İlhan Oral Tüm Yazıları

84 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Orucun ruhaniyeti anlaşılmalıdır

Ramazan ayının orucu küreseldir, mana yönü ile evrenseldir. Küreseldir, tarihi itibariyle, insanın var oluşu ile başlamış yeryüzünde bütün ümmetler üzerine farz kılınarak devam edegelmiştir. Zamanla ümmetler, orucu, layıkı ve ruhaniyeti ile değerlendirmiş, gereklerini ifa etmişlerdir. Zamanla ruhaniyeti, küresel olarak gezegenimizi çepeçevre kuşatm

12.05.2019
7 0 0

Akıl yeterli olsaydı

Aslında akıl, duyduğunu, gördüğünü ve düşündüğünü anlamaya uygun yaratılmış mekanizmadır. Fakat bunun için aklın sağlam altyapısı olması gereklidir. Bu akıl, net doğruyu bulma kalitesinde değildir. Eğer böyle olsaydı, bütün dünya insanları aynı değerde buluşur ve ortak bir sistemi kabul edip paylaşırlardı. Ancak bugüne kadar bu hiç gerçekleşmedi.Ge

05.05.2019
7 0 0

İnsan tercihinin tahribatı(2)

Allah'ın dediğini beğenmeyip kendi tercihini uygulayan insanın başka bir düşman aramasına gerek yoktur. Kur'an-ı Kerim gibi hazineyi ciddiye alıp içeriğindeki hayatî ilkelere ihtiyaç duymadan kendi tercihlerini uygulayan sözde müminler, neleri kaybettiklerinin muhasebesini yapmayı akıllarına bile getirmemektedirler. Bu ise acziyetlerinin açık isbat

28.04.2019
6 0 0

Allah'ın dediği mi, insanın tercihi mi (2)

Aslında müslümanların oturup adam gibi düşünmeleri, dertlenmeleri, muhasebe yapmaları ve akıllarını kullanarak, Allah'a giden yolu tıkayan tanrıcıklardan arınmaları gerekmektedir. Bununla davalarına sahiplenip canlanmaları gerekmektedir. Kur'an'ın âmir hükümlerini bilinç düzeyinde kabul edip mücadele etmek için kıyam etmeleri gerekmektedir. Eğer bu

21.04.2019
7 0 0

Allah'ın dediği mi, insanın tercihi mi

İnsan, ölüme karşı koyamadığı gibi gelecekte de dünyada yaptıklarının hesabını vermekten kaçıp kurtulamayacaktır. Buna mecali de yoktur. Çünkü kendine verilen yetki, onu kurtarmaya müsait değildir. O halde Allah'ın dediği mi, insanın tercihi mi Bu cümle derin tefekkürü gerektiren bir algıdır. Bu soru kâinatın temel felsefesini ortaya koyan bir soru

14.04.2019
6 0 0

Siyaset yerine tevhid

Birkaç asırdan beridir özellikle İslam coğrafyası fitne, fesat, tefrika, ihanet, işgal, saldırı, sömürü, faiz, cehalet ve benzeri kirlilik yığınları çöplüğü görünümündedir. Siyonist, ehli salip ve benzeri ihanet şebekelerinin ajanları tarafından işgali altında inletilmektedir.Dışarıda hain ve düşmanca baskılar, içeride vesayet dayatmaları, ülkemizi

07.04.2019
9 0 0

Düşmanları caydıran gizemli güç

Dünya haritasına bakıyoruz, çirkin ve soysuz bir manzara ile karşılaşıyoruz. Nerede İslam adını taşıyan bir ülke varsa, oraya saldırılar düzenleyen, içlerine sızarak bozgunculuk yapan, fitne fesat yayan, mal varlıklarını talan eden, örgütledikleri teröristlere silah ve lojistik desteği yapan, Müslümanlar arasında İslam düşmanları üretmeye çalışan v

31.03.2019
7 0 0

Allah'ın yardımı gerek

Dünyada olup bitenleri, olayların açılımlarını ve farklı değerlendirmelerini küresel medyadan takip ediyoruz. Çoğunu kabullenemiyoruz. Çaresizlikten yüreğimiz sızlıyor. Yeni Zelanda'da bir "haçlı terörist" plan yapıyor, Cuma namazı sırasında elli tane Müslümanın canına kıyıp öldürüyor. Küresel teröristlerin İslam'a karşı düşmanlık duyguları dinmiyo

24.03.2019
9 0 0

İhanet planları

Fener Rum Patriği 5. Gregorius, yüz elli sene önce ihanet tezgâhı kurmuş ve projelendirmiş. Yüz elli senelik bir süreçte hemen hemen birçok tahripkâr faaliyetlerin mimarı olmuş. Düşmanı tanıma hususunda çok zekice ya da çok şeytanca bir tasarlamada bulunmuş: "Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak mümkün değildir. Çünkü Türkler çok sabırlı ve mukavemetl

17.03.2019
12 0 0

Fener Rum Patrikhanesinin kapalı kapısı

Birkaç gün önce, eski notlarımı gözden geçiriyordum. Yıllar önce Cağaloğlu'nda bir dostumun bana verdiği belge niteliğinde bir yazı ilgimi çekti, üzerinde yoğunlaştım. Ansiklopedi yerine internet daha kolayıma geldi. "5. Gregorius" yazdım. Yavuz Bahadıroğlu beyin,01 Kasım 2016 tarihli yazısı ile karşılaştım. Karşılaştırma yapmaya başladım.Aslında e

10.03.2019
9 0 0