Kazım Kürşat Yücel Tüm Yazıları

28 yazı (21 - 28 arası) listeleniyor

DNA

Putin'in söyledikleri yeni değil. Uzun zamandır konuşuluyor. Belli mahfiller DNA'sıyla oynanmış insan için yanıp tutuşuyor. Acı, korku, şefkat bilmeyen mahlûklarla yeryüzünü daha da yaşanmaz hâle getirecekler. Tabîî bu onların ham hayâli. Anlaşılan epey havaya girmişler. Dikkat ederseniz Putin yaratmakdan bahsediyor. Bilmiyor ki laboratuvarlarına k

26.10.2017
93 0 0

ŞAPLAK

Kırk sene kadar önce. Anadolu'da bir ilkmekteb. Muallim "tecrübe" ya'nî "deney" yapacak. Kaynar suya ihtiyacı var. Sınıfda ispirto ocağını yakıp çaydanlığı üstüne koyuyor. Bir müddet sonra suyun ne âlemde olduğunu kontrol etmek için kapağı açıyor. Hâliyle buhâr çıkıyor. Heyecânla kendisini ta'kîb eden çocuklar ne yapsa beğenirsiniz. Hep bir ağızdan

19.10.2017
84 0 0

YÖN

Son günlerde solcularla ilgili yazılar rağbet görüyor. Solculuklarının sahte olduğu dile getiriliyor. Cümlesinin batıdan başka bir yöne bakamadığı ifâde ediliyor. Bunlar doğru. Yanlış olan sağcıların da aynı bataklıkda bulunduğunu görememek! Bugün kaç kişi garbsız bir hayâtı hayâl edebiliyor AB'den vazgeçip Şanghay'a girelim fikrinin rahatsızlık ve

12.10.2017
81 0 0

SALDIRI

İnisiyatifi ele almanın vakti geldi. Üç yüz senedir onlar saldırıyor. Bir medeniyyet yalnızca müdâfaa ile ayakda kalamaz. Plan yapmak sâdece düşmâna mahsûsmuş gibi hareket ediyoruz. Bizim işimizse oyun bozmakdan ibâret. Derhâl bu yanlışdan dönülmeli. Kısa, orta ve uzun vâdeli hedefler ta'yîn edilmeli. İngiltere, Amerika ve siyonist yahudi sermâyesi

05.10.2017
95 0 0

ANSIZIN

İşler karışdı. Elbet toparlanır. Endîşeye gerek yok. Dünyada devlet vasfını taşıyan sayılı yapı var. Tarihde de böyleydi. Gerçek güçler sükûneti muhâfaza eder, isbât yarışında olanlarsa yaygara yapardı. Gel gör ki işin künhüne yabancı olanlar bu velvelenin ilânihâye süreceğini zannederdi. Hâlbuki her şey aslanın vereceği karâra bağlıydı. Ba'zısı to

28.09.2017
120 0 0

MESAFE

Güçlüyseniz problemleri halletme yolunda fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Düğümler umûmiyyetle kendiliğinden çözülür. Fakirin kırk yıl uğraşarak yapamadığını zengin bir îmâyla halleder. Batı bugün böyle bir kolaylığın içinde. Uzatmaları oynasa da son düdük çalmadı. Kendisi gidişâtı görüyor. Bu yüzden korku içinde. Film her an kopabilir. İki yüz e

21.09.2017
102 0 0

GÖSTERGE

Borsadaki gelişmeleri dakîka dakîka ta'kîb etdiğimiz günler. Hisse alıp hisse satıyoruz. Elbette kendi çapımızda. Bir sabah vakti. Abdurrahman pehlivan heyecanla geliyor: "Abi, bütün göstergeler yukarıyı gösteriyor." İyi, o zaman elimizdekileri tutalım. Tabîî Abdurrahman bırakırsa. Bir saat geçiyor geçmiyor yine geliyor: "Abi, bütün göstergeler aşa

14.09.2017
125 0 0

UYKU

Budist balonu patladı. İslâm düşmanlarının her fırsatda övdüğü yaratıkların maskesi düşdü. Cümle âlem bu müşrikleri gerçek yüzüyle gördü. Myanmar misâli olmasaydı terâne okumaya devâm edeceklerdi. Gerçi Çin'in Doğu Türkistan'da yapdıkları bu netîceyi çokdan tahsîl etmeliydi. Ne var ki oradaki vahşet her nasılsa maskeyi düşürmeye yetmemişdi. Belki d

07.09.2017
129 0 0