"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Kenan Alpay Tüm Yazıları

228 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Müfteri ve muhbir mi olmalı, muttaki ve muslih mi

Kur'ani kavramlar ve davranış modelleri, Sünnetin öngördüğü hayat biçimi geniş toplumsal kitlelerin değil güya onlara örneklik ve rehberlik yapacak hocaların, ilahiyatçıların, meşhur vaizlerin de gündeminden epeyce çıkmış maalesef. İşte tam da bu sebeple Müslüman bir toplumda imanın göstergesi sayılan en temel ahlaki ve hukuki kaideleri çiğnemekte

Bugün
0 0 0

Klişelerle aydınlanan, polemiklerle ilerleyen ilk toplum olacağız

Sorarsanız muasır medeniyet yolunda ışık hızıyla ilerliyorduk ki maalesef çok partili siyasal sistemle karanlığa mahkûm oldu modern Türkiye. Sanayiden tarıma, akademiden sanata dört başı mamur bir Atatürk mucizesi yaşarken dünyanın büyük devletleri kıskançlıktan parmak ısırıyorlardı da ah şu gerici siyasi görüşleri iktidara taşıyan kandırılmış halk

22.09.2020
0 0 0

Atatürk'ü sevme, Atatürkçü yaşam mecburiyeti

Siyaset bilimi ve tarihi üzerine uzmanlaşmış, toplum felsefesi ve toplumsal tarih üzerine ihtisaslaşmış aydın ve akademisyenlerin önemli bir kısmı henüz birkaç sene öncesine kadar "Kemalizm öldü, Atatürkçülük müzeye kalktı" mealinde tezler ileri sürüyorlardı. Dolayısıyla Kemalizm gibi arkaik bir despotik ideolojiyle uğraşmak, anayasadan başlayıp eğ

18.09.2020
1 0 0

Mahkeme özgürlük-güvenlik dengesini nasıl kuracak

Hukuk zamanın ruhunu, toplumsal talep ve beklentileri, devlet-toplum ilişkilerini gözetir ama alacağı kararı tüm zamanlar için bağlayıcı ve örnek olmak üzere inşa eder. Konjonktüre bağımlı, siyasal ve toplumsal atmosferin med-cezirlerine göre işleyen mahkeme kararları kısa bir süre için adaletin ikame edildiği yönünde sahte bir tatmin duygusu oluşt

15.09.2020
1 0 0

Riyakarlık, korku salma ve kirletme yarışı

İnsan fıtratını bozmak bakımından modern dönem ile post-modern dönem arasında hemen hiç fark yok. Biri aydınlanma ve ilerleme adına mutlak hakikati dayatırken diğeri de hakikatin çokluğunu ve de esasen hakikatin yokluğunu dayatıyor insanoğluna. Eksiğiyle fazlasıyla gerçek kimlikler yerine sentetik kimliklerin, hibrit karakterlerin başlattığı işgal

11.09.2020
2 0 0

Keramet İmajlarıyla Donanan Fasıkları Nasıl Temizleyeceğiz

Arı duru bir itikat, güzel ahlak ve salih amel üzerine kurulan sade bir hayat insanların çoğuna yetersiz geliyor. Bu durumda bireysel ve toplumsal sapma genel olarak iki yönlü zuhur ediyor: Sekülerizm dünyevileşme ve mistisizmruhbanlık. Tabii ki hiç kimse kendisini doğru yoldan sapmış, günaha saplanmış olarak görmüyor. Her durumda en doğru yolu, en

04.09.2020
2 0 0

Tartışmayın bölünürüz, sevinin yoksa parçalanırız!

Vesayet ideolojisi ve kadroları hâlâ tam tekmil ayakta. Fert ve aileyi, toplum ve siyaseti resmî ideolojiye göre terbiye etme ve milimetrik hesaplarla hizaya çekmek teamülünde hiçbir değişiklik yok. Baksanıza sevinç, heyecan, öfke gibi hemen bütün duyguların ne zaman ve ne şekilde yaşanacağına dair sert ve buyurgan emirler, telkinler, yönergeler to

01.09.2020
3 0 0

Kararlılığın sert ve yumuşak yüzleri

Doğu Akdeniz'de süre gelen gerilim hepimizin gözleri önünde cereyan ediyor. Arkasına bir bütün olarak Avrupa Birliği'ni değilse de Fransa'yı alan Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimin sıcak bir çatışmaya dönüşme ihtimali oldukça düşük. Bu ihtimali düşüren iki önemli gösterge şöyle işaretlenebilir: 27-28 Ağustos'ta Berlin'de toplanacak Avrupa

28.08.2020
5 0 0

Sevinç ve Kederde Ayrışmak Garip mi

Türkiye bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjdeyle Karadeniz'de önemli bir doğalgaz havzası bulduğunu bu hafta bütün dünyaya ilan etti. Çalışmalar kapsamlı ve süratli bir biçimde devam ediyor ve ilave yeni kaynakların bulunması da kuvvetle muhtemel. Kuşkusuz bu keşif Türkiye gibi enerji ihtiyacı had safhada olan bir ülke için ekonomik açıd

25.08.2020
4 0 0

Tecavüz, İntihar ve Cinayet Oranları Neden Artıyor

Bütün bir toplum magazin kültürünün ayrılmaz bir parçası gibi yaşamaya mahkûm ediliyor. Magazin kültürü en ciddi haber kanallarının bile ana haber bültenlerini, gazete manşetlerini işgal edip toplumun üzerine hücum ediyor. Elbette magazin kültürü diye kendi başına bir kötülük odağı, kendi imkanlarıyla iş gören bir organizma bulunmuyor yeryüzünde. A

21.08.2020
5 0 0