M. Ali Kaya Tüm Yazıları

78 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Zekâtlarımızı nereye verelim

Kur'ân-ı Kerîm'de zekât verilecek yerleden birisi olan "Fi-Sebilillah" kelimesinin karşılığı "Allah yolunda harcama" demektir. Bu mutlak ve umumî bir ifadedir. Herhangi bir şey ile kayıtlanamaz.Zamanımızda da manevî mücahede için gerekli olan kitap, yayın, neşriyat ve bunların bütün giderleri ile burada çalışanların ücretleri zekât fonundan karşıla

27.04.2019
8 0 0

Her şeyin sonu vardır

Her şeyin bir sonu vardır.Sonsuz olan Allah'tır. İnsanın sonu ölüm, dünyanın sonu ise kıyamettir. Nasıl insanın öleceği hastalık, musîbet gibi alâmetlerinden bilinir. Kıyametin kopacağı da alâmetlerinden bilinir. Yüce Allah Kur'ân-ı Kerîm'de "Her nefis ölümü tadacaktır"1 buyurur. Bediüzzaman Hazretleri bu âyeti şöyle yorumlar: "Nev-i insanî bir nef

25.04.2019
6 0 0

Vazife-i asliye-i Nuriye

Risale-i Nur Talebeleri'nin aslî görevi "iman hizmeti"dir. Ancak iman hizmetinin lâzımı "hürriyet"tir. Bu hürriyetin başında ise "Din ve vicdan hürriyeti" "İlim ve fikir hürriyeti" gelmektedir.Zira nasıl "namaz" ibadetinin lâzımı "abdest"tir. Abdestsiz namaz olmaz; aynen bunun gibi "hürriyet" olmazsa fikrinizi açıklayamaz, iman hakikatlerini anlata

06.04.2019
6 0 0

Siyasetin küreselleşmesi

Demokratik toplum fetihçi ve ulusçu değildir.İnsanî, millî ve manevî değerleri koruyan ve geliştiren toplumdur. Küresel siyaset de insanı odağına alan ve şahsın hak ve hürriyetlerini güvence altına alarak geliştirmesini sağlayan küresel bir yönetim sistemidir. İnsanlığın ortak özellikleri, ortak problemleri ve ortak çözüm arayışları teknolojinin hı

17.11.2018
38 0 0

Hürriyete hicret etmek

11 Eylül 2018 Salı günü Hicrî 1440 yılına girdik.Hicret "hicran" kökünden türemiştir, "bir şeyi terk ederek bir başka şeye yönelmek" anlamına gelmektedir. Daha çok "bir yerden bir başka beldeye göç etmek zorunda kalmak" anlamında kullanılmaktadır. Peygamberimiz (asm) Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda bırakılmıştır. Neden hicrete zorlanmıştır

03.11.2018
27 0 0

"Güçlü mü'min zayıftan hayırlıdır"

Peygamberimiz (asm) "Güçlü mü'min zayıf mü'minden daha üstün ve daha hayırlı ve Allah'a daha sevimlidir. Sana faydalı olan şeye karşı gayret göster. Allah'tan yardım dile, acz izhar etme.Bir musîbet başına gelirse: 'Eğer şöyle yapsaydım bu başıma gelmezdi!' deme. 'Allah takdir etmiştir. Onun dilediği olur!' de! Zira 'eğer' kelimesi şeytan işine kap

20.10.2018
23 0 0

Gençlerimiz ve iman hizmeti

Peygamberimiz (asm) genç yaşında kendisini Allah'a iman edip namaz kılarak yetişen gencin ahirette hiçbir gölgenin bulunmadığı mahşerde Peygamberimizin (asm) "Livau'l-Hamd" sancağı altında gölgelenerek mahşer ahalisinin Mahkeme-i Kübrada nasıl hesap verdiğini seyredeceğini" bize haber vermiştir. (Buhari, Ezan, 36; Tirmizi, Zühd, 53; Nesai, Kudat, 2

06.10.2018
19 0 0

Devr ve teselsülün muhaliyeti

Devir ve teselsül muhaldirBediüzzaman "Mümkünat birbirini icad edip teselsül edemez. Yahut o onu, o da onu icad edip teselsül suretinde dahi olamaz. Öyle ise bir Vacibu'l-Vücûd vardır ki bunları icad ediyor" (Sözler, 2005, s. 1116.) demektedir. Devir, bir şeyin kendisine muhtaç olana muhtaç olmasıdır. Bunu en güzel anlatan "Yumurtanın tavuktan ve

22.09.2018
22 0 0

İslâm barışı emreder; ya Müslümanlar

Şeytan yeryüzünde fesat çıkartmaya çalışır. Fesat, kan dökmek demektir. Kan dökmeyi engelleyen husus barıştır.Yüce Allah, "Ey iman edenler! Hepiniz barışa gelin, şeytanın adımlarını takip etmeyin..." (Bakara Sûresi, 2: 208.) ferman eder. İslâm'dan önce "Savaş" vardı. Yağma vardı; savaştan kaynaklanan kölelik vardı. İslâm "Savaş Hukuku"nu oluşturdu

08.09.2018
27 0 0

Beş çeşit ibadet, beş türlü dünyevi fayda

Bediüzzaman, yazarak iman ve Kur'an hizmetinde bulunmak ve bunun için Risale-i Nurlar'ı yazmanın beş türlü ibadet sevabı kazandırdığını, beş türlü dünyevÎ faydasının olduğunu müjdeler.OKUMANIN VE YAZMANIN ÖNEMİ (6) - M. ALİ KAYA - m.alikayayeniasya.com.tr 3. Kalem, Tabiatçılık Fikr-i Küfrisini Öldürür Bediüzzaman tabiatçıların "Matbaa" misalini "Ka

29.07.2018
41 0 0