine şüphe ve vesvese vererek aldatmaya çalışır. Bu sebeple Yüce Allah Kur'ân-ı Kerîm'de "Kur'ân okumaya başladığınız zaman önce lânetli şeytandan Allah'a sığının.Gerçek şu ki şeytanın ihlâslı mü'minler üzerinde hiçbir etkisi olmaz. O ancak A

04.01.2021
3 0 0

Kur'ân-ı Kerîm imtihan kitabıdır (1)

Dünya bir okul, insan onun öğrencisidir.İnsan diğer canlıların aksine bu dünyaya hiçbir şey bilmeden gönderilir. Diğer canlılar ise yapacaklarını öğrenmiş olarak gelirler. Bu sebeple insanın vazifesi "Taallüm ile tekemmül"dür. Yani, öğrenerek kabiliyetlerini geliştirmek ve kemale, mükemmele ulaşmaktır. İnsanlığın muallimleri Allah'ın insanlığa elçi

28.12.2020
14 0 0

Bediüzzaman ve Kemalin rüyası

1878 yılında hayata gözlerini açan Bediüzzaman 1895'te henüz 16-17 yaşlarında Mardin'e gelir. Peygamberimizi (asm) Medine'de misafir eden Ebu Eyyub el-Ensarî'nin (ra) soyundan gelen Şeyh Eyyub-i Ensari Efendi'nin evinde misafir olur.Molla Said'in orada bulunduğu zaman Cemaleddin-i Efgani'nin ve Şeyh Sunusî'nin talebeleriyle görüşür ve tanışır. Ayrı

21.12.2020
5 0 0

İlahiyatçıların iman problemi

İlâhiyat Fakültesi açıldığı zaman Ord. Prof. Ali Fuat Başgil "Eyvâh!" der. Yanında bulunanlar "Hocam! Neden 'eyvah!' çektiniz" derler.Hoca şöyle cevap verir: "- Evet sevinmemiz lâzım; ancak bu fakülteden iki türlü insan mezun olur. Birincisi, dindar, Allah'tan korkan ve dinin vecibelerine itaat eden âlimler. Diğerleri 'Din Filozofu' olurlar" diye

14.12.2020
7 0 0

İnsan ve akıl

İnsan akıllı, düşünen varlıktır.Akıl ve düşünce doğru ve düzgün olursa insan da kâmil insan olur. Akıl terazisi bozuk olursa, her şeyi yanlış tarttığı için bütün yargıları yanlış olur. İnsanın bozulması yanlış bilgilerle aklının şaşmasına bağlıdır; düzelmesi de doğru bilgilerle olacaktır. İnsanın bozulması ile toplum da bozulmuş olur. Bu sebeple yü

07.12.2020
6 0 0

Tevbe konusu

Tevbe etmek Allah'ın kesin emri olan farzlardandır.Dünyada ve ahirette kurtuluşun yolu tevbeden geçer. Yüce Allah Kurân-ı Kerîmde "Ey iman edenler! Hepiniz birden Allah'a tevbe edin ki, dünyada ve âhirette saadete kavuşasınız" (Nur Sûresi, 31) "Allah'a ihlasla, gönülden tevbe edin" (Tahrim Sûresi, 66: 8) buyurur. Demek ki ahirette olduğu gibi dünya

16.05.2020
32 0 0

Abd ve ubudiyet

Abd, ibadet eden kişidir; ubûdiyet ise masdar olup "ibadet etmek" demektir. İnsanın insana itaat etmesi iki şekildedir. Birincisi zorunlu itaattir; buna kölelik denir. İkincisi, ücret ve mükafat karşılığında akıl ve iradesini kullanarak yapılan itattir, buna askerlik ve memuriyet denir.Kula kul olan köledir; Allah'a ibadet eden ise hür ve akıllı bi

28.01.2020
43 0 0

Demokrasinin güzelliği

Ülkemizde olduğu gibi her ülkede de muhalefet ve muhalifler vardır. Bir ülke hakkında iktidarın söylemlerine veya muhalefetin eleştirilerine bakarak değerlendirme yapmak gerçekçi olmaz.İbn-i Haldun'un 1300'lü yıllarda yazdığı "Mukaddime" isimli sosyolojik tahlillerin yapıldığı eserde bir devletin ömrünün üç kuşağı geçemeyeceği iddia edilir. Yani, y

19.01.2020
30 0 0