"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

İlhan Oral Tüm Yazıları

134 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Fatiha suresinin mesajları(25)

p class"p1"Kudret, kuvvet ve hâkimiyeti sonsuz olan Allah Teâlâ, Fatiha suresini ilginç bir ifade ile dile getirir. Andolsun ki, biz, sana, okunup tekrarlanan yedi ayeti ve şu büyük Kur'an'ı verdik. (Hicr:1587) Fatiha suresinde böylesine ilginç ve manidar bir özellik vardır. p class"p1""Andolsun ki, biz, sana, okunup tekrarlanan yedi ayeti" ifades

15.11.2020
4 0 0

Fatiha suresinin mesajları(24)

p class"p1"İslam, Fatiha suresinin verdiği mesajlar ve Kur'an-ı Kerim'in açıkladığı hakikatler bütünü ile net ve halis bir dindir. Bugün dünya Müslümanlarının uyguladığı hayat, Kur'an ile örtüşmüyor.BugünküMüslümanların yaşayışları, şeri'at'a aykırı ve tefrika kılıflıdır. p class"p1"Kur'an ve sünnet bütünlüğü çerçevesindeTevhid inancı ve İslam bir

08.11.2020
4 0 0

Fatiha suresinin mesajları(23)

p class"p1"Fatiha suresi engin hazinedir. Başlangıçta "Âlemlerin Rabbine hamd" edilmektedir. "Âlemlerin Rabbine hamd" ederek başlamak mümine çok yüksek kimlik kazandırmaktadır. p class"p1""Âlemlerin, ne olduğu genelde insan hafızasına sığmıyor. Âlemler hakkında yapılan açıklamalar, insanın aklî melekelerini alabora ediyor. Âlemleri, idrak etmek in

01.11.2020
4 0 0

Fatiha suresinin mesajları(22)

p class"p1"Fatiha suresini okuyup huzur bulmayacak bir mümin düşünülemez. Fatiha suresinin isimlerinden biri şükür, bir diğeri ise şifadır. Bu sure hamd ile başladığı için de ikinci ismi hamd suresidir. Hamd eden mümin Fatiha suresini evrensel boyutu ile idrak etmiş demektir. Şükür edebilecek insan, bireysel bazda Rabbinin nimetlerini idrak etmiş

25.10.2020
3 0 0

Fatiha suresinin mesajları(21)

p class"p1"Fatiha suresi kısa bir suredir. Fakat nice mana yoğunlaştırılmış ve açıldıkça hikmetler fışkıracak engin hazinedir. Sıfır zamandan sonsuza dek, insan ile ilgili bilgileri ihtiva etmektedir. Peygamberlerin, insanlarla münasebetlerinin bilgilenme merkezidir. Bu bilgiler Kur'an-ı Kerim'de yaygın haldedir. Bir hadisi şerifte; "Sizden önceki

18.10.2020
6 0 0

Fatiha Suresinin mesajları(20)

p class"p1"Peygamberlerin salavatullahi aleyhim her biri birer beşer olmakla beraber diğer insanlardan farklıdırlar.Sıdk, Emanet, Fetanet, İsmet ve Tebliğgibi beş önemli ve gerekli sıfatları vardır.Peygamberler, bu özellikleriyle "büyük davanın" mücadelesini vermişlerdir. p class"p1"Kur'an'ın beyanı ile biz Müslümanlar; "Allah'ın Peygamberlerinden

11.10.2020
7 0 0

FATİHA SURESİNİN MESAJLARI(19)

Fatiha suresi için Rabbimiz şöyle buyurur: Ey Resûlüm! Andolsun ki biz sana (namazın her rek'atında) tekrarlanan yedi ayeti ve şu büyük Kur'an'ı verdik. (Hicr:1587) Fatiha suresindeki bitmez tükenmez mana yoğunluğu, en değerli hazinelerden de daha değerlidir. Bu haliyle geçmişi ve geleceği kapsam alanına alarak insanın hayal boşluklarını doldurur.

04.10.2020
9 0 0

Fatiha Suresi'nin mesajları(18)

Bugün İslam âlemi hakiki manada Kur'an'ı kabul etme sıkıntısı içinde bocalayıp zillet hayatına adapte olmuştur. Kur'an'ın doğruluğunu savunur görünür, fakat hemen hemen hiçbir emare gösteremez. İslam peygamberini anlata anlata bitiremez, lakin O'nun hayatını dikkate almaz. Allah Teâlâ'ya inandığını iddia eder, hükümranlığını ciddiye almaz ve ahkâmı

27.09.2020
9 0 0

Fatiha suresinin mesajları(17)

Allah Teâlâ, kâinatı yaratıp hiçbir şeyi eksik ya da yamuk bırakmadan her şeyi hikmeti ile donatarak yerli yerine kondurmuştur. Sonra da insanı ve aklı yaratmıştır. İnsanı akıllı varlık olarak dünya denen bir gezegene yerleştirmiştir. İnsana yüksek değer verip halifesi kılmıştır. İnsanların yönetimi için ilk olarak peygamber görevlendirmiştir. Hazr

20.09.2020
9 0 0