Warning: getimagesize(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Warning: getimagesize(http://www.koseyazarioku.com/images/resim_yazar/26/ilhan-oral.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

İlhan Oral Tüm Yazıları

62 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Hasta kalp ve tedavisi

İnsanda var olan, iyi de kötü de kalpte üretilir. Bunun için kalp özenle bakıma muhtaçtır. Allah Teâlâ'nın nazargâhı kalp daima bakımı yapılmalıdır. Bununla beraber kalp eğitimi de yapılıp sürdürülmelidir. Bu eğitim, kalbin fıtratına uygun yapılmalıdır.Fıtratına uygun eğitilmeyen kalp, müzmin hasta hükmündedir. Hasta kalp ile yaşamaya maruz kalan t

09.12.2018
13 0 0

Kur'an ile şiddet tedavisi

Kur'an ile her türlü şiddet önlenir. Öncelikle buna, şiddetten kurtulmak isteyenlerin inanmaları gerekir. İnanmak da yeterli değildir. İmanın etkili olması için yeteri ölçüde bilgi birikimi olmalıdır. İlim sahibi olmayanın dindarlığı eksik kalır. Çünkü "cahilin sofusu şeytanın maskarası olur. " Şiddetten kurtulmak isteyenlerin imanlı, ilim ehli, ih

02.12.2018
10 0 0

Şiddetle şiddet önlenemez

Evet, şiddetle şiddet önlenmez. Fizikî kuraldır; şiddet şiddeti tetikler. Şiddet, insan metabolizmasını ve aklî dengelerini alabora eder. Şiddette, gerilim âniden tavan yapar. Bu durumdasekinetdevre dışı kalır ve denge kaybolur. Saldırı başlar ve önlenemez boyutlara ulaşır, nice değer harap olur. Şiddet, şiddete sebep olduğu için adaletle bağdaşmaz

25.11.2018
10 0 0

Kur'an'dan sapmanın bedeli ağırdır

Hayat çok renkli, çok hareketli, çok değişken ve çok oyalayıcı bir süreç izlenimi vermektedir. Umutlu olmak hayatın kalitesini artırmaktadır. Umut, hayatın ufkunu aydınlatır, gönül diyarını güçlendirir. Aslında müminin ye'se kapılma hakkı yoktur. Çünkü ye'se kapılmak Allah Teâlâ'ya karşı inanç kaybıdır ve güven bunalımına girmek demektir.Olumsuzluk

18.11.2018
12 0 0

Gerilim tahrip eder,sekinet huzur verir

Kur'an-ı Kerim'in içeriğini açıklamak zordur, risklidir ve pahalıya mal olmaktadır. Bunlara katlanmayı göze almayan yetkililer de sorumludur. Bu sorumluluğu yerine getirmemek müminlere ağır vebaldir. Klasik Müslümanların sıkıntıları zaten yoktur.Böylesi sorumluluğu idrak eden insan, işin içinden çıkamayınca ya pasif direnişe geçiyor ya da üzerinden

11.11.2018
10 0 0

Gerilimden beslenen gerilim üretir

Her şeyin bir dayanma noktası ve bir istiap haddi vardır. Bunların aşırısı kopma noktasıdır. İpi gerersin koparırsın, balonu ziyadesiyle şişirirsin patlatırsın. Kedinin kuyruğuna basarsın kendini tırmalatırsın. İnsanı sıkıştırırsın ya sindirirsin ya da vahşileştirirsin.Bir bakın ki, daha insan bebekken o masum ve tertemiz meleğin beynine ve kalbine

04.11.2018
11 0 0

Büyük ihmalin tespiti isabetlidir

15 Ekim günü Başkan Erdoğan yaptığı önemli konuşmasında kangren olmuş bir yaraya parmak bastı. Bir nevi hocaların, genellediğimizde Diyanet camiasının, din tandanslı bütün grupların, hatta topyekûn eğitimin ne halde olduğunun panoramasını gözler önüne sergiledi. Fakat gerçekten "geç kalmıştık". İhmalin zehirli meyveleri kamuda yayılmıştı.Aslında Fe

28.10.2018
13 0 0

Akıl düzen sağlamaya yetmiyor

Her meselenin çözümünü akla ihale etmek, çözümsüzlük girdabına kapılmaktan başka bir teşebbüs değildir. Çünkü insan akla emanettir, akıl da, insan da muvakkattir. Ruhtan kopuk akıl da, insan da negatif yüktür. Bu formülde insan da, aklı da daha etken bir iradeye muhtaçtır. Bu, daha etken irade hesaba katılmazsa akıl da, insan da birbirlerinden kopu

14.10.2018
12 0 0

Mümin, çaresiz kalmaz

Geçen hafta yazımı, "Ey Rabbimiz! Biz, Rabbinize iman edin, diye imana çağıran bir çağırıcıyı duyduk dinledik,hemen iman ettik" diyebilelim ile bitirdim. Tabii bu, önemli olduğu kadar ciddi, ciddi olduğu kadar da uyarıcı mesajlarla doludur. Tabii hakikati ve emri duyup gereğini yapmamak, İslam dünyasındaki sıkıntıların doğal sebep ve sonucudur."Hem

07.10.2018
11 0 0

Doğru muhasebe yapmak zordur

Özellikle günümüzde Müslümanlar özeleştiri ile kendilerini muhasebeye tabi tutma zorundadırlar; ancak hangi şartlar çerçevesinde muhasebe yapmaları ve hangi önermelerle netice almaları gerektiğini bilmelidirler. Bunun için muhasebe şartları gerçekleşmiş olmalıdır. Fakat şartlar gerçekleşmeden muhasebeye tabi tutup sorgulamak âdil bir davranış değil

30.09.2018
8 0 0