Yeni Akitİlhan Oral18 Ekim 2020
Okunma: 2  
Oylama:  
 0
 0
 Oy Verebilirsiniz
İlhan Oral
İlhan Oral
İlhan Oral
18 Ekim 2020
Fatiha suresinin mesajları(21)

p class"p1"Fatiha suresi kısa bir suredir. Fakat nice mana yoğunlaştırılmış ve açıldıkça hikmetler fışkıracak engin hazinedir. Sıfır zamandan sonsuza dek, insan ile ilgili bilgileri ihtiva etmektedir. Peygamberlerin, insanlarla münasebetlerinin bilgilenme merkezidir. Bu bilgiler Kur'an-ı Kerim'de yaygın haldedir. Bir hadisi şerifte; "Sizden öncekilerin ve sizden sonrakiler hakkında bilgi edinmek isteyen Kur'an'ı araştırıp incelesin" buyurulmaktadır.

p class"p1"Bu haliyle Fatiha suresi, Kur'an-ı Kerim'in çekirdeği mesabesindedir. Sanii Hakiki Allah Teâlâ, koca koca ulu çınar olacak ağaçların dal budak ve yapraklarına varıncaya kadar her şeyini küçük bir çekirdekte programlandırmıştır. İşte bunun gibi Allah Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresinde her şeyin bilgisini özet olarak yerleştirmiştir. Yalnızca peygamberle ilgili bilgi, ansiklopedik hacmi geniş olan eserler yazılsa bitmeyecek kadar çok ve yoğundur.

p class"p1"Yalnızca son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında on dört asır sürecinde yazılan eserlerin haddi hesabı olmadığı bilinmektedir. O şanı yüce, soyu temiz peygamber hakkında Rabbimiz, Nûr suresinde iki ayeti kerime ile nice olayların engin açıklamasını yapmaktadır; De ki: "Allah'a itaat edin ve Resûlüne itaat edin. "Eğer yüz çevirirseniz artık O peygamberin üzerine düşen, tebliğ görevidir. Sizin üzerinize düşen de, size yüklenen itaattir. EğerO'na itaat ederseniz hidayete erersinizve Peygamber üzerine ait olan görev ancak ve ancak apaçık tebliğdir.Allah sizden iman edip ve sâlih ameller işleyenlere vaadetti ki, elbette onları yeryüzünde halife kılacaktır. Nasıl ki, onlardan evvelkileri halife kılmıştı ve elbette onlara kendileri için razı olduğu dinlerini yerleştirip kaaim kılacaktır. Ve onları korkularından sonra güvene kavuşturacaktır. Bunun içinbana karşı kulluk görevlerini yerine getirirler. Bana hiçbir şeyi şirk koşmazlar. Bundan sonra kim kâfir olursa artık onlar, suçlu günahkâr fasıklardır. (Nûr:2454,55)

p class"p1"İman eden her kim olursa olsun Allah'a ve Resûlüne itaat etmesi şarttır. Bu itaat şartına riayet etmeyen mümin değil, kâfir olur.Ey müminler, aranızda Peygamberin davetini, birbirinize yaptığınız çağrı gibi tutmayın. Şüphe yok ki, Allah, sizden (peygambere itaat etmemek için) saklanarak sıvışıp gidenleri bilir.Artık O'nun emrine muhalefet edenler kesinlikle sakınsınlar.Aksi takdirde kendilerine bir fitne isabet etmesinden veya kendilerine acı veren azabın çarpmasından çekinsinler. (Nûr:2463) Şeriat sisteminde Peygamberin davetine icabet etmek farzdır, icabet etmemek küfürdür. Herhangi bir meselede tefrikaya düşenler hakkında kudreti, ilmi, hükümranlığı ve hikmeti sonsuz Allah Teâlâ buyurur ki;

p class"p1"Dinlerini parça parça eden ve ayrı ayrı fırkalara ayrılanlarla, sen hiçbir meselede onlardan değilsin. Onların işi ancak Allah'a aittir. Sonra Allah, ne yaptıklarını onlara haber verecektir. (Enam:6159) Doğal olarak peygamberle, hiçbir ilgisi olmayanlar, din dışı gruplar demektir. Zaten vakıada da gerçek bundan başka bir netice vermemektedir. Hatta Cenabı Hak, daha aşağılayıcı ifade kullanarak onları teşhir eder:(Şefaatçilerin şefaatlerinin fayda vermeyeceği kimselere)ne oluyor ki, Kur'an öğüdünden yüz çevirip uzaklaşıyorlar.İşte onlar, aslanlardan ürkerek korkup kaçan yaban eşekleri gibidirler. (Müddesir:7449-52)

p class"p1"Bu ilâhî beyanları yazıp ciddi meseleleri dile getirmeye çalışıyorum. Rabbimiz Allah Teâlâ'nın muradına uygun olarak açıklamaya gayret ediyorum. Bu ilâhî beyanları duymak bazılarının işlerine gelmiyor, "bamtellerine" dokunuyor. Tepki gösterenleri an