Kıvanç Tığlı Bulut Tüm Yazıları

68 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Çocuk sahibi olamamak

Değerli okuyucular, İnfertilite, 12 ay veya daha uzun süre düzenli korunmasız cinsel birlikteliğe rağmen gebelik oluşmaması olarak tanımlanan bir üreme sistemi hastalığıdır. Türkiye'de infertilitenin evli çiftlerin 10-20'sini etkilediği bildirilmektedir (Taşçı ve ark. 2008).İnfertilitenin hem kendisi hem de üreme yardımı için uygulanan inceleme ve

14.04.2019
0 0 0

Evlilik doyumu ve maneviyat ilişkisi

Değerli okuyucular, evlilik hayatında birtakım sorunların olması kaçınılmazdır. Burada esas mesele, ilişkide sorunun varlığı değil, çözümlenme isteğinin olup olmaması veya çözümlenme şeklinin sağlıklı olup olmadığıyla ilgilidir (Çelenoğlu, 2011). Evlilikte mutluluk, çiftlerin ilişki kurma becerileri ile ilişkilidir. Bu bağlamda sorun çözme de, önem

07.04.2019
1 0 0

Öğrenme güçlüğü olan çocukların özellikleri

Değerli okuyucularım, öğrenme bozukluğu olarak nitelendirilen disleksi, okuma güçlüğü olarak kısaca tanımlanıyor. İlkokula başlayan disleksili çocuklar, eğitim alabilecek zihinsel gelişim henüz tamamlanmadığı için okuyamazlar, yazamazlar ve aritmetik işlemleri kavramada zorlanırlar. Ancak bu çocukların zekâ düzeyinde bir gerilik yoktur. Disleksili

31.03.2019
1 0 0

Instagram bağımlılığı

Değerli okuyucular, Instagram kullanan kişi sayısı günümüzde oldukça çoğaldı Eğer siz de Instagram kullanıcısıysanız bazen katıldığınız bir aktiviteyi, sevdiklerinizle çekilen resimlerinizi, yediğiniz bir yemeği yüklüyorsunuz. Başkalarının çok sayıda beğeni alan paylaşımlarına imreniyor ve uygulanan filtreler sayesinde adeta birer sanat eserine dön

24.03.2019
4 0 0

Kardeş kıskançlığında önlemler ve tedavi

Değerli okuyucular, kıskançlık çocuğun güven duygusunu ve özgüveni tehdit eden bir hayalet gibidir. Çocuk bu duyguyla, ilk kez, küçük kardeşini annesinin kucağında gördüğü zaman tanışır. Artık "annemin şefkatli kollarında ben yokum o var" diye düşünür. Herkes az da olsa mutlaka kardeşini kıskanmıştır, bu zor duyguyla baş etmek zorunda kalmıştır.Çoc

17.03.2019
3 0 0

Çok çekingen ve güvensizim

Değerli okuyucularım; çekingen kişiler çoğunlukla kendi değerlerini fark etmezler, aksine itici ve kişilik olarak yetersiz olduklarına inanırlar. Kendilerini istenmeyen kişiler olarak görürler, toplumdan soyutlanmış, yalnız ve mutsuzdurlar. Bu kişiler dünyayı düşmanca, soğuk ve aşağılayıcı bir yer olarak görür. İnsanlar her an kritize etmeye, eleşt

10.03.2019
3 0 0

Mutluluk elimizde

Değerli okuyucular herkes mutlu olmak istiyor, ancak en küçük bir olumsuzlukta hemen ümitsizliğe kapılıyor. Zaten hayatımızda hep mutlu olacağız diye bir kural yok, önemli olan karşılaştığımız olumsuz olaylardan bir ders çıkarıp, küçük de olsa mutlu olabilecek bir şeyler bulabilmek. Düşünce yapınız ve hayata bakışınıza göre, hayat olayları sizi ya

03.03.2019
3 0 0

Gençlerde şiddet davranışına bilgisayar oyunlarının etkisi

Değerli okuyucular, gençler arasında her geçen gün şiddet olayları artmakta Özellikle liseye giden gençlerin, arkadaşlarına zorbalık ve şiddet uygulayıp, hatta bu görüntüleri internete de koyduklarını maalesef görmekteyiz. Bu bağlamda çeşitli medya türlerindeki şiddet içerikli programlar gençlerde şiddet içerikli davranışlara yönelimi artırmaktadır

24.02.2019
5 0 0

Çocukluk çağı travmaları

Çocukluk dönemi travmaların çocukluk dönemindeki ölüm nedenlerinin 49'unu oluşturduğu ve yaşam boyu travmaların 25'inin çocukluk yıllarında görüldüğü belirtilmektedir. Büyüme yıllarında çocuklar 14-43 oranında en azından bir travmatik olaya maruz kalmaktadır. Çocuklarda ruhsal travmaya neden olabilecek yaşantılardan bazıları okullarda yaşanan şidde

17.02.2019
5 0 0

Sevdiğimi kaybettim

Her insan yaşamı boyunca sevdiği, kendisine yakın hissettiği birilerini kaybeder ve bunun doğal sonucu olarak yas tutar. Kayıp sonrası ortaya çıkan tepkileri fiziksel tepkiler (nefes alamama, çabuk yorulma gibi), bilişsel tepkiler (inanmama, kayba yönelik zihinsel meşguliyet gibi), duygusal tepkiler (şok, üzüntü, suçluluk gibi) ve davranışsal tepki

10.02.2019
2 0 0